Dve veci, ktoré si možno pri koronavíre neuvedomujete

Žijeme v zdravšej spoločnosti a nastáva transformácia svetovej ekonomiky

Žijeme v zdravšej spoločnosti

A teraz nemám na mysli vôbec zníženie znečistenia ovzdušia (zníženie koncentrácie NO2), ku ktorému po vypuknutí pandémie v Číne došlo.

Februárové satelitné snímky v troposfére (nižšia atmosféra) oxidu dusičitého, znečisťujúcej látky, ktorá vzniká primárne spaľovaním fosílnych palív ukazujú dramatické zníženiu oproti snímkom zo začiatku Januára.

Ale to, že v rámci paniky z koronavíru sa nám v spoločnosti výrazne zvýšili naše hygienické návyky. Včera počas celého koncertu som počul zakašlať len jedného človeka (v minulosti o takomto čase na koncerte kašlalo desiatky ľudí), ľudia s horúčkou a symptómami chrípky zostávajú radšej doma (po minulé roky takýto ľudia bežne na mňa kašlali v električke a keď vychádzajú do ulíc, tak je to často s maskou). Všetci si výrazne častejšie začali umývať ruky. Kamaráti, ktorých stretávam mi namiesto podania ruky nastriekajú na ne dezinfekčný sprej.

Paradoxne akurát teraz máme hygienickejšie a zdravšie prostredie, takže pravdepodobnosť toho, že chytíme akúkoľvek chrípku (nielen koronavírus) je nižšia ako to bolo po minulé roky.

Koronavírus reálne prispel k zvýšeniu našich hygienických štandardov v celej našej spoločnosti.

Ekonomika sa transformuje

Doteraz sme počúvali, že ekonomika stagnuje, spomaľuje, katastrofálne scenáre, že dokonca úplne kolabuje (to sa určite týka cestovného ruchu a priemyslu, ktorý je ohrozený karanténami).

Čo ale nezaznelo je, že sa ekonomika výrazne transformuje — nastáva výrazná rekonfigurácia dopytov. V rámci koronavírus paniky začali alebo začnú výrazne prosperovať nasledujúce biznisy:

 • Výroba a predaj ochranných zdravotníckych prostriedkov
  Bohužiaľ v Českej Republike môžeme vidieť, že štát svojimi intervenciami ako zákazom exportu a predaja ochranných masiek celú situáciu výrazne zhoršuje. Masky včera povolil predávať, ale za maximálne povolené ceny — 175 Kč (vyrobené v EÚ) alebo 350 Kč (vyrobené mimo EÚ). Týmto rozhodnutím štát znemožnil vysielanej informácie o navýšenej cene, ktorá prirodzene funguje ako trhový signál pre všetkých podnikateľov vyjadrujúci vysoký dopyt po maskách, znamenajúci, že by ich mali začať vo veľkom a rýchlom vyrábať a predávať. Týmto rozhodnutím paradoxne štát celú situáciu výrazne zhoršuje, lebo zabraňuje trhu efektívne a okamžite reagovať na zvýšenú potrebu veľkého množstva kvalitných masiek.
 • Výroba a predaj akýchkoľvek dezinfekčných prostriedkov
 • Výroba a predaj základných potravín a nápojov (ktoré ľudia masívne skupujú), akékoľvek obchody alebo e-shopy s potravinami
 • VISA, Mastercard, prípadne iné kartové spoločnosti
  Priamo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča ľudom používať platobné karty namiesto anonymnej hotovosti. Čo tiež znamená, že sme historicky zrejme najbližšie pred globálnym zákazom hotovosti.
 • Výrobcovia a predajcovia online kurzov
  V Taliansku zatvárajú univerzity, stredné aj základné školy. Ak situácia s koronavírom bude pretrvávať, je vysoko pravdepodobné, že vzdelávanie sa presunie výrazne viac do online sveta
 • Výrobcovia a predajcovia VR
  Toto je možno len vlastnosť mojej bubliny, ale veľa ľudí okolo mňa si za posledných pár dní kúpilo Oculus Quest. A včera to postihlo aj mňa. Máme globálny dôvod, prečo vo virtuálnej realite tráviť výrazne viac času ako to bolo doposiaľ (ak sa chcete so mňou stretnúť vo virtuálnom svete, tak dajte vedieť — dáme si meeting vo VR chate).

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store