Ďakujem Petre Krištúfkovej

Priznám sa, že s nadšením sledujem všetky správy o živote a mafiánskych prepojeniach Petry Krištúfkovej. O jej vysokom poste vo vláde, ktorá “konečne” s mafiánmi poriadne zatočí (priznám sa, že už len čakám, kedy to bude “mafiánskymi metódami”).

Politik, ktorý vám kecá do života, musí mať slušný profil

Ľudia prepojení na mafiu, prípadne na “slušnejšie” kravatové korporativistické skupinky, nám vládnu na Slovensku od nepamäti. Ťažko sa to počúva, ale je to slovenský “štandard” a Petra Krištúfková do tohto štandardu len zapadá. Mafiánmi, korupčníkmi, ľuďmi s divným pozadím či egotrippermi bola slovenská politika vždy prešpikovaná.

Petra je len masami čitateľnejšia vulgárnejšia verzia.

Otázka na mieste znie, že či “tí druhí”, vzorní kresťania s “dobrým profilom”, násilne politicky presadzujúci svoju moralistickú propagandu vo forme nových zákonov a regulácií, je lepšia alternatíva. Tu stojí za zmienku tretie pravidlo Celine:

Čestný politik je hotová národná kalamita.

Tomu nečestnému totiž ide len o osobné obohatenie, no kým ten “čestný” používa politický proces na vynucovanie osobnej propagandy, schvaľovanie množstva nových zákonov a regulácií, ktoré prakticky vždy znamenajú menej slobody (a to v akejkoľvek oblasti). A samozrejme nové zákony a nové regulácie zavádzajú nové tresty a v spoločnosti zvyšujú množstvo zločincov.

Na zdesení demokratov z toho, že ľudia ako Petra Krištúfková obsadzujú kľúčové miesta v štáte, nádherne vidno ich dogmu:

Politik, ktorý vám kecá do života, totiž musí mať slušný profil.

Priznám sa, že milujem, keď sa výsledok akéhokoľvek “demokratického procesu” prejavuje vulgárnym spôsobom. Na príklade ako je Petra Krištúfková totiž už aj bežný človek, ktorý nerozumie svojím prirodzeným právam a nechápe do hĺbky svoju slobodu, je schopný si uvedomiť, že nie je ani trochu v poriadku, keď ľudia očividne prepojení na mafiu s profesnými znalosťami Internet Explorera, kecajú ako poslanci a štátni predstavitelia do jeho života.

Totiž, ak by to bol namiesto Petry Krištúfkovej vzdelaný profesor s “dobrou reputáciou”, tak to kecanie do jeho života, by tak tragicky nebral (a určite by mal).

Petra Krištúfková je produkt vulgárneho prejavu demokracie.

Za čo jej veľmi pekne ďakujem. A je najvyšší čas na obhajobu jej kariéry.

Čo je zlé na budovaní kariéry vlastným telom? Alebo prečo sú prostitútky morálnejšie ako politici

Množstvo ľudí tvrdí, že Petra si kariéru vybudovala vlastným telom. A ja sa pýtam “No a?”. Ako v prípade budovania kariéry svojím intelektom, tak aj v prípade budovania kariéry vlastným telom, ide len o sériu dobrovoľných interakcií a osobne v tom nevidím veľký morálny rozdiel.

Práve naopak, častokrát mi príde morálnejšie, keď si človek buduje kariéru vlastným telom, ako niekto, kto na jej budovanie využíva svoj intelekt zahrňujúci intrigy, manipuláciu či vydieranie (otázka pre čitateľa — Kočner na budovanie svojej kariéry svoje telo nepoužíval, myslíte si, že ju vybudoval morálnejším spôsobom ako Petra Krištúfková?)

Spájanie Petry Krištúfkovej s prostitútkami je, uznávam, úplne neakceptovateľné a za hranicou. Prostitútky sú totiž morálnejšie ako politici — za ich prácu im totiž na rozdiel od všetkých politikov platia ich zákazníci dobrovoľne. A tí, veľmi nespokojní s ich službami, zaplatiť nemusia a môžu posunúť reklamáciu na bordel mamu. Čo sa o financovaní politikov povedať tiež nedá.

Ale toto je demokracia v čistej forme!

Ideologicky presvedčený demokrat by povedal — to, že nám vládnu ľudia s mentálnymi vadami, egomaniaci, kleptomani, mafiáni, alebo ľudia na nich prepojení, je skutočný prejav “čistej demokracie”! Vidíme totiž, že ľudia si svojich politikov skutočne dobrovoľne vyberajú, a to aj vtedy, keď nevynikajú svojimi schopnosťami či morálnym kreditom.

Ja sa len sa pýtam, či toto je tá demokracia, ktorú chcete. Ja si ju totiž fakt neprosím. A je mi skutočne jedno, či mi budú “vládnuť” ľudia ako Petra Krištúfková alebo akýkoľvek iný produkt vulgárneho prejavu demokracie.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store