Vyberte si svoj obľúbený scenár


Spravte si individuálnu analýzu dostupných rizík


Ochrana súkromia nemôže fungovať, ak máme množstvo výnimiek, na ktoré sa GDPR nevzťahuje

Najväčšia hrozba vášho súkromia je štát


  • historicky najlacnejšie a najdostupnejšie cestovanie po celom svete (a…


O tom, ako vystúpiť z komfortnej zóny, aby ste sa cítili komfortnejšie


Report z prehispánskeho rituálu na posilnenie vytrvalosti


Alebo čo sa môžeme naučiť od Mexičanov


A to aj napriek tomu, že žijete väčšinu času na Slovensku / ČR

1. Sloboda kedykoľvek odísť

2. Sloboda pohybu


Počas cesty k ružovými delfínom v Amazonke


Report zo silného ayahuascového rituálu

Šaman z Rurrenabaque

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store