Ako naši politici benefitujú z terorizmu?

Dnes slovenský parlament schválil balíček protiteroristických opatrení.

Napriek tomu, že doterajšie teroristické útoky so Slovenskom nemali nič spoločné a udiali sa pár tisíc kilometrov ďalej, napriek tomu, že Slovensko nemá s terorizmom žiadnu reálnu skúsenosť ako aj napriek tomu, že neexistujú žiadne uchopiteľné štúdie, ktoré tvrdia, že navrhované protiteroristické opatrenia dokážu byť reálne účinne a lapiť teroristov, SMER-SD a Most-Híd presadili protiteroristickú legislatívu, ktorá zase o krok obmedzí slobodu náš všetkých a výrazne zasiahne do nášho súkromia.

Image for post
Image for post

Nie som si vedomý toho, že by doterajšie 48-hodinové zadrženie políciou, doteraz spôsobovalo zvyšené množstvo voľne pohybujúcich sa teroristov, ani toho, že by jeho navýšenie na 96 hodín, problém s teroristami dokázalo vyriešiť. 96-hodinové zadržanie bez udania dôvodu ale úplne stačí na to, aby slúžilo ako efektívny nástroj zneužitia moci na týranie politicky nepohodlných osôb.
Likvidácia protiteroristických slovenských stránok a domén je zúfalá a neúčinná. Vzťahuje sa totiž na akýkoľvek politický alebo náboženský extrémizmus, ktorý je ťažko uchopitelný. Za politický extrémizmus je možné pokladať aj nenásilné libertariánske alebo anarchistické názory, ktoré podkopávajú základnú myšlienku štátu a teda pre tajné organizácie typu SIS môžu predstavovať výrazný politický extrémizmus. Preto vzhľadom na neuchopiteľnosť “extrémizmu” hrozí, že uvedená legislatíva bude opäť politicky zneužívaná podľa potreby proti politicky nevhodným osobám a skupinám. Okrem toho vypínanie webov na Slovensku je neúčinna praktika. Hosting akéhokoľvek “extrémistického” webu v zahraničí je úplne triviálna vec — nasadiť a prevádzkovať akýkoľvek web a doménu napríklad v USA (kde je absolútna sloboda vyjadrovania a nehrozí, že daný web bude zhodený kvôli dôvodom, ktoré sú uvedené v novej legislatíve) je otázka pár minút a cenovo to vychádza ešte lacnejšie ako uvedený web a .sk doménu prevádzkovať na Slovensku.

Image for post
Image for post

Ľudia, ktorí sa budú chcieť slobodne vyjadrovať bez možnosti obáv, že budú obvinení z potenciálneho extrémizmu, jednoducho prestanú používať slovenské domény a web hosting. Obava z obvinenia z potenciálneho extrémizmu môže viesť k samocenzúre. Tí, ktorí sa rozhodnú svoje weby neprevádzkovať v zahraničí na zahraničných doménach, a rozhodnú zostať na Slovensku, môžu z obáv z potenciálneho obvinenia z extrémizmu podliehať samocenzúre (nakoľko hrozí riziko zhodenia ich serverov / domény) a prestať sa úplne slobodne vyjadrovať.
Podobne drakonické sú aj ďalšie opatrenia — buzerujúce prehliadky v osobných automobiloch určite nepredstavujú efektívny boj proti terorizmu, ale spôsobia len ďalšie obmedzovanie slobody všetkých motoristických účastníkov dopravy.
Z hrozby terorizmu momentálne benefitujú nielen teroristi, ale aj politici. Vďaka tejto hrozbe a strachu je možné ponúkať neúčinne a imaginárne riešenia v boji proti terorizmu. A zvyšovať lojalitu voličov v prospech vládnucej strany.

Image for post
Image for post

Na vytváranie dôvery smerom k štátu sa historicky vždy zneužíval strach. Nezávisle od toho, či išlo o svetové vojny alebo umelo vyvolené hrozby.
Najsmutnejšie na všetkých týchto drakonických opatreniach je, že na tento druh populizmu SMERu s cieľom získať o tri mesiace masy voličov, doplatí naša sloboda a súkromie.
A to nás všetkých.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store