Archetypálne patchovanie a volanie Pačamamy

Report zo silného ayahuascového rituálu

Šaman z Rurrenabaque

Niño pri šamanskej práci
Niño pri šamanskej práci
Niño pri práci
Niño oddychuje
Niño oddychuje
A Niño pri zábave

“Home-made” ayahuasca

List čakruny (MAOI) a ayahuascovej liany
Napravo reálna liana ayahuascy, naľavo podobná toxicka liana. Ak by šaman omylom pripravil odvar z tejto toxickej liany, tak po jeho vypití vraj nastáva smrť do pár minút.
Pripravený koktail ayahuascy s čakrunou, ktorý sme požili (a čierna ruka šamana zafarbená pralesným jablkom, ktoré používajú na farbenie svojich tiel miestni indiáni)

Príprava na rituál

Šamanské náčinie ráno po skončení rituálu

Ayahuascový trip

Epizóda číslo 1 — “horská dráha, rozpustenie ega”

Epizóda číslo 2 — “archetypálny patching”

Vysvetlenie pre informatikov

Personifikácia “liany”

Epizóda číslo 3 — “emócie, stabilita vzťahov”

Epizóda číslo 4 — “volanie Pačamamy”

Potrebujem ayahuascovú skúsenosť?

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking