8 dôvodov, prečo by ste počas pandémie mali (zodpovedne) cestovať

Aj napriek tomu, že si myslíte, že by ste mali sedieť doma

V nasledujúcom článku vysvetlím, prečo cestovanie počas pandémie je momentálne ekonomicky veľmi výhodné a nie je ani nebezpečné a ani nezodpovedné. Práve naopak — vďaka cestovaniu môžete znížiť pravdepodobnosť toho, že sa nakazíte — ak cestujete do bezpečnejšej krajiny. A tiež to môže byť zodpovednejšie rozhodnutie — ak cestujete do krajiny s lepším zdravotníctvom, lebo vo vašej krajine už prestali fungovať onkologické/kardiovaskulárne prehliadky, je dočasne pozastavená chemoterapia a celé zdravotníctvo kolabuje.

1. Inde je bezpečnejšie

Zdroj https://foreignpolicy.com/2020/06/13/travel-tourism-coronavirus-pandemic-future/

2. Lietanie môže byť bezpečnejšie ako nakupovanie

3. Lacné letenky

4. Lacné ubytovanie počas pandémie

5. Lacné reštaurácie a donášky

6. Atrakcie bez turistov

7. Možnosť vyhnúť sa “lockdownu”

8. Veľa z vás už dokáže pracovať na diaľku, tak neváhajte

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store