Archetypálne patchovanie a volanie Pačamamy

Report zo silného ayahuascového rituálu

Šaman z Rurrenabaque

Niño pri šamanskej práci
Niño pri šamanskej práci
Niño pri práci

Niño študoval viac ako rok ayahuascové ceremónie u svojho majstra v Peru z kmeňa ašaninka. Piesne, ktoré spieval počas rituálu boli tiež v tom jazyku ašaninka.

Niño oddychuje
Niño oddychuje
A Niño pri zábave

“Home-made” ayahuasca

List čakruny (MAOI) a ayahuascovej liany
Napravo reálna liana ayahuascy, naľavo podobná toxicka liana. Ak by šaman omylom pripravil odvar z tejto toxickej liany, tak po jeho vypití vraj nastáva smrť do pár minút.
Pripravený koktail ayahuascy s čakrunou, ktorý sme požili (a čierna ruka šamana zafarbená pralesným jablkom, ktoré používajú na farbenie svojich tiel miestni indiáni)

Príprava na rituál

Začiatok rituálu bol načasovaný presne o 21:00. Každý z nás (traja Slováci) mal pripravený matrac, teplé deky a plastovú nádobku na vracanie — nikto z nás ju ale nepoužil a to aj napriek tomu, že sme ayahuascy vypili fakt veľa.

Šamanské náčinie ráno po skončení rituálu

Ayahuascový trip

Takýto dynamický, opakovane klesajúci a zase prudko nastupujúci priebeh som nezažil pri žiadnej inej látke. Mali sme pocit, ako keby si “liana” vyberala, kedy na nás spoločne intenzívne “zaútočí” a kedy nám dopraje odpočinok. Tieto “spoločné vlny” sme vnímali podobne v zhruba rovnakom čase.

Epizóda číslo 1 — “horská dráha, rozpustenie ega”

Následne som stratil pojem o čase. Po nedefinovanej dobe som zacítil silný nástup tripu, mal som pocit, ako ma “liana” zahlcovala zo všetkých strán a unášala. Bol to také silné, že som musel otvoriť oči a dívať sa do svetla, čo tento silný nástup zmierňovalo. Po nejakej dobe začalo byť jedno, či mám otvorené alebo zatvorené oči. Halucinácie už boli príliš silné. Nedokázal som tomu odolávať a zažil som prvý rozpad ega, dosť podobný, aký som zažil pri konci 5-Meo-DMT tripu alebo pri vysokej dávke LSD.

S požitím nápoja začal šaman sprievodný rituál využitím množstva svojich nástrojov (bubon, flauta, píšťalky) a rytmického spievania. Fixovanie sa na jeho spev mi umožňovalo zotrvávať stále v jeho reálnom svete (šaman tiež požil ayahuascu, ale výrazne menej ako sme požili my, lebo argumentoval, že musí byť súčasne jednou nohou v “našom svete” a jednou v “realite”). Snažil som sa neprestať vnímať jeho spev, ale nie vždy sa to dalo. Šaman spieval piesne venované vzývaniu ayahuscy v peruánskom domorodom jazyku ašaninka, ktoré miestami obsahovali aj kusy španielčiny. Pamätám si, ako ku mne zrazu pristúpil, nadýchol sa z fajky tabakového dymu a ten na mňa vyfúkoval, aby ma “ochránil”. Toto vyfúknutie som vnímal ako zlatý blesk v nejakej videohre. Vraj klienti, ktorí túto “ochranu” od šamana nedostanú, môžu mať nebezpečný a nekontrolovateľný priebeh tripu.

Zrazu sa ozval gong — a šaman spevom a volaním “oficiálne” ukončil ayahuscový rituál. Všetci sme sa prebrali a pýtali sa, čo to znamená? Je už koniec rituálu? Netušili sme, že práve skončila len prvá epizóda nášho tripu. A o chvíľu budeme zachvátení druhou, silnejšou a pochmúrnejšou.

Aj napriek tomu, že šaman oznámil, že je 0:30 v noci (teda 3.5 hodiny po prvom požití ayahuascy), cítil som, že toto ani náhodou nie je koniec. Myslel som si, že je to taká polovicu tripu, v skutočnosti som nebol ani len v jednej tretine. Z “oficiálneho” konca rituálu som mal skľúčujúci pocit. Je toto “predčasné” ukončenie rituálu jeho ďalšou súčasťou, ktorou si musíme nevyhnutne prejsť sami bez šamana alebo sme ayahuascy vypili len príliš veľa a trip preto trvá niekoľkonásobne dlhšie? Neskôr som sa od šamana dozvedel, že doprovodný hudobný rituál bol len súčasťou otvorenia brány do nášho podvedomia. Zvyšok silného ayahuascového výletu si musíme “pretrpieť” sami. Sami so sebou.

Epizóda číslo 2 — “archetypálny patching”

Vysvetlenie pre informatikov

Personifikácia “liany”

Epizóda číslo 3 — “emócie, stabilita vzťahov”

Tretia epizóda môjho ayahuscového tripu sa týkala emócií, prepojenia na partnera, rodinu, kmeň. Precítil som ich dôležitosť v živote, uvedomil som si ich dlhodobé prehliadanie ako niečoho, čo vnímam ako úplne normálne a všedné. Pôvodne som si myslel, že sa v tripe dotknem môjho vnútorného odporu z (vynútených) autorít a policajnej fóbie. Toto bol ale príliš špecifický problém, na ktorý som nebol schopný sa sústrediť a “liana” mi podsúvala emócie a skúsenosti celého ľudstva.

Epizóda číslo 4 — “volanie Pačamamy”

Prejavujúc mu pochopenie som si uvedomil, že zo mňa — človeka, ktorý som vyrastal na militantom ateizme a videách Richarda Dawkinsa, sa stal človek, ktorý po silnom ayahuascovom tripe má zrazu viac otázok, ako chcel mať odpovedí.

Trip trval subjektívne veľmi dlho, vôbec si nepamätám, či boli ešte ďalšie epizódy a kedy vlastne som zaspal. Prebudil som sa až ráno.

Potrebujem ayahuascovú skúsenosť?

Ayahuasca vás behom rituálu doslova “rozžuje”, od prenatálneho stavu, smútku, útrap až do stavu potenciálnej smrti vás a všetkých ďalších ľudí. Ukáže vám veci, ktoré nechcete vidieť a môžu byť fakt ťažké.

Ak vás fascinujú veci ako “kolektívne vedomie” alebo “kolektívna skúsenosť” a ste podobne ako ja tak trochu materialistický ateista, tak ayahuasca môže predstavovať celkom overený spôsob ako si vyvolať biochemický stav mozgu, ktorý túto skúsenosť nejakým spôsobom reflektuje.

Možno ako ja, budete mať po tomto silnom zážitku viac otázok ako odpovedí.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking