3 scenáre bojkotovania cenzúry českého Internetu

(subjektívne zoradené od najrizikovejšieho po najmenej rizikový)

1. Kolaborácia všetkých internetových poskytovateľov a spoločné odmietnutie nasadenia Internetovej cenzúry (blacklistov)

Zrejme napriamočiarejší, aj keď asi najrizikovejší scenár, predstavuje spojenie všetkých (minimálne najväčších) internetových poskytovateľov, ktorí aj napriek hrozbe pokuty a kriminalizácie zo strany štátu odmietnu nasadiť a vynucovať štátne blacklisty. Je potrebné si uvedomiť, že internetových poskytovateľov nie je až tak veľa, aby sa nedokázali spojiť a dohodnúť sa na spoločnom bojkotovaní nezmyselného zákona. Je pravdepodobné, že vďaka hrozbe vysokých pokút zo strany štátu, veľa internetových poskytovateľov bude mať zrejme existenčný strach vytvoriť uvedenú alianciu a reálne odporovať schválenému zákonu. Množstvo internetových poskytovateľov môže argumentovať, že potrebujú reálne zarábať peniaze a nie sa aktivizovať (otázka samozrejme stojí, že dokedy im tento diktatúru ignorujúci prístup vydrží).

Samozrejme ak by k podobnému organizovanému bojkotovaniu nezmyselného zákona cenzúry Internetu zo strany internetových poskytovateľov reálne došlo, štát sa môže ocitnúť v úzkych, lebo vypnúť všetkých (alebo väčšinu) internetových poskytovateľov v Čechách je ekonomická samovražda celej krajiny, ale možné je všetko (Mubarak v Egypte pred pár rokmi reálne vypol Internet :)
Druhá vtipná komunistická varianta je schválenie zákona, ktorý znárodní všetkých ISP, ktorí odmietnu zaviesť štátom vynucovanú cenzúru.

Ak by sa internetoví poskytovatelia dokázali spojiť, tak dokážu podľa mňa výrazne ušetriť na právnikoch, ak sa rozhodnú ísť do otvoreného právneho konfliktu so štátom - budú riešiť jeden konkrétny prípad, prípadne môžu podať aj kolektívnu žalobu.

Ak by sa väčšina poskytovateľov internetu rozhodla neísť do otvoreného konfliktu so štátom, stále je tu priestor, aby do toho išli jednotliví internetoví poskytovatelia, ktorí odmietnu nasadiť blacklist a začnú pre hráčov ponúkať necenzurovaný Internet ako svoju konkurenčnú výhodu na trhu. Toto je ale celkom rizikové, pretože prípadné pokuty zo strany štátu môžu byť pre uvedené internetové spoločnosti skutočne likvidačné.

Image for post
Image for post

2. Nasadenie blacklistov (v súlade so zákonom), ale ich kolaboratívne rozšírenie o IP/URL adresy cenzorov.

Scenár je jednoduchý - všetci internetoví poskytovatelia v Čechách nasadia ministerstvom financií vyžadované blacklisty (na začiatku zakázaných online gambling stránok). Okrem toho ho ale rozšíria o ďalšie IP/URL adresy, konkrétne webové stránky ministerstva financií. Tí odvážnejší internetoví poskytovatelia môžu zakázať IP rozsahy / URL adresy kľudne všetkých štátnych inštitúcií. Ako zdôvodnenie môžu uviesť napríklad, že ide o nebezpečné weby šíriace na Internete hoaxy.
Ich používatelia sa síce nedostanú na zakázané stránky online hazardu, nedostanú sa ale ani na žiadne weby českých štátnych inštitúcií.
Štát bude mať reálne na vlastnej koži možnosť pocítiť 'neuveriteľne benefity' cenzúry v praxi :-)
Tu by som podotkol, že je možné, že niektoré weby štátnej správy podľa českého kyber zákona zrejme patria do 'kritickej infraštruktúry', takže ich zákaz /cenzúra zo strany ISP môže porušovať ďalší zákon. V tomto prípade je pre internetových poskytovateľov samozrejme bezpečnejšie blokovať všetky štátne weby, ktoré do kritickej štátnej infraštruktúry nespadajú.

Image for post
Image for post

3. Firefox / Google Chrome plugin s názvom 'Obejít cenzúru'

Po inštalácii tohto šikovného pluginu sa váš prehliadač dostane na úroveň pred cenzúrou - všetky blokované stránky ministerstvom financií vám bez akýchkoľvek problémov budú naďalej fungovať. Vďaka nemu budete mať opäť prístup k necenzurovanému Internetu.
Implementácia uvedeného pluginu je relatívne dosť triviálna. V závislosti od toho ako bude cenzúra v Čechách vo finále implementovaná, bude fungovať aj samotný plugin v prehliadači. V prípade blacklistovania na úrovni DNS protokolu (takto funguje cenzúra napríklad v Rusku) úplne stačí, keď samotný plugin bude na resolvovanie internetových domén používať doménový nameserver mimo ČR (napríklad 8.8.8.8 alebo nejaký iný dôveryhodný), čím bude možné cenzúru úplne jednoducho obísť.
V prípade, že cenzúra bude implementovaná na úrovni paketového filtra, samotný plugin spustí v prípade detekcie prístupu na zakázané IP/URL adresy VPNku a prístup na ne umožní z inej krajiny. Toto je možné už teraz dosiahnuť napríklad použitím poslednej verzie prehliadača Opera, ktorý má v sebe integrovanú VPN a môžete si interaktívne vyberať z akej krajiny chcete browsovať po Internete. Pripadne je možné použiť kombináciu pluginu HolaVPN s FoxyProxy, kde budú zahrnuté uvedené cenzúrované adresné rozsahy, ktoré bude váš prehliadač tlačiť rovno do VPN.

Osobne som veľmi zvedavý, ktorá z týchto alternatív uspeje a či technická komunita dokáže zvrátiť vynucovanie tohto nemorálneho a nezmyselného zákona.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store