Dlhodobo zamestnaný štátny byrokrat ako záruka diktatúry

Som presvedčený o tom, že akýkoľvek systém, kde sú politici a štátni byrokrati dlhodobo zamestnaní, povedie v konečnom dôsledku do diktatúry.

Uvažujme nad tým z pohľadu občana demokrata:

Politikov a štátnych byrokratov potrebujeme na vytvorenie a udržiavanie istých inštitucionalizovaných pravidiel, aby spoločnosť fungovala (s týmto názorom sa osobne síce nestotožňujem, ale verím, že bežný demokratický volič áno).

Problém je, že drvivá väčšina tých pravidiel vo forme zákonov a najrôznejších nariadení v našej spoločnosti už existuje.

Človek by čakal, že v tejto situácii to celé rozpustíme, zmrazíme množstvo zmysluplných pravidiel v legislatíve a jej nové aktualizácie budeme vydávať len, keď nastane skutočne vážny problém, ktorý nijako inak nejde vyriešiť (a musíme to teda externalizovať na vrecko daňového poplatníka).

Takto to ale nefunguje. Politici a štátni byrokrati musia za svoj pravidelný plat vykazovať neustálu aktivitu, takže začínajú vymýšľať, schvaľovať a presadzovať neustále novú až bizarnú legislatívu do nekonečných rozmerov. Buď podľa želaní lobbyistov alebo kvôli presvedčeniu, že tým chránia určitú minoritnú skupinu obyvateľstva (väčšinou je to na želanie lobbyistov s prepracovanou zámienkou, že niekomu tým reálne pomáhajú).

Image for post
Image for post

Posledné rozhodnutia Európskej komisie v rozdávaní absurdných pokút svedčí o tom, že úradníci popúšťajú uzdu svojej kreativity a svojimi rozhodnutiami potrebujú legitimizovať zmysel svojej nezmyselnej existencie (ruku na srdce, kto z vás by bol ochotný európskym úradníkom za ich súčasné aktivity dobrovoľne posielať akékoľvek peniaze? :)

Množstvo nových zákonov, nariadení, vyhlášok narastá do obludných rozmerov. Nikto ich už nedokáže prečítať a obsiahnuť behom celého života (tento pocit nemám len ja, ale napríklad aj sudcovia českého Ústavného súdu). Na ktorých interpretácii častokrát neexistuje zhoda ani medzi právnikmi. Neuvedomujúc si, že každý nový zákon či nariadenie zvyšuje zneužiteľnosť ľahko kompromitujúcej legislatívy.
Žiť v súlade so silnými etickými pravidlami zďaleka neznamená, že neporušujete obrovské množstvo zákonov, o ktorých často ani netušíte. A ktoré z vás spravia ľahkú obeť pre vášho potenciálneho nepriateľa.

V neprehľadnej legislatíve (v mojom prípade je to krypto) sa toho bojím. Aj preto som sa rozhodol, že sa odsťahujem zo Slovenska / EÚ.

Keď človek cestuje (momentálne som v Paname), tak si uvedomí, že v tejto krajine neexistuje obrovské množstvo zákonov a nariadení, bez ktorých si v EÚ väčšina ľudí nedokáže predstaviť život. Jednoducho tu nie sú a nikomu nechýbajú.
Podobne je to aj naopak - v Paname je množstvo nezmyselných nariadení a pravidiel, ktoré by nám v Európe prišli absurdné a ktoré si tu pre zmenu vylobbovali miestni lobbyisti.

V prvom aj druhom prípade tieto zákony a nariadenia nepotrebujeme, lebo máme overené skúsenosti, že keď ich nejaká krajina nemá, tak napriek tomu bez problémov funguje. Kritici môžu argumentovať, že každá krajina je iná, má iné zvyklosti, inú mentalitu a vyžaduje preto inú legislatívu, iný prístup. Tu by som podotkol, že primárny rozdiel v odlišnej legislatíve je v iných lobbyistických záujmových skupinách. Totiž obzvlášť v otázkach osobnej či ekonomickej slobody vykazuje legislatíva na celom svete dosť spoločné rysy.

Vďaka cestovaniu som si podstatne lepšie uvedomil, že obrovské množstvo zákonov a nariadení na Slovensku/EÚ nepotrebujeme a boli by sme bez nich podstatne slobodnejší. Vo veľa vyspelých krajinách nie sú a funguje to tam rovnako dobre, ak nie vyslovene lepšie.

Nevieme si predstaviť spoločnosť bez občianskych preukazov, bez štátnej zdravotnej poisťovne, bez straveniek, bez veľkých hotovostných platieb, bez DPH, bez GDPR, bez KYC/AML, bez proti-teroristickej legislatívy, bez povinných sociálnych a zdravotných odvodov, bez preventívnych zastavení áut policajtami či s legalizovanou marihuanou.

Bohužiaľ vďaka vytrvalej propagande ich lobbyistov nám pripadajú samozrejmé.
A život bez nich už nepredstaviteľný.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store