Ako porno zabíja lásku

V USA existuje relatívne obrovská skupina Fight the new drug s viac ako milión fanúšikmi na Facebooku, ktorí si myslia, že porno zabíja lásku.
A myslia to úplne vážne.

V nasledujúcom článku sa pokúsim vysvetliť úplný opak — prečo si osobne myslím, že porno a ľahká dostupnosť (virtuálneho) sexu naopak vzťahom prospieva a umožňuje vytvárať skutočne kvalitné a dlhodobé vzťahy postavené na intelektuálnom či inom porozumení.

Image for post
Image for post

Nad uvedenou problematikou uvažujem ako racionálny pragmatický muž a rád by som podotkol, že pokým inklinujete k feminizmu alebo nejakej náboženskej indoktrinácii, váš názor sa môže mierne líšiť. V každom prípade dúfam, že Vás ten môj aspoň o niečo obohatí.

Muži vnímajú porno a sex ako jedlo - aspoň tí, ktorí porno reálne pozerajú (čo je väčšina). Kvalitný sex ako kvalitné jedlo. Ak by to tak nebolo, nedokázali by pozerať bohapusté porno s herečkami s ktorými nemajú vytvorený silný emocionálny či iný vzťah. Podobne ako si dokážu užiť kvalitné jedlo bez toho, aby do neho boli vyslovene zamilovaní. Je to silná potreba. Pud. Ak sú tam navyše emócie alebo porozumenie, samozrejme je to bod navyše.

Bohužiaľ som svedkom toho, že obrovské množstvo vzťahov okolo mňa vzniklo alebo vzniká len na základe vzájomnej fyzickej atraktivity. Obrovské množstvo mužov sa reálne púšťa do vzťahov len kvôli tomu, že ich partnerka je pre nich vysoko atraktívna. Muži vystavení dlhodobo fyzickej atraktivite jednej ženy, sa reálne dokážu do nej zamilovať. Podobne ako ženy vystavené mužom, ktorý sa o nich materiálne stará a zabezpečuje im kvalitný život. Obe tieto zamilovania sú z chemického hľadiska plnohodnotné (vytvárajú sa vysoké dávky serotonínu a dopamínu).

Image for post
Image for post

A vzniká obrovské množstvo vzťahov primárne postavených na fyzickej atraktivite. Nie intelektuálnom či inom porozumení. Z dlhodobého hľadiska sú takéto vzťahy (po skončení chemickej reakcie) odsúdene na neúspech, nakoľko samotní partneri si intelektuálne vôbec nerozumejú a sú si navzájom veľmi odlišní.

Ak by muži mohli mať _NONSTOP_ uspokojené svoje sexuálne potreby (buď formou virtuálneho či reálneho sexu) a mať kedykoľvek sex s ľubovoľnou ženou podľa ich záujmu, sexuálna atraktivita by prestala byť kritérium pri výbere ich skutočného partnera. Pre mužov by boli potom podstatne dôležitejšie ženy, s ktorými si reálne intelektuálne rozumejú, majú spoločné záujmy a pohľad na svet. Muži by automaticky uprednostňovali vzťahy so ženami s takými vlastnosťami, ktoré sú perspektívne na kvalitný a dlhodobý vzťah. Nakoľko by bolo jednoducho zabezpečené, že si s nimi budú veľmi rozumieť aj bez toho, aby mali spolu sex. Prestali by existovať krehké vzťahy postavené na sexuálnej prítažlivosti a začali by vznikať nové vzťahy postavené na vzájomnom porozumení.

Je potrebné si uvedomiť, že sex je doména, ktorá bude v najbližšej dobe plne virtualizovaná a je otázka času, kedy virtuálny sex svojou autentickosťou a kvalitou prekoná ten doterajší (už teraz existuje veľmi autentická simulácia virtuálneho sexu napríklad pomocou technológie Oculus Rift). Je otázka času, kedy sa tieto multimediálne technológie rozšíria na kvalitnú stimuláciu dotykových či iných receptorov a budeme tu mať to najautentickejšie a najreálnejšie virtuálne porno, aké si dokážeme predstaviť.

Celoplošná dostupnosť 3D virtuálneho vysoko kvalitného simulovaného porna zníži evolučne danú sexuálnu asymetriu medzi mužmi a ženami. Ženy prestanú byť vnímané ako sexuálne objekty (respektívne toto vnímanie sa výrazne oslabí). Na to, aby mužov zaujali, budú musieť investovať do iných svojich vlastností ako je fyzická krása a príťažlivosť. Všadeprítomný virtuálny vysoko kvalitný sex spôsobí , že ženy budú musieť podstatne viac investovať napríklad do svojho vzdelávania, kreativity, či iných vlastností, ktoré začnú byť pre mužov zaujímave, kedže potrebu vysoko kvalitného sexu budú mať uspokojenú. Momentálne je zabezpečené, že aj ženy, ktoré nevynikajú inteligenciou, ale sú len atraktívne, si určite nájdu svojho partnera a reprodukujú sa. Toto v budúcnosti už nemusí byť pravda, takže všetky ženy, ktoré si budú chcieť nájsť partnera, budú podliehať silnému tlaku investovať do iných vlastností ako svojej fyzickej atraktivity.

Nutné podotknúť, že technologická evolúcia, nespôsobí len celoplošné zníženie sexuálnej asymetrie medzi mužmi a ženami a najkvalitnejšie možné uspokojenie sexuálneho pudu pri ktorom už nebudú ženy potrebné tak ako doteraz. Technologická evolúcia spôsobí tiež výrazne zvýšenie životnej úrovne, čo môže mať tiež za následok, že napríklad mužská solventnosť či schopnosť postarať sa o rodinu, prestane byť pre ženy kritérium pri vyhľadávaní svojho partnera (v Škandinávii, kde sociálny systém umožňuje postarať sa o všetky slobodné mamičky, je najvyššia ženská promiskuitnosť). Vďaka technológiam sa dokážu ženy bez akejkoľvek mužskej ekonomickej podpory postarať o svoje rodiny. Efekt to bude mať tiež blahodárny — ženy prestanú vyhľadávať bohatých a zabezpečených mužov a začnú sa orientovať na mužov s ktorými si silne intelektuálne a emocionálne rozumejú a ktorí dokážu naplniť také ich túžby, ktoré moderné technológie nedokážu.

Porno, 3D virtuálne porno, 3D virtuálny sex predstavuje technologickú evolúciu, ktorá spôsobí podľa mňa skvalitnenie nových vzťahov, nakoľko budú postavené primárne na tom, čo technológie v dohľadnej dobe
(ešte) nedokážu vyriešiť — vzájomnom porozumení.

Ak niekto tvrdí, že porno zabíja lásku, tak nevie, čo je láska.
(A už vonkoncom nevie, čo je porno, kedže ho nepozerá :-)

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store