Akceptovanie kryptomien ako marketingová výhoda

Napriek tomu, že množstvo miest, kde môžete platiť kryptomenami v Českej republike je stále relatívne malé (našťastie sa ale neustále zvyšuje), existuje viacero dôvodov, prečo by akurát vaša spoločnosť či organizácia mala začať akceptovať kryptomeny.

Image for post
Image for post

Akceptovaním kryptomien totiž dáte verejne najavo, že:

  • ste alebo chcete byť technologický líder (v ČR akceptuje Bitcoin a Litecoin najväčší predajca hardvéru Alza “v Alze nyní zaplatíte i Bitcoiny”)
  • Vám skutočne záleží na finančnej slobode, čo je jeden z kľúčových atribútov kryptomien (v Pražskom Paralelní Polis zaplatíte Bitcoinami a Litecoinami zaplatíte za všetko — od kávy v Bitcoin Coffee, cez coworking v Paper Hube, podporíte tým akcie organizované Institute of Cryptoanarchy, prípadne nakúpite výhodne na bitcoinovom blšáku)
  • podporujete finančné alternatívy k štátnym monopolizovaným peniazom, napríklad preto, lebo veríte, že skutočne “zdravé” peniaze sú také nad ktorými vytváraním nemá nikto kontrolu a podliehajú voľnému trhu
  • ako podnikatelia sa z etických dôvodov vymedzujete proti nemorálnosti štátneho systému (spoločnosti registrované v iniciatíve “Nepracujeme pro stát”, resp “Nepracujeme pre štát” poskytujú až 25% zľavy pre všetky spoločnosti, ktoré sa rozhodli realizovať úhrady v kryptomenách namiesto štátnych peňazí)
  • používaním skutočne anonymných kryptomien (Monero, ZCash, Zcoin) poukazujete na funkčnú elektronickú variantu anonymných peňazí v prípade štátnej finančnej diktatúry (regulácia alebo úplný zákaz anonymnej hotovosti)
  • ste atraktívny pre veľké množstvo digitálných nomádov z celého sveta, ktorí už kryptomeny dávno používajú (vaša firma bude viditeľná na www.coinmap.org či OpenStreetMaps.org). Paralelní Polis je nádherná ukážka toho, kde sa vďaka kryptomenám takíto ľudia koncentrujú.

Samozrejme na to, aby ste začali akceptovať kryptomeny, sa nemusíte ztotožňovať so všetkými hore uvedenými dôvodmi.

Akceptovať kryptomeny (špeciálne Bitcoin) je v súčasnej dobe technicky už triviálna zaležitosť — existuje veľké množstvo ako mobilných či hardvérových penaženiek, tak POS terminálov na akceptovanie kryptomeny vo vašej firme či reštauračnom zariadení.

A čo je na akceptovaní kryptomien najdôležitejšie — váš biznis posuniete tam kam patrí — do 21.storočia.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store