Ako zmiznúť zo systému

Vyberte si svoj obľúbený scenár

Pavol Luptak
6 min readSep 1, 2021

Pri príležitosti celoštátnej adorácie Mečiarovej posvätnej listiny, ktorá robí z občanov nesvojprávne ovce a explicitne im napríklad zakazuje v referende hlasovať o veľkosti daní (článok 93, odsek 3, čo je napríklad v Švajčiarsku bežná vec), prípadne im dáva čistú ilúziu postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok (článok 32, čo v našich krajoch končí kriminalizáciou a zastrašovaním), rozhodol som sa popísať viacero scenárov, ktoré vám umožnia vďaka trvalému pobytu v Paraguaji uniknúť zo súčasného systému.

1. Paraguajec v zálohe

V rámci zvyšovania opcionality je takmer vždy dobrý nápad mať viacero občianstiev/pasov (s výnimkou pasu USA či Eritrie, ktoré z vás robia daňových otrokov). Okrem toho, že sa vám rozširuje množstvo krajín, kde môžete vycestovať bez víz, máte aj viac krajín, ktoré vás dokážu ako svojich občanov potenciálne ochrániť pred extradikciou - bezobetné trestné činy, za ktoré ľudia končia vo väzení, sú bohužiaľ na celom svete.

Toto neplatí úplne o trvalých rezidenciách, ktorých môžete mať tiež ľubovoľné veľa, ale s ktorými častokrát súvisí množstvo povinností — napríklad povinnosť platiť sociálne a zdravotné odvody či zúčastňovať sa kolektívnych rituálov (sčítanie, povinné testovanie či účasť v regionálnych voľbách). Sú našťastie ale krajiny, ako Paraguaj alebo Panama, kde ako rezident nemáte úplne žiadne povinnosti, pokým tam nemáte lokálny príjem. Naopak byť rezidentom Paraguaja (alebo akejkoľvek inej krajiny) znamená, že aj v časoch najtvrdšieho lockdownu, vás slovenskí alebo českí colníci musia pustiť z krajiny, keďže cestujete domov, podobne vám vždy musia umožniť sa vrátiť naspäť, keďže ste občania Slovenska či Česka. Podobne môžete pokojne ignorovať akékoľvek “kontroly medzi okresmi”, keďže cestujete na najbližšie letisko do krajiny svojej rezidencie.

“Paraguajec v zálohe” znamená, že žijete dlhodobo v ČR alebo na Slovensku, máte tam normálny trvalý pobyt a všetky povinnosti s tým súvisiace, ale máte vždy plán B — možnosť kedykoľvek odísť (ako aj možnosť sa kedykoľvek vrátiť). Čo v čase pandémie či iného ohrozenia môže byť na nezaplatenie.

2. Paraguajec mimo systém

Precestoval som takmer 100 krajín sveta, ale iba na Slovensku som zažil systém, ktorý vás núti platiť zdravotné odvody zo zisku kryptomien, z prenájmu nehnuteľností či akéhokoľvek iného zisku. Gratulujem oligopolu slovenských zdravotných poisťovní, že sa im niečo takéto vôbec podarilo u slovenských politikov vylobbovať. Zdravotný odvod nemá nič spoločné s reálnym zdravotným poistením, ide o zdravotnú daň, ktorá nereflektuje váš zdravotný stav, ale len vašu schopnosť zarábať peniaze (čím zarábate viac, tým vyššie zdravotné odvody platíte a tým väčší zisk zdravotné poisťovne majú).

Ak vaše zdravotné odvody presahujú 100 EUR mesačne, tak stojí za zamyslenie si zrušiť trvalý pobyt na Slovensku alebo v Čechách, z ktorého vyplývajú odvodové povinnosti. Namiesto oligopolu troch zdravotných poisťovní sa potom môžete stať klientom akejkoľvek globálnej zdravotnej poisťovne a vybrať si najlepšie komerčné poistenie na mieru, ktoré vám najviac vyhovuje (ja používam Allianz Care a platím 110 EUR/mesačne, platí mi to všade okrem USA).

Na to, aby ste prestali byť verejne zdravotne poistená osoba, tak okrem toho, že musíte mať na Slovensku zrušený trvalý pobyt, tak nemôžete byť na Slovensku zamestnaný, ani vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Čo napríklad znamená, že sa zrušením trvalého pobytu nedokážete zbaviť plateniu zdravotných odvodov pri vyplácaní zisku z vašej slovenskej firmy.

Podobne sa vyhnete povinnosti platiť si sociálne odvody (tu nájdete krásne vysvetlenie, prečo je sociálne poistenie a dôchodkový systém nedobrovoľná pyramídová hra). Namiesto toho radšej investujte do Bitcoinu, ktorý dôchodkový sociálny systém (a zrejme aj štát, ako ho poznáme) prežije.

A samozrejme po zrušení trvalého pobytu sa vás prestanú týkať aj ďalšie kolektivistické rituály (ako napríklad povinnosť zúčastňovať sa v plošnom sčítavaní či plošnom antigen testovaní).

Na to, aby ste mohli na Slovensku, v ČR, či kdekoľvek v EÚ dlhodobo žiť, tak tam ako občan EÚ trvalý pobyt nepotrebujete.

Ten potrebujete, ak chcete byť zamestnaný na bežný pracovný pomer, brať hypotéku z banky alebo voliť v regionálnych voľbách. Ak ste občan ČR alebo Slovenska, tak v týchto krajinách môžete dlhodobo žiť bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia alebo trvalého pobytu (povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt totiž potrebujú občania mimo EÚ). Ak k tomu máte ako bonus paraguajský občiansky preukaz, tak o to lepšie potom viete všetkým preukázať, že predsa nejaký trvalý pobyt máte a na Slovensku alebo v ČR ste len dlhodobo na návšteve. A všetci s tým musia byť OK.

Paraguajec mimo systém” je paraguajský rezident so slovenským alebo českým občianstvom, ktorý nemá trvalú rezidenciu v EÚ a teda žiadne povinnosti s tým spojené (neplatí sociálne, zdravotné odvody, nevzťahujú sa na neho kolektivistické rituály, ktoré súvisia s trvalým pobytom). Dlhodobo ale žije na Slovensku alebo v Čechách a je pripravený odtiaľ kedykoľvek odísť do krajiny svojej rezidencie.

Ak v danej krajine EÚ žije viac ako 6 mesiacov a má tam stredisko záujmov, tak mu tam aj ako nerezidentovi automaticky vzniká daňový domicil (a musí v krajine, kde žije väčšinu času, normálne platiť dane ako fyzická osoba).

Ak sa ale rozhodne byť digitálny nomád a nežiť v žiadnej krajine väčšinu času / mať tam stredisko záujmov, tak sa tomu dokáže vyhnúť. A užívať si benefity teritoriálnej taxácie len svojej daňovej rezidencie v Paraguaji.

3. Digitálny nomád

Nomádi historicky vždy putovali a keďže všade boli len dočasne a krátko, tak obvykle nemali nikde žiadne povinnosti. Preto ich panovníci nedokázali podchytiť a donútiť ich platiť miestne výpalné a vynucovať na nich miestne regulácie. Podobne to funguje aj so súčasnými digitálnymi nomádmi. Väčšina krajín (pozor, nie všetky) si vás ako daňového rezidenta uzurpuje, keď ste v danej krajine minimálne 6 mesiacov alebo tam máte stredisko záujmov. Ak nie ste v žiadnej krajine viac ako 6 mesiacov, tak sa za váš daňový domicil pokladá miesto, kde máte stredisko záujmov, čo je štandardne krajina, kde máte trvalý pobyt, bankový účet, atď. Ktorý ako český a slovenský Paraguajec máte v Paraguaji. Teoreticky ako digitálny nomád nemusíte mať trvalý pobyt nikde (technicky je to možné), ale v tomto prípade si vás ako daňového rezidenta môže uzurpovať krajina, kde máte občianstvo, už len kvôli tomu, že ste jej občan a nikde inde nemáte trvalý pobyt / daňovú rezidenciu.

Nemať žiadnu daňovú rezidenciu sa totiž nedá a preto je dobré z oligopolu svetových otrokárov vybrať takého, ktorý má podmienky daňovej rezidencie najvýhodnejšie.

Paraguaj má teritoriálne zdaňovanie pre fyzické osoby, takže povinnosť platiť 10% daň sa vzťahuje iba na príjmy, ktoré máte lokálne z Paraguaja (zo zahraničných príjmov je to 0%).

Ak si teda dáte na pozor a nikde nebudete žiť viac ako 6 mesiacov (a mať okrem Paraguaja iné stredisko záujmov), tak nielenže nemusíte platiť nikde žiadne odvody, ale ani daň z neparaguajského príjmu (napríklad z kryptomien).

Digitálny nomád s trvalým pobytom v Paraguaji môže byť občan EÚ, ktorý nikde v EÚ nemá trvalý pobyt, v žiadnej krajine (s výnimkou krajín s teritoriálnym zdaňovaním) sa nezdržuje viac ako 6 mesiacov do roka a nemá nikde okrem Paraguaja stredisko záujmov.

Ak nemá príjem z Paraguaja, tak neplatí žiadne povinné odvody, ani žiadne dane.

4. Paraguajec doma

Usadiť sa v Paraguaji, špeciálne v Asunción nemusí byť vôbec zlý nápad. Asunción patrí medzi najlacnejšie hlavné mestá na svete, vláda v Paraguaji je silne pravicová, takže daň zo zisku fyzických aj právnickych osôb je tam 10%, podobne DPH je tam 10%. Je tam vynikajúce jedlo (obzvlášť steaky) za super ceny. Celý Paraguaj je rádovo 2–3x lacnejší ako Slovensko, takže ak máte pasívny príjem na Slovensku (napríklad z kryptomien) je to výborná krajina, kde ich môžete minút za skvelé služby bez toho, aby ste z toho platili 20–25% daň zo zisku a ďalších 14% zdravotné odvody.

Paraguajec doma” je človek, ktorý sa rozhodol väčšinu času žiť v Paraguaji a akceptuje príjemnú rovnú daň 10% na všetko, čo v Paraguaji vyprodukuje. Príjmy mimo Paraguaja nezdaňuje a namiesto toho ich podľa vlastného uváženia investuje do lokálnej ekonomiky.

Momentálne vytvárame skvelú českú a slovenskú komunitu v Asunción, neváhajte sa k nám pridať!

--

--

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking