Crypto offshore revival: Odchod z regulačno-daňového pekla

  • historicky najlacnejšie a najdostupnejšie cestovanie po celom svete (a to aj v čase COVID-19 pandémie!)
  • možnosť portabilnej kancelárie, ktorú si v kufri vo forme laptopu a mobilu, dokážeme kdekoľvek na svete zobrať so sebou
  • možnosť na diaľku založiť firmu, trust alebo inú právnu štruktúru v akejkoľvek krajiny
  • možnosť robiť biznis využitím digitálnym mien (kryptomeny), ktoré sú anonymné, bezpečné a úplne mimo kontrolu štátu

Internetoví podnikatelia si môžu vyberať. A určite mali by

Štátom (a bohužiaľ ani internetovým podnikateľom) dostatočne dobre nedochádza, že Internet je globálne médium a je to práve internetový podnikateľ, ktorý si môže vyberať v akej krajine bude mať firmu, bankový účet a kde vo finále bude platiť dane.

Nie, Estónsko ani Portugalsko na tom nie je výrazne lepšie

Estónsko je známe svojím estónskym daňovým modelom — zdaňuje sa len distribuovaný/vyplatený zisk. Takže si dokážete daňový základ znižovať akýmkoľvek nákladmi v budúcnosti — nemusíte všetky peniaze firmy minúť na konci roka, aby ste si maximálne znížili daňový základ a platili minimum daní.

Salvador — nová krypto mekka?

Salvadorský prezident pred pár dňami vyhlásil, že Salvádor začína akceptovať Bitcoin — stáva sa oficiálne akceptovaným platidlom vo verejnom obstarávaní. Krypto barónov láka do Salvadoru na nulové kapitálové dane z Bitcoinu, nulové dane z nehnuteľnosti a okamžité vybavenie rezidencii pre krypto podnikateľov. Aj napriek tomu, že tvrdí, že kriminalita sa v Salvadore posledných pár mesiacov prudko znížila, na oficiálnych dostupných štatistikách sa to ešte neprejavilo a stále je to krajina s najväčším množstvom vrážd na jedného obyvateľa na svete.

Zdroj https://www.numbeo.com/crime/comparison.jsp

Krajiny s reálnym teritoriálnym zdaňovaním

Je ich síce veľa (Paraguaj, Panama, Costa Rica, Uruguaj, Malajzia, Nikaragua, …), ale získať vo väčšine z nich trvalý pobyt a daňovú rezidenciu je značne komplikované. Musíte tam vlastniť drahú nehnuteľnosť (Costa Rica, Uruguaj a už aj Panama) alebo vykonávať značnú ekonomickú aktivitu (v Urugaji napríklad mať firmu a zamestnávať 15 ľudí). Situácia sa momentálne zhoršila v Paname, kde miestna vláda zrušila tzv. “friendly víza” pre občanov EÚ, takže ak chcete po novom trvalý pobyt v Paname, tak si tam musíte buď kúpiť nehnuteľnosť za 200k USD alebo byť reálny zamestnanec panamskej firmy (a platiť dane a odvody). Nestačí ju vlastniť, ako to bolo doposiaľ.

Paraguaj je ale stále krajina, kde na získanie trvalého pobytu nič z toho nepotrebujete (ani firmu, ani bankový účet, ani vlastniť alebo mať prenajatú nehnuteľnosť).

Nezávislý politik Carlitos Rejala si nastavil v profilovke bitcoinové laserové oči “to the moon” a začal verejne hovoriť o tom, že moderný Paraguaj spraví to isté čo Salvador — pôjde v ústrety Bitcoinu a kryptomenám a v blízkej dobe v spolupráci s PayPalom spúšťa projekt postavený na Bitcoine. Podobné aktivity začali aj iní latinsko-americkí politici — v Paname či v Mexiku.

EÚ — najviac “privacy “regulácií a najmenej finančného súkromia

Z veľkého množstva našich klientov Liberation.travel sa doteraz ozvali zatiaľ len dvaja s otázkou, či je možné platiť fiat prevodom. Ako odpoveď som im napísal, že vzhľadom, že rešpektujeme súkromie našich klientov (pred bankami a štátom), tak nie. Akceptujeme len kryptomeny a preferujeme tie anonymné.

Krypto investori a podnikatelia si tiež môžu vyberať. A určite by mali

25% daň zo zisku a 14% zdravotné odvody — dohromady 39% zo zisku vašich kryptomien zaplatiť slovenskému štátu, ktorý ich minie na expirované Sputnik vakcíny alebo neefektívne a predražené antigen testy, je fakt, že veľmi zlý vtip.

Zaslúži si štát podiel na vašom riskovaní v kryptomenách?

Odhliadnuc od toho, že si pri krypto obchodovaní ako fyzická osoba nemôžete v daňovom priznaní uplatňovať náklady zo straty (takže štát chce len podiel z vašich ziskov a akékoľvek straty musíte znášať len vy!) a odhliadnuc od toho, že si myslím, že dane sú krádež, v prípade kryptomien mám na to ešte špecifickejší pohľad:

Popularita Bitcoinu je odrazom neschopnosti štátu.

Nie jeho schopnosti, za čo by mal dostať akýkoľvek podiel.

Je to podobné, ako keby si váš minulý zamestnávateľ začal nárokovať podiel vo vašej novej úspešnej firme, pretože “práve” vďaka nezhodám s ním, ste od neho odišli a založili si vlastnú firmu a dokázali byť úspešný…

Platiť dane z Bitcoinu či iných kryptomien znamená existujúci finančný systém nielen podporovať, ale zachraňovať.

Je to ako chcieť, aby výrobcovia automobilov nedobrovoľne prispievali na svoju už dávno prekonanú konkurenciu — zväzy pohoničov koní. A je irelevantné, že tieto zväzy prevádzkujú nejaké charity a teda zo svojich tučných príjmov niekomu pomáhajú. To môžu v budúcnosti aj výrobcovia automobilov.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking