Ako som pár mesiacov pripájal môj pražský byt k Internetu

Už mesiace sa snažím na mojom pražskom byte pripojiť Internet.
Dnes som objavil deadlock v systéme — pokým ste Slovák žijúci v Prahe, nemáte žiadne potvrdenie o prechodnom/trvalom pobyte v ČR a súčasne pražský byt je prenajatý na vašu svoju slovenskú firmu, tak systém Vám neumožňuje zriadiť si tam Internetové pripojenie.

Nižšie sa snažím zosumarizovať moje niekoľkomesačné peripetie s tým súvisiace:

1. Moju prvú žiadosť o zavedenie Internetu na pražský byt českí mobilní operátori zamietli, pretože zákon znemožnuje Internetové pripojenie v ČR alebo české telefónne/VoIP čísla (mobilné paušály) napísať na zahraničnú (napríklad slovenskú) firmu. Ide o hlúpy vylobbovaný zákon, ktorý ma zrejme znemožňovať vytvoreniu globálneho mobilného trhu v EÚ, a teda napríklad to, aby si slovenské firmy kupovali portugalské, či švédske mobilné paušály/internety. A naopak.

2. Rozhodol som sa preto pripojenie Internet napísať na seba ako fyzickú osobu. Zadal som svoju pražskú adresu do objednávky a objednal Internetové pripojenie. Bol som celkom vyšokovaný, keď mi kuriér odmietol doručiť samotný modem, nakoľko explicitne vyžadoval český občiansky preukaz. Kedže mám len slovenský (načo by mi bol český?), zásielku som nemohol prijať a vrátila sa späť do T-Mobile.

3. Kontaktoval som preto český T-Mobile s otázko ako mám ďalej postupovať. Povedali mi, že keď som Slovák bez českého občianskeho preukazu, tak sa musím zastaviť sa na pobočke a všetko tam vybaviť osobne.

4. Dnes som navštívil pobočku českého T-Mobile a požiadal o poskytnutie modemu. Okrem dvoch dokladov (OP a pas) vyžadovali potvrdenie o mojom trvalom alebo prechodnom pobyte v Prahe. Vysvetlil som im, že žiadne také potvrdenie nemám, kedže nie je podľa zákona povinné. Podobne nemám na seba napísaný v ČR odber elektriny, plynu ani nič podobného, nakoľko všetky tieto náklady mám zahrnuté v samotnom nájme. V T-Mobile mi vysvetlili, že im teda stačí nájomná zmluva. Povedal som im, že tá je ale napísaná na moju slovenskú firmu, kde nie je uvedené explicitne moje meno ako prenajímateľa. Na to zareagovali, že tento doklad nemôžu použiť.

5. Zamestnancovi T-Mobile som vysvetlil, že si za všetko dopredu zaplatím, takže nebudú mať so mňou ako cudzincom prakticky žiadne riziko. Súčasne som sa ho spýtal, že čo mám vlastne v mojej situácii robiť, keď teda chcem na byte pripojenie na Internet a veľmi rád si za to zaplatím. Reakcia bola viac ako prekvapivá - buď si mám ten Internet napísať na niekoho, kto ma potvrdenie o pobyte v ČR (alebo českého občana) alebo si dodatočne zaplatiť dobrovoľné zdravotné poistenie v ČR alebo nájsť si nejakú českú firmu. Vysvetlil som mu, že všetky tieto riešenia mi prídu úplne absurdné - ja všetko čo chcem, je len blbý Internet na mojom pražskom byte. Nič viac.

6. Zamestnanec T-Mobile mi vysvetlil, že mi nedokáže nijako pomôcť, majú svoje interné smernice, ktoré reflektujú súčasnú legislatívu a podľa nich mi jednoducho Internet do môjho bytu napísaného na slovenskú firmu nedokážu pripojiť. Odchádzam ku konkurencii.

7. Riešenie (aj keď nie úplne čisté) mi poskytol český Vodafone. Tam som mal totiž na rozdiel od T-Mobile vedený historický účet ešte z čias, keď som pred 15-timi rokmi študoval v Prahe na ČVUT a mal tu prechodný pobyt. Ten účet som síce už dávno zrušil, očividne v ich systéme ale zotrval. Nebol som nadšený, že majú o mne zákaznické informácie, ktoré mali byť dávno zrušené. Zachránilo ma to ale. Bez nejakých problémov mi naň poskytli modem aj Internetové pripojenie. Prechodný alebo trvalý pobyt opäť vyžadovali síce pri odovzdaní samotného modemu za akciovú cenu, ale keď som im vysvetlil, že si ho na mieste kúpim a nechcem žiadnu akciovú cenu, tak to vyžadovať prestali.

Zhrnutie:

Nikdy som si nemyslel, že Internetové pripojenie bytu ma bude stáť toľko veľa času a byrokracie a nakoniec ho aj tak vyriešim nejakým hackom. Je to pekná ukážka toho, že mobilný / internetový trh stále nie je úplne otvorený a na slovenskú firmu si nedokážete stále zakúpiť mobilné / internetové pripojenie v iných krajinách.

Ak viete o nejakom elegantnejšom riešení ako som mal postupovať, ktoré nevyžaduje nezmyselnosti ako prechodný pobyt v ČR, zdravotné poistenie v ČR alebo českú firmu, tak dajte vedieť.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store