Crypto offshore revival: Odchod z regulačno-daňového pekla

  • historicky najlacnejšie a najdostupnejšie cestovanie po celom svete (a to aj v čase COVID-19 pandémie!)
  • možnosť portabilnej kancelárie, ktorú si v kufri vo forme laptopu a mobilu, dokážeme kdekoľvek na svete zobrať so sebou
  • možnosť na diaľku založiť firmu, trust alebo inú právnu štruktúru v akejkoľvek krajiny
  • možnosť robiť biznis využitím digitálnym mien (kryptomeny), ktoré sú anonymné, bezpečné a úplne mimo kontrolu štátu

Internetoví podnikatelia si môžu vyberať. A určite mali by

Nie, Estónsko ani Portugalsko na tom nie je výrazne lepšie

Salvador — nová krypto mekka?

Zdroj https://www.numbeo.com/crime/comparison.jsp

Krajiny s reálnym teritoriálnym zdaňovaním

Paraguaj je ale stále krajina, kde na získanie trvalého pobytu nič z toho nepotrebujete (ani firmu, ani bankový účet, ani vlastniť alebo mať prenajatú nehnuteľnosť).

EÚ — najviac “privacy “regulácií a najmenej finančného súkromia

Krypto investori a podnikatelia si tiež môžu vyberať. A určite by mali

Zaslúži si štát podiel na vašom riskovaní v kryptomenách?

Popularita Bitcoinu je odrazom neschopnosti štátu.

Nie jeho schopnosti, za čo by mal dostať akýkoľvek podiel.

Platiť dane z Bitcoinu či iných kryptomien znamená existujúci finančný systém nielen podporovať, ale zachraňovať.

--

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

More from Medium

Crypto Fairies: roadmap

How can crypto solve Africa’s Unbanked problem?

Fear in the OpenSea

Crypto Staking Explained