10 dôvodov, prečo mať trvalý pobyt v Paraguaji / Paname

1. Sloboda kedykoľvek odísť

Momentálne slovenskí rezidenti nemôžu vycestovať zo Slovenska na rekreačné účely. Táto situácia môže nielenže pretrvávať dlho, ale sa aj skoro zopakovať alebo ešte viac zhoršiť. S paraguajským / panamským OP môžete zo Slovenska vycestovať kedykoľvek. Ukážete ho colníkovi a jednoducho poviete, že cestujete domov.

2. Sloboda pohybu

Ak vás zastavia policajti pri ceste medzi okresmi, ukážete im svoj paraguajský / panamský OP a vysvetlíte im, že cestujete na najbližšie letisko (do Viedne, Budapešti, Prahy, Krakova, ..). Na https://bestonwardticket.com/ si viete úplne kdekoľvek za $12 kúpiť plne validnú letenku.

Zdroj https://www.aier.org/article/the-time-for-lockdown-liberation-is-now/

3. Žiadna branná povinnosť

Ak ste slovenský rezident, tak zrušením trvalého pobytu, zaniká vaša branná povinnosť. Štát vás ďalej nemôže nútiť bojovať v akejkoľvek nezmyselnej vojne.

4. Žiadne povinnosti sociálnych a zdravotných odvodov

Zrušením trvalého pobytu na Slovensku sa zbavujete tiež povinnosti participovať na štátnej pyramídovej hre, kde tí “poslední” na dôchodku dostanú od štátu najmenej (alebo úplne nič). Tiež sa zbavíte zákonnej povinnosti byť klientom oligopolu troch zdravotných poistovní. Namiesto toho si môžete dobrovoľne vybrať na globálnom trhu medzinárodnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám najviac vyhovuje.

5. Dva domovy namiesto jedného.

Ako občan EÚ sa môžete kedykoľvek vrátiť a kdekoľvek v EÚ dlhodobo žiť. Súčasne si môžete do/z Latinskej Ameriky kupovať len jednosmerné letenky (momentálne ako nerezident si musíte kupovať vždy spiatočné).

6. Zbavenie sa množstva kolektívnych “občianskych” povinností

Zbavením trvalého pobytu sa môžete zbaviť množstva kolektívnych “občianskych povinností”, ktoré sú zviazané s trvalým pobytom a vyhnúť sa nezmyselným pokutám (napríklad sčítanie obyvateľstva).

7. Výhody teritoriálnej daňovej rezidencie

Ak sa rozhodnete nežiť v žiadnej krajine viac ako 6 mesiacov do roka a trvalý pobyt / stredisko záujmov budete mať v Paraguaji/Paname, tak môžete výrazne benefitovať z teritoriálnej taxácie, ktoré tieto dve krajiny ponúkajú. Čo znamená povinnosť platiť dane ako fyzická osoba iba z lokálnych paraguajských/panamských príjmov. Zo zahraničných príjmov budete platiť presne nula.

8. Extra vodičský preukaz

Po získaní trvalého pobytu v Paraguaji/Paname je jednoduché získať paraguajský alebo panamský vodičský preukaz. S tým, že nestratíte automaticky ten slovenský (čo stratíte, keď žiadate o vodičský preukaz inej členskej krajiny EÚ). Panama nepodpísala žiadnu zmluvu o zahraničných vodičských preukazoch, takže panamskí občania a rezidenti technicky nemôžu žiadať o “medzinárodný” vodičský preukaz. Vďaka tomu krajiny sveta akceptujú lokálne vydaný panamský vodičský preukaz.

9. Možnosť získať ďalšie občianstvo

Ak sa rozhodnete v Paraguaji alebo v Paname zotrvať dlhšie, tak môžete po 3 rokoch požiadať o paraguajské občianstvo alebo po 5 rokoch o panamské občianstvo. Paraguajský alebo panamský pas nie je síce lepší ako slovenský (čo sa týka množstva krajín, ktoré môžete bez víz navštíviť), ale nová slovenská legislatíva už povoľuje, aby ste ako slovenský občan mohli legálne vlastniť viacero pasov cudzích krajín. A využívať ich podľa potreby (napríklad si môžete na nový pas otvoriť nový bankový účet s novým trvalým pobytom a vyhnúť sa nebezpečnému finančnému špehovaniu).

10. Ľahšie to nikdy nebolo

V Liberation.travel nám stačí podpísať pár splnomocnení, spraviť jednu krypto transakciu a kompletne všetko za vás vybavíme — a to ako na slovenskej, tak paraguajskej alebo panamskej strane. V prípade “all-inclusive” balíčkov vám náplanujeme aj lety a zabookujeme ubytovanie.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store