Digitálna stopa. Nič viac.

Zúčastnil som sa čudnej aukcie - dražba "skin-in-the-game". Nie v tom Talebovskom kontexte - išlo o dražbu postavy/avataru v novej počítačovej hre, ktorú si kúpite za Bitcoin Lightning. Ak ju získate, tak podľa vášho výzoru a charakteristík vytvoria v danej hre reálnu postavu. A natrvalo vás zvečnia.

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby danú dražbu nevyhrala asi 60-70 ročná dôchodkyňa, ktorá sa rozhodla, že za túto službu zaplatí takmer 400 eur (v krypte).

Stredovekí šľachtici si na zachovanie svojej nesmrteľnosti platili vlastný portrét u reputovaného umelca, súčasní (bohatší) dôchodcovia chcú žiť večne v počítačových hrách (a radi si to zaplatia kryptom :-)

V roku 2015 transhumanista Zoltan Istvan v rámci svojej prezidentskej kampane na amerického prezidenta v “Immortality” autobuse v tvare rakvy sľuboval skutočný posmrtný život - navštevujúc pri tom americké kryo laboratóriá umožňujúce jeho predvolebné sľuby naplniť.

Image for post
Image for post

Aké zvečnenie našich myšlienok, osobnosti, nášho mozgu či celoživotného diela budeme ako dôchodcovia voliť my?

Od radikálnych transhumanistov typu Istvana, hľadajúc najlepší hardvér a softvér na najdetailnejšie vydumpovanie svojich mozgov, po novodobých ezo fatalistov a tradicionalistov, ktorí s tým nebudú chcieť robiť úplne nič a skutočný zmysel života budú vidieť práve v jeho konečnosti. A jeho predlžovanie za každú cenu budú pokladať za nezmyselné.
Pud sebazáchovy je ale silný a väčšina ľudí si svoj život bude chcieť čo najviac predĺžiť alebo aspoň nejako archivovať. Obzvlášť, keď to bude jednoduchšie a lacnejšie ako kedykoľvek predtým.

Po väčšine z nás zostane len digitálna stopa.

Áno — tí, ktorí sa stihli zreprodukovať, zanechajú drobnú stopu aj genetickú.

Milióny už nikdy nepozretých fotografií a videí našich detí, aktuálnych partnerov, dovoleniek, našich životov, desaťtisíce statusov na sociálnych sieťach, ktorým už nikdy nepribudne like, stovky nevypočutých playlistov, desiatky už nikdy neprečítaných našich článkov, možno kníh.

Ľudskou bytosťou.

Automatizovaný harvesting týchto dát bude alebo naďalej úspešne pokračovať. Budú existovať špeciálne aplikácie umelej inteligencie nad sociálnymi sieťami, ktoré vám po smrti (alebo pokojne ešte počas vášho života) podľa vášho celoživotne zdieľaného obsahu vygenerujú memoáre. Lepšie platené služby vám vytvoria krásne čitateľné ilustrované autobiografie alebo VR videá s vaším hologramom.

To bude všetko, čo zostane po vás pre ďalšie generácie. Agregovaný, koncentrovaný obsah — čo ste boli za človeka, čo ste dosiahli a koho milovali, v čom ste zlyhali a po čom veľmi túžili.

Uložená digitálna stopa s miliardami ďalších niekde v cloude. Nič viac.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store