6 dôvodov, prečo zimu stráviť v Južnej Amerike

1. Plynová / energetická apokalypsa sa vás nijako netýka

2. V zime tam bude teplo, nemusíte navštevovať “vyhrievacie centrá”, ktoré už teraz plánujú spustiť v Nemecku

3. Môžete si užívať skutočne nízke ceny. Napríklad surfovať na Argentínskom socializme

Inflácia v Argentíne je pre miestnych veľký problém a bude pokračovať.

4. Môžete sa úplne vyhnúť COVID-19 lockdownu

5. Sú tam výborne krypto aj hudobné akcie

6. A už keď tam budete, tak si vybavíte paraguajský / uruguajský trvalý pobyt

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking