Archetypálne patchovanie a volanie Pačamamy

Report zo silného ayahuascového rituálu

Pavol Luptak
8 min readMar 20, 2021

--

Šaman z Rurrenabaque

Rurrenabuque je severobolívijské mesto hraničiace s amazonským pralesom známe hlavne ekoturizmom v divočine Pampas, úžasnými výletmi do džungle, ale aj šamanskými ayahuascovými rituálmi, ktoré sa uprostred nej odohrávajú. V celej Bolívii je len 6 ayahuascových šamanov (dvaja v Rurrenabaque, dvaja v Cochabambe, jeden v La Paz a jeden v Riberalte). Z toho dvoch v Rurrenabaque sme osobne stretli. Šaman, ktorého sme si vybrali bol vyše 30-ročný mladík z miestneho kmeňa Tacana. Napriek relatívne nízkemu veku, má viac ako 20-ročné skúsenosti — ayahuascovým rituálom sa totiž venuje od svojich 11 rokov, kedy prvýkrát zažil svoj silný ayahuascový trip (po osobnej skúsenosti s ayahuascou si neviem vôbec predstaviť, ako 11-ročný chlapec dokáže zažiť a spracovať niečo také silné). Keďže bol najmladší z 10 detí, vyslúžil si prezývku “Niño” (dieťa).

Niño pri šamanskej práci
Niño pri práci

Niño študoval viac ako rok ayahuascové ceremónie u svojho majstra v Peru z kmeňa ašaninka. Piesne, ktoré spieval počas rituálu boli tiež v tom jazyku ašaninka.

Niño oddychuje
A Niño pri zábave

“Home-made” ayahuasca

Množstvo ayahuascových šamanov si kupuje už hotovú tekutú ayahuascu s MAOI inhibítorom. Niño je profík a svoju ayahuascu sa naučil pripravovať. Vie presne, kde v pralese rastú ayahuascové liany a ako sa líšia od podobných silne toxických lian. Tiež vie, kde rastú listy čakruny, čo je MAOI, ktorý tiež obsahuje DMT. Auyahascu s čakrunou sa naučil variť (tento proces trvá rádovo 3 dni).

List čakruny (MAOI) a ayahuascovej liany
Napravo reálna liana ayahuascy, naľavo podobná toxicka liana. Ak by šaman omylom pripravil odvar z tejto toxickej liany, tak po jeho vypití vraj nastáva smrť do pár minút.
Pripravený koktail ayahuascy s čakrunou, ktorý sme požili (a čierna ruka šamana zafarbená pralesným jablkom, ktoré používajú na farbenie svojich tiel miestni indiáni)

Príprava na rituál

Naša príprava na ayahuascový rituál trvala niekoľko dní. Jedli sme len dvakrát za deň ľahké vegetariánske jedlo, žiadna soľ alebo cukor, žiadny alkohol. Priznám sa, že aj napriek tomu, že sme mali predchádzajúce skúsenosti s DMT (buď vo forme čistého nn-DMT alebo 5-Meo-DMT vo forme Bufo Alvarius), pred ayahuascovým rituálom sme mali veľký rešpekt. Tieto obavy boli opodstatnené — ayahuascový trip bol skutočne veľmi silný a trval veľmi dlho.

Začiatok rituálu bol načasovaný presne o 21:00. Každý z nás (traja Slováci) mal pripravený matrac, teplé deky a plastovú nádobku na vracanie — nikto z nás ju ale nepoužil a to aj napriek tomu, že sme ayahuascy vypili fakt veľa.

Šamanské náčinie ráno po skončení rituálu

Ayahuascový trip

Ayahuscový trip bol veľmi silný, trval dlho, na rozdiel od všetkých ostatných mojich psychadelických tripov bol prudko dynamický a organický. Jeho priebeh bol v štyroch nezávislých epizódach — mini tripoch, ktoré keď postupne skončili, tak sme mali spoločný pocit, že už nie sme intoxikovaní a trip úplne skončil. O pár minút ale začala ďalšia silná epizóda ayahuascového tripu. Mal som pocit, že každa táto epizóda je ťažká životná skúška, ktorou musím prejsť. Nevedel som, koľko ich bude a zmieril som sa už aj s tým, že neskončia nikdy.

Takýto dynamický, opakovane klesajúci a zase prudko nastupujúci priebeh som nezažil pri žiadnej inej látke. Mali sme pocit, ako keby si “liana” vyberala, kedy na nás spoločne intenzívne “zaútočí” a kedy nám dopraje odpočinok. Tieto “spoločné vlny” sme vnímali podobne v zhruba rovnakom čase.

Epizóda číslo 1 — “horská dráha, rozpustenie ega”

Presne o 21:00 sme požili každý jeden pohár ayahuascy s čakranou. Nasledovali len veľmi jemné halucinácie, ktoré pripomínali stavy pod vplyvom nn-DMT alebo ketamínu. Všetko pod kontrolou a dalo by sa povedať, že prvú hodinu ayahuasca nefungovala vôbec. Zhruba o 22:00 sa nás šaman opýtal, či niečo cítime. Odpovedali sme, že nie, na čo nám nalial ďalší plný pohár ayahuascy, ktorý sme svorne všetci traja vypili. Pri pití druhého poháru sme si uvedomili, že prvý pohár zrejme nezafungoval preto, lebo sme nevypili dostatočne veľa sedimentov čakrany (MAOI), ktoré sa nachádzali v druhom pohári (hustá tekutina nebola poriadne premiešaná). MAOI inhibítory sú totiž úplne kľúčové na spustenie samotného tripu.

Následne som stratil pojem o čase. Po nedefinovanej dobe som zacítil silný nástup tripu, mal som pocit, ako ma “liana” zahlcovala zo všetkých strán a unášala. Bol to také silné, že som musel otvoriť oči a dívať sa do svetla, čo tento silný nástup zmierňovalo. Po nejakej dobe začalo byť jedno, či mám otvorené alebo zatvorené oči. Halucinácie už boli príliš silné. Nedokázal som tomu odolávať a zažil som prvý rozpad ega, dosť podobný, aký som zažil pri konci 5-Meo-DMT tripu alebo pri vysokej dávke LSD.

S požitím nápoja začal šaman sprievodný rituál využitím množstva svojich nástrojov (bubon, flauta, píšťalky) a rytmického spievania. Fixovanie sa na jeho spev mi umožňovalo zotrvávať stále v jeho reálnom svete (šaman tiež požil ayahuascu, ale výrazne menej ako sme požili my, lebo argumentoval, že musí byť súčasne jednou nohou v “našom svete” a jednou v “realite”). Snažil som sa neprestať vnímať jeho spev, ale nie vždy sa to dalo. Šaman spieval piesne venované vzývaniu ayahuscy v peruánskom domorodom jazyku ašaninka, ktoré miestami obsahovali aj kusy španielčiny. Pamätám si, ako ku mne zrazu pristúpil, nadýchol sa z fajky tabakového dymu a ten na mňa vyfúkoval, aby ma “ochránil”. Toto vyfúknutie som vnímal ako zlatý blesk v nejakej videohre. Vraj klienti, ktorí túto “ochranu” od šamana nedostanú, môžu mať nebezpečný a nekontrolovateľný priebeh tripu.

Zrazu sa ozval gong — a šaman spevom a volaním “oficiálne” ukončil ayahuscový rituál. Všetci sme sa prebrali a pýtali sa, čo to znamená? Je už koniec rituálu? Netušili sme, že práve skončila len prvá epizóda nášho tripu. A o chvíľu budeme zachvátení druhou, silnejšou a pochmúrnejšou.

Aj napriek tomu, že šaman oznámil, že je 0:30 v noci (teda 3.5 hodiny po prvom požití ayahuascy), cítil som, že toto ani náhodou nie je koniec. Myslel som si, že je to taká polovicu tripu, v skutočnosti som nebol ani len v jednej tretine. Z “oficiálneho” konca rituálu som mal skľúčujúci pocit. Je toto “predčasné” ukončenie rituálu jeho ďalšou súčasťou, ktorou si musíme nevyhnutne prejsť sami bez šamana alebo sme ayahuascy vypili len príliš veľa a trip preto trvá niekoľkonásobne dlhšie? Neskôr som sa od šamana dozvedel, že doprovodný hudobný rituál bol len súčasťou otvorenia brány do nášho podvedomia. Zvyšok silného ayahuascového výletu si musíme “pretrpieť” sami. Sami so sebou.

Epizóda číslo 2 — “archetypálny patching”

Účinok ayahuascy bol taký silný, že som sa nebol schopný sústrediť na žiadnu konkrétnu osobu, či konkrétny problém. Ayahuasca ako keby identifikovala moje najslabšie miesta a spustila tzv. “archetypálny patching”. Pokúsim sa tento termín lepšie vysvetliť. Našu osobnosť definujú rôzne archetypy (vzorce), z ktorých vyplývajú naše rôzne vlastnosti. Mal som pocit, ako keby liana aktivovala “update”, a začala inštalovať do môjho podvedomia kolektívnu skúsenosť miliónov ľudí. Necítil som utrpenie jedného človeka, ale utrpenie celého ľudstva, uvedomil som si malosť a bezvýznamnosť homo sapiens, ale aj pokoru, šťastie, ktoré ľudstvo prežíva. Táto silná kolektívna skúsenosť, ktorú som zrejme nikdy predtým nezažil, sa nainštalovala do mojich archetypov, ktoré ma ako človeka definujú. Hovorí sa, že ľudia sa stanú po ayahuascovom tripe vnímavejší, emociálnejší, citlivejší…Asi takto nejako si môžeme predstaviť medicínsky potenciál ayahuascy — v Bolívii či Peru ayahuascu pokladajú za reálnu medicínu.

Vysvetlenie pre informatikov

Predstavte si ayahuascový trip ako tzv. “service pack” obsahujúci množstvo bezpečnostných a iných dôležitých aktualizácií. “Liana” analyzuje, ktoré aktualizácie ako človek potrebujete, a následne vám ich “nainštaluje”. Ide napríklad o nainštalovanie “kolektívnej” skúsenosti, o ktorej ste určite počuli, ale nikdy predtým ste ju chemicky neprežili. “Liana” vám umožní túto “kolektívnu skúsenosť” prežiť a modifikovať vašu osobnosť, aby bola vašou súčasťou.

Personifikácia “liany”

Dynamika samotného tripu a pocit, že sa mi v mozgu inštalujú kolektívne skúsenosti ľudstva, ktoré som bezprostredne všetky prežíval, spôsobil, že som väčšinu času mal pocit, že liana ayahuascy predstavuje vyššiu inteligentnú bytosť, ktorá má so mnou jasný zámer. Šaman nerozlišoval “lianu” od “pačamamy” (všeobjímajúca matka zem) alebo nejakého kolektívneho vedomia. Dokonca s “lianou” počas svojich rituálov pravidelne komunikuje a rieši s ňou dôležite otázky (čo mne sa nepodarilo, ale zaregistroval som taký pokus v štvrtej epizóde môjho tripu).

Epizóda číslo 3 — “emócie, stabilita vzťahov”

Šaman striktne oddeľuje partnerov, manželov, rodičov a ich deti počas ayahuascového rituálu. Ayahuascový trip je prudko individuálna zaležitosť, sú zakázané dotyky, rozhovory, rodičia by nemali vidieť a počuť svoje deti, to isté platí o partneroch (na tieto rituály vraj chodia aj celé rodiny).

Tretia epizóda môjho ayahuscového tripu sa týkala emócií, prepojenia na partnera, rodinu, kmeň. Precítil som ich dôležitosť v živote, uvedomil som si ich dlhodobé prehliadanie ako niečoho, čo vnímam ako úplne normálne a všedné. Pôvodne som si myslel, že sa v tripe dotknem môjho vnútorného odporu z (vynútených) autorít a policajnej fóbie. Toto bol ale príliš špecifický problém, na ktorý som nebol schopný sa sústrediť a “liana” mi podsúvala emócie a skúsenosti celého ľudstva.

Epizóda číslo 4 — “volanie Pačamamy”

Po epizóde číslo tri som získal pocit, že sa ma “liana” snaží niečo naučiť, robí to cielene za nejakým účelom. To spôsobilo moju silnú personifikáciu liany, ako všeobjímajúcej Pačamamy, ktorú miestni indiáni a šamani vnímajú ako “matku zem”. V poslednej epizóde (o ktorej som nevedel, že bude posledná a zmieril som sa s tým, že tieto epizódy možno už nikdy neskončia) som mal pocit, že liana sa snaží so mnou intenzívne komunikovať. Cítil som tiky v hlave, ktoré boli zrejme výsledkom mojej silnej DMT intoxikácie mozgu. Mal som pocit, že toto predstavuje nejaký záhadný komunikačný protokol s “lianou”. Cítil som sa ako v poviedke Teda Chianga Story of Your Life, kde sa ľudia a heptapodi snažia zúfalo spolu komunikovať (podľa tejto poviedky bol natočený aj úspešný film Arrival). Nepodarilo sa mi to, fakt som nevedel ako ďalej. Uvedomoval som si, že s prichádzajúcou detoxikáciou DMT, túto potenciálnu komunikačnú schopnosť postupne strácam. Šaman mi neskôr povedal, že prvý ayahuascový trip je len zoznámenie sa s “rastlinou”. Pri ďalších sa môžem naučiť mať nad nimi podstatne lepšiu kontrolou ako aj naučiť sa s rastlinou “komunikovať”. On sám s ňou vraj ohľadom všetkých dôležitých veci “komunikuje často” (podotkol by som, že náš šaman Niño vyrastal ako kresťan, ale vďaka ayahuasce sa vrátil k vnímaniu sveta skrz Pačamamu).

Prejavujúc mu pochopenie som si uvedomil, že zo mňa — človeka, ktorý som vyrastal na militantom ateizme a videách Richarda Dawkinsa, sa stal človek, ktorý po silnom ayahuascovom tripe má zrazu viac otázok, ako chcel mať odpovedí.

Trip trval subjektívne veľmi dlho, vôbec si nepamätám, či boli ešte ďalšie epizódy a kedy vlastne som zaspal. Prebudil som sa až ráno.

Potrebujem ayahuascovú skúsenosť?

Ayahuscový trip vnímam ako jeden z najsilnejších v mojom živote, ktorý mi poskytoval asi najviac sprostredkovaného poznania, ktoré som bezprostredne behom rituálu prežil. Neviem, odkiaľ toto poznanie pochádza. Možno pocit tohto poznania bol len výsledkom pestrej biochemickej reakcie v mojom mozgu, ktorá prebieha v mozgoch všetkých ľudí prežívajúcich podobné skúsenosti. Na rozdiel od bufo alvarius či silných LSD tripov, ktoré sa obvykle odohrávajú v úplne iných svetoch ako je realita, ayahuasca sa dotýka a reflektuje ľudskú, celoživočíšnu a celorastlinnú podstatu.

Ayahuasca vás behom rituálu doslova “rozžuje”, od prenatálneho stavu, smútku, útrap až do stavu potenciálnej smrti vás a všetkých ďalších ľudí. Ukáže vám veci, ktoré nechcete vidieť a môžu byť fakt ťažké.

Ak vás fascinujú veci ako “kolektívne vedomie” alebo “kolektívna skúsenosť” a ste podobne ako ja tak trochu materialistický ateista, tak ayahuasca môže predstavovať celkom overený spôsob ako si vyvolať biochemický stav mozgu, ktorý túto skúsenosť nejakým spôsobom reflektuje.

Možno ako ja, budete mať po tomto silnom zážitku viac otázok ako odpovedí.

--

--

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking