Detská pornografia Ad Absurdum

Ako sa vojna proti detskej pornografii zneužíva na kompromitovanie ľudí a ako nepôjde nikdy vyhrať

Na začiatok dôležite upozornenie:

1. Som proti akémukoľvek zneužívanie detí a som za tvrdé potrestenie všetkých, ktorí tak učinia. Jedno či sú alebo nie sú pedofili.
2. Som proti akémukoľvek násiliu páchaného voči deťom. Jedno či sexuálneho alebo nesexuálneho charakteru.
3. Som proti komukoľvek, kto kryje zneužívateľov detí (tu by som podotkol, že ako daňoví poplatníci financujúci Katolícku cirkev tomu nedobrovoľne napomáhate)

Prečo tento článok

Vytváranie detskej pornografie zneužívaním detí je potrebné odsúdiť na všetkých úrovniach. Deti sú nevinné obete a je potrebné ich chrániť. Preto prakticky všetky štáty sveta bojujú proti tvorbe a distribúcii detskej pornografie. Táto vojna, podobne ako akákoľvek iná vojna, má bohužiaľ “collateral damage”, teda nevinné obete. Poznám viacero prípadov, kedy detská pornografia alebo pedofília boli reálne zneužité na kompromitovanie reputácie nevinných ‘politicky či inak nevhodných’ ľudí. Samozrejme bez akýchkoľvek dôkazov alebo súdneho procesu. “Podozrenie z detskej pornografie” sa často zneužíva políciou ako “oficiálny dôvod” na získanie prístupu k rôznym osobným informáciám ľudí, ku ktorým by sa polícia inak nedostala.

Kedže podobných absurdných obvinení zo šírenia detskej pornografie s cieľom kompromitovať nevinných ľudí bude v budúcnosti len pribúdať, pokladám za nevyhnutné o tomto aspekte zneužitia verejne hovoriť. Totiž nabudúce sa to môže stať aj vám. A skutočne sa nemáte ako brániť.

Cieľom nasledujúceho článku je popísať absurdnosti vyplývajúce z celosvetovej vojny proti detskej pornografii. O tom, že tento boj nielenže nejde vyhrať, ale môže byť zneužitý ako na selektívne likvidovanie, tak na plošné masové kompromitovanie nevinných ľudí.

1 Geek argument jednotiek a núl

Akýkoľvek nelegálny obrázok je vo finále len postupnosť jednotiek a núl. Otázka nejedného geeka znie, že keď máme nejakú legálnu postupnosť jednotiek a núl, tak koľko ich treba dodatočne pridať na to, aby samotný obsah sa stal zrazu nelegálny. Pri ktorej jednotke a pri ktorej nule sa zrazu mení legalita samotného obrázku?

Prípadne aké minimálne rozlíšenie obrázku je potrebné mať, aby to už nemohlo byť klasifikované ako nelegálny obsah? Keď samotný obrázok bude reprezentovaný ako farebný text (napríklad cez knižnicu AALIB), dá sa hovoriť, že ide o reprezentáciu detskej pornografie a dokáže byť tento obsah nelegálny?

O tomto ale nerozhodujú geeci, ale netechnicky zdatní sudcovia a pokým sa rozhodnú, že daná kombinácia pixelov alebo farebného textu je detská pornografia, tak máte problém a idete natvrdo do väzenia. A to samozrejme nezávisle, či ste si tie jednotky alebo nuly náhodne vygenerovali alebo nie.

2. Renderovanie detského porna

V súčasnej dobe “Deepfakes” (v Paralelnej Polis o tom budeme mať zaujímavú prednášku), teda generovania videí prakticky s ľubovoľným obsahom a ľubovoľným obsadením, bude (a zrejme už aj je) technicky možné vygenerovať akýkoľvek pornofilm s akýmikoľvek hercami či herečkami.

Otázka znie, či umelo vyrenderovaná detská pornografia, kde nie je žiadna reálna obeť a ani žiadne spáchané násilie, má byť legálna alebo nie. Teda či si myslíte, či ľudia, ktorí takýto obsah umelo vytvorili, by mali skončiť vo väzení a vy by ste im na ich väzenie mali prispievať. Množstvo ľudí totiž odmieta prispievať na kriminalizáciu ľudí za akékoľvek bezobetné trestné činy, kedže im to príde nemorálne.

Ak totiž zakážeme generovanie detskej pornografie (čo je vo väčšina štátov zrejme okrem Japonska zakázane), je otázka času, kedy vzniknú a rozšíria sa univerzálne “deep fakes” generátory.

A čo bude ďalej? Zakážu sa “deep fakes” generátory? Alebo budeme musieť používať iba štátom certifikované “deep fakes” generátory, ktoré nebudú schopné renderovať obsah s maloletými hercami? Budú kriminalizovaní hackeri, ktorí na toto spravia crack? A prevádzkovatelia torrent a iných stránok, ktorí tento crack budú šíriť? Zakážame aj generátory deep fakes generátorov? Kde to celé skončí?

3 Šírenie detskej pornografie

Šírenie detskej pornografie prebieha momentálne cez anonymizačné služby (Tor alebo I2P hidden service) alebo decentralizované služby typu FreeNet, GnuNet, ktoré sú imúnne voči akejkoľvek cenzúre. Podotýkam, že pri využívaní týchto služieb, je technicky veľmi náročne až nemožné vypátrať samotných šíriteľov obsahu. V nasledujúcich kapitolách popíšem dva efektívne spôsoby ako vojna voči detskej pornografii dokáže kompromitovať milióny nevinných ľudí.

3.1 Šírenie detskej pornografie využitím 0-day malvéru

0-day malvér je špecializovaný softvér, ktorý sa používa na šírenie a kompromitovanie serverov využítim tzv. 0-day exploitov. To sú nástroje využívajúce 0-day zraniteľnosti, ktoré nie sú verejne známe, takže výrobca daného softvéru (napríklad Apple/Google/Microsoft) nedokáže vytvoriť a následne uvoľniť danú bezpečnostnú záplatu, ktorá by dokázala tieto zraniteľnosti opraviť. Ak váš počítač alebo mobil obsahuje 0-day zraniteľnosť, tak útočník, ktorý disponuje daným 0-day malvérom, vám dokáže vaše zariadenie kompromitovať a to obvykle bez možnosti sa efektívne brániť. 0-day zraniteľnosti a exploity majú preto vysokú trhovú hodnotu a obvykle sa predávajú štátnym agentúram vo forme 0-day malvéru ako Finfisher (od spoločnosti Hacking Team) alebo Galileo (od spoločnosti Gamma Group).

A teraz si predstavte 0-day malvér, ktorý využije 0-day zraniteľnosť v milióne serverov s operačným systémom Windows, ktoré masovo kompromituje a nainfikuje detskou pornografiou. Tento scenár je 100% technicky realizovateľný a priznám sa, že som prekvapený, že ho doteraz ešte niekto v plošnom merítku nerealizoval (súvisí to zrejme s tým, že keď niekto zaplatí milión dolárov za 0-day exploit, tak ho obvykle dokáže využiť na “lepšie učely” ako na bohapusté šírenie detskej pornografie).

V každom prípade tento scenár by vo svete spôsobil dosť veľký chaos — milióny počítačov by boli infikovaných náhodne stiahnutou detskou pornografiou a nebolo by možné technicky odlíšiť, ktorý počítač je vlastnený reálnym pedofilom a ktorý bol len vyhackovaný daným 0-day malvérom (podotýkam, že samotný malvér dokáže po stiahnutí detskej pornografie na váš počítač sám seba zmazať, takže nezanechá žiadne stopy).

Tento 0-day malvér útok by spôsobil, že milióny nevinných ľudí by z minúty na minútu bolo zrazu kriminalizovaných za prechovávanie nelegálneho obsahu.

A disky reálnych pedofilov by boli neodlíšiteľné od zvyšku populácie.

3.2 Šírenie detskej pornografie na blockchaine

Ak prevádzkujete Bitcoinový uzol (tzv. Bitcoin node), tak by ste si mali byť vedomí, že váš stiahnutý blockchain obsahuje linky na detskú pornografiu a teda aktívne prispievate k šíreniu detskej pornografie. Pri blockchainoch, kde sú výrazné nízke poplatky za uzatvorenie blokov (napríklad Bitcoin Satoshi Vision — BSV, kde sa to už aj reálne stalo) je možné nahrávať akýkoľvek nelegálny obsah, ktorý tam zostane natrvalo uložený a nezmazateľný. Pedofili si dokážu vytvoriť potom len jednoduchý prehliadač, ktorý takto uložený obsah, dokáže jednoducho interpretovať, poskladať a následne zobrazovať.

Toto je prakticky neriešiteľný technicky problém. Decentralizované blockchainy totiž nejde čisto technicky zakázať ani regulovať. Otázka, čo s tým?
Zakážame Bitcoin? Zakážame blockchainovú technológiu? Budeme kriminalizovať prevádzkovateľov uzlov kryptomien, ktoré v blockchaine obsahujú detskú pornografiu (to znamená aj Bitcoin)?

3.3 Šírenie detskej pornografie v DNA

Bostonský genetický startup Catalog umožňuje do DNA uložiť až 16 GB dát. To je slušný archív nelegálneho obsahu, na ktorý by mohol byť pyšný nejeden pedofil. Ak sa tento šialený plán niekedy technicky realizuje (čo nepredpokladám, že by bol technický problém), čo s tým spravíme?

Budeme zatvárať do klietok ľudí alebo akékoľvek iné organizmy, ktoré budú mať DNA obsahujúcu nelegálny obsah? Totiž budú ho zanechávať všade — v svojich vlasoch, nechtoch, slinách, zvyškoch kože.
Budú existovať špeciálne štátne komisie, ktoré budú rozhodovať o tom, aký obsah si budeme môcť vložiť do DNA? Budeme prenasledovať nelegálnych biohackerov, ktorí si do DNA budú vkladať akýkoľvek obsah?

4. Detské silikónové panny

Na Amazone, eBay či ďalších eshopoch je možné nakúpiť detské realistické silikónové panny (viac informácií Paedophiles ‘could be prescribed child sex dolls’ to prevent real attacks, says therapist, prípadne Paedophile who sells sick child-like sex dolls insists he is an ‘artist’ who is saving children by giving perverts an alternative to abusing real boys and girls).

Štáty začali tvrdo bojovať proti výrobcom aj pašerákom týchto bábik. Zaujímavé je, že napríklad v UK takú bábiku legálne môžete vlastniť, ale nemôžete si ju importovať zo zahraničia.

Nezávisle od toho, či tieto detské silikované panny majú terapeutický efekt v prípade pedofilov alebo nie, je potrebné sa zamyslieť, či bojovať proti takémuto produktu dáva zmysel.

Totiž, ak zakážeme import/export detských silikónových panien, tak sa určite rozšíria 3D tlačiarne, ktoré ich dokážu vytlačiť. A čo bude potom?
Zakážeme 3D tlačiarne na detské silikónové panny? A čo keď si niekto bude chcieť vytlačiť dospelého trpaslíka?
Ak ľudia začnú používať generické 3D tlačiarne, donútime všetkých majiteľov 3D tlačiarní nainštalovať si “špeciálny modul”, ktorý bude znemožňovať tlač akurát detských veľkostí panien?
Budeme kriminalizovať hackerov, ktorý tento “modul” následne vyhackujú?
A ľudí, ktorý tento crack na modul budú následne šíriť na Internete?

Vytvoríme nových štátnych úradníkov, ktorí budú analyzovať vek každej vytlačenej silikónovej panny a certifikovať tie, ktoré vyzerajú dospelo? Alebo budeme certifikovať 3D tlačiarne, ktoré budú schopné tlačiť výhradne legálny obsah? Budeme výrobcov a majiteľov necertifikovaných 3D tlačiarní prenasledovať? Čo 3D tlačiarne na tlač necertifikovaných 3D tlačiarní nelegálneho obsahu? Tie budú zakázane tiež? Budeme prenasledovať ich výrobcov a distribútorov?

Môžeme pokračovať do úplného absurdna - rigidného zákazu v kombinácii s nezastaviteľným pokrokom technológií.

Ktoré už teraz sú schopné vyrenderovať akýkoľvek obsah a v budúcnosti budú schopné vytlačiť prakticky akýkoľvek 3D objekt.

5 Zákaz malých pŕs

V Austrálii existuje zákon, ktorý dospelým ženám s malými prsiami zakazuje točiť porno. Dôvod je, že by to mohlo navádzať na detskú pornografiu. Austrália je známa svojimi zákazmi a cenzúrou. Tento zákon ale očividne intervenuje do slobodných rozhodnutí dospelých žien nakladať so svojím telom ako uznajú za vhodné.

Austrálsky zákon len demonštruje, že detská pornografia je veľmi kontroverzná téma, o ktorej väčšina spoločnosti nie je schopná uvažovať racionálne. A radšej preferuje obmedzovanie práv nevinných ľudí.

6 Záver

Legislatíva štátov už teraz nedokáže reflektovať exponenciálny nástup technológií. V dobe, kedy technológie umožňujú vytvoriť prakticky akýkoľvek multimediálny obsah a šíriť ho anonymne decentralizovaným spôsobom, rigidné vynucovanie zákazu tvorby a šírenia akéhokoľvek nelegálneho obsahu (a tam nepatrí len detská pornografia) nielenže nefunguje, ale dokáže byť zneužité ako na selektívne, tak masové kompromitovanie nevinných ľudí.

Ak sa legislatíva prechovávania akéhokoľvek nelegálneho digitálneho obsahu v budúcnosti nezmení, treba sa pripraviť na digitálnu diktatúru, ktorá bude disponovať extrémne silnou zbraňou — dokáže vás kompromitovať a poslať do väzenia len za prijatie a prechovávanie nevhodnej kombinácie núl a jedničiek.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store