Chcem sa mať dobre a preto VOLÍM utečencov

Rád by som stručne vysvetlil, prečo z utečencov dokážeme benefitovať prakticky všetci.

Nepotrebujeme na to štát, sociálne programy a súčasne (a to je v dobe dnešnej xenofóbie a rasizmu dôležité) nemusí na nich prispievať nikto, kto nechce.

Čarovné mávnutie prútikom, ktoré všetko vyrieši, neexistuje. Som ale presvedčený, že viac ako 99% všetkých imigrantov dokáže vytvárať pre väčšinu ľudí hodnoty, nakoľko sú relatívne vzdelaní (tí menej vzdelaní obvykle nemali peniaze na to, aby opustili svoju pôvodnu krajinu), je to lacná pracovná sila a po prekonaní tak obrovskej diaľky, ich ochota pracovať je podstatne väčšia, ako dlhodobo nezamestnaných na Slovensku, ktorí odmietajú vystúpiť zo svojej komfortnej zóny (a za prácou napríklad vycestovať).

Stačí:

  1. Zrušiť minimálnu mzdu.
  2. Zrušiť vyžadovanie akýchkoľvek pracovných povolení a umožniť komukoľvek poskytnúť utečencovi akúkoľvek prácu.
  3. Vytvoriť jednoduchý online portál (alebo viacero portálov), ktorý umožní prepojiť lacných imigrantov s danými schopnosťami s ľudmi, ktorí ich schopnosti dokážu využiť a radi im za to zaplatia. Niečo ako Uber na prácu. To dokáže spraviť hociktorá firma, ktorá sa venuje manažmentu ľudských zdrojov.

Verejne prehlasujem, že hneď ako sa toto stane, tak osobne zamestnám pár imigrantov na mojej stavbe, jednu imigrantku ako aupairku, ďalšie ako kuchárky a upratovačky. Nebudem im platiť veľa, ale bude to obojstranne dobrovoľný vzťah a štát (ani nikto iný) na nich nebude nijako doplácať.

Kedže túto skvelú vec dokáže oceniť desaťtisíce ak nie státisíce Slovákov, jediný problém vnímam v potenciálnom nedostatku utečencov (tak prinajhoršom si ešte nejakých privezieme:-)

Poskytnúť utečencom prácu alebo ich inak dobrovoľne podporovať, je jediný morálny a etický spôsob ako sa s otázkou imigrantov vysporiadať.
Štátne sociálne programy sú nemorálne a zbytočne len vytvárajú nenávisť voči utečencom, nakoľko na nich nedobrovoľne prispievajú aj tí, ktorí nechcú.

Milton Friedman (nositeľ nobelovej ceny za ekonomiku) povedal, že imigranti sú z ekonomického hľadiska veľmi prínosní a užitoční pre spoločnosť. Podotkol ale, že úplne otvorené hranice nie je možné skombinovať so silným sociálnym “welfare” štátom.

Osobne si neviem predstaviť krajší a lepší spôsob ako podkopať (v ideálnom stave nadobro pochovať) z dlhodobého hľadiska nefunkčný a hlavne nespravodlivý sociálny “welfare” štát ako utečencami. Priznám sa, že neviem, či akurát utečenci nám ho pomôžu zničiť, ale tešil by som sa z toho, keby sa im to podarilo. Akákoľvek štátna podpora imigrantov zabíja ich ochotu pracovať a hľadať si prácu (a umožňuje im parazitovať na systéme).

Fakt, že niektorí imigranti si nedokážu nájsť prácu, sú dlhodobo nezamestnaní a prispievajú k zvýšenej kriminalite, je častokrát spôsobený tým, že štát im znemožňuje nájsť akúkoľvek prácu (vo Francúzsku je minimálna mzda €1457, čo úplne znemožňuje menej produktívnym imigrantom sa zamestnať, preto sú nezamestnaní, frustrovaní a inklinujú ku kriminalite). Riešenie na frustráciu, je zrušiť minimálnu mzdu (a všetky hlúpe pracovné povolenia). Pekný článok o neduhoch minimálnej mzdy publikoval INESS.

Ako ekonomický pragmatik, ktorý túži po blahobyte, chce ušetriť peniaze a odmieta štátnu sociálnu politiku postavenú na násilí, VOLÍM utečencov.

Som presvedčený, že moju ekonomickú situáciu dokážu zlepšiť viac ako ktorýkoľvek slovenský politik.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store