Keď voliči podliehajú “Fake news” — mediálna manipulácia ako hrozba pre spoločnosť

A čo na to slobodná trhová spoločnosť?

Falošné správy sú sekundárny problém

Verím, že sa všetci zhodneme na tom, že falošné správy generované proruskou, protrumpovou, komunistickou či inou cielenou propagandou s cieľom získať názorovú kontrolu nad obyvateľstvom predstavujú pre demokratickú spoločnosť vážnu hrozbu.

Podstatne menej sa zhodneme na tom, že skutočný problém nie je v samotnom generovaní falošných správ a ovplyvňovaní obyvateľstva (toto sa totiž deje odnepamäti), ale v tom, že ľudia výrazne ovplyvňovaní týmito falošnými správami, majú reálne hlasovacie právo rozhodovať o našej budúcnosti. Osobne nemám teda žiadny problém so zúrivou mediálnou manipuláciou, ktorá na Slovensku neustále prebieha a brainwashuje masy, ale s tým, že tieto ovplyvňované masy majú právo svojím hlasom rozhodovať o mojej budúcnosti. Všetci vytrvalí bojovníci proti falošným správam by si tento dôležitý fakt mali uvedomiť.

Ministerstvo pravdy

Nie, nejde len o víziu Orwellovho románu 1984. V Českej Republike “Ministerstvo pravdy” reálne vzniká. Nazýva sa “Centrum proti terorizmu a hybridným hrozbám”. Má skúmať či sa na Internete nešíria dezinformácie. Rozumiem, že pod vplyvom silnej ruskej propagandy, vzniká potreba čeliť šíreniu informácií, ktorých cieľom je podkopávať doterajší politický systém, ktorý je postavený na “demokratických piliéroch”.

Je potrebné si uvedomiť, že štát už len z princípu, že háji svoje “proštátne záujmy” (nie záujmy individuálnych ľudí), svoj monopol v oblastiach, kde neznesie akúkoľvek konkurenciu a propagandisticky chŕli neustále nové a nové dôvody na legitimizáciu čoraz viac bujnejúcich plošných krádeží zvaných dane. Z týchto dôvodov prirodzene nedokáže byť nikdy objektívny, a teda schopný určiť alebo definovať, čo je “pravda”.

Pravda v slobodnej trhovej spoločnosti

V dobe neustále nových a nových falošných správ, informačného chaosu, neschopnosti odlíšiť, čo je pravdivé a čo nie, nedostatku času na overovanie pravdivosti informačných zdrojov, som presvedčený, že trhový dopyt po pravdivých informáciách rastie a bude rásť. Pravdivé informácie totiž majú reálnu trhovú hodnotu, ktorá zlepšuje a zefektívňuje rozhodovania a znižuje transakčné náklady.

Zvyšovanie trhového dopytu po pravdivých informáciách znamená, že sa tento problém niekomu v budúcnosti oplatí určite vyriešiť. Osobne preto očakávam vznik nezávislých informačných ratingových agentúr, ktoré za vás budú overovať pravdivosť a hodnovernosť veľkého množstva verejne publikovaných informácií. Ich najväčšia devíza bude ich reputácia — ak sa stanú obeťou ovplyvňovania a korupcie, tak ich klienti odídu ku konkurencii s lepšou reputáciou pri hľadaní pravdy. Samozrejme akákoľvek informačná ratingová agentúra môže byť obeťou korupcie a ovplyvňovania — vytvára tým ale automaticky biznis príležitosť pre svoju konkurenciu, prípadne pre nového hráča na trhu. V konečnom dôsledku medializované škandály ratingových agentúr spôsobia len vyčistenie a skvalitnenie trhu na overovanie informácií.

Stojí za zamyslenie či budete viac dôverovať určovaniu pravdivosti a hodnovernosti informácii zo strany decentralizovaného kompetitívneho trhu súkromných ratingových agentúr, kde legitimizácia dezinformácií môže znamenať reálny krach. Alebo monopolizovanému štátnemu Ministerstvu Pravdy, kde prípadná korupcia či schvaľovanie dezinformácií nepredstavuje existenčné riziko, kedže Ministerstvo Pravdy podobne ako akékoľvek iná štátna inštitúcia neprestane po korupčnom škandáli existovať.

Technická realizácia môže vyzerať celkom jednoducho:

  1. Vyberiete si 2–3 nezávisle reputované informačné ratingové agentúry na trhu a zaplatíte si mesačný/ročný paušal.
  2. Nainštalujete si ich plugin do vášho prehliadača.
  3. Pri prehliadaní akýchkoľvek stránok sa okamžite dozviete, či ide o overenú alebo neoverenú informáciu od každej ratingovej agentúry (napríklad hneď vedľa HTTPS ikonky). Principiálne podobná, ale podstatne jednoduchšia služba, ktorá nejde s overením až tak do hĺbky už existuje — WOT (Web of Trust). Plugin pre Chrome.

Otázka z publika : “Čo tie nešťastné neinformované masy ľudí, ktoré jednoducho nebudú mať peniaze na to, aby si za “pravdu” zaplatili?”

Odpoveď: “Ak tieto masy nebudú mať možnosť svojim hlasom rozhodovať o vašej budúcnosti, tak tento problém vás až tak trápiť nemusí. A ak vás mediálna manipulácia más reálne trápi, tak neváhajte investovať svoj drahocenný čas, peniaze a energiu do hľadania a sprostredkovania pravdy masám. Nenúťte do toho ale ostatných.

Odpoveď č.2: “Ak tieto masy nebudú mať možnosť svojim hlasom rozhodovať o vašej budúcnosti, je celkom pravdepodobné, že klesne motivácia generátorov a distribútorov falošných správ uvedené informácie vytvárať a širiť, kedže šírenie falošných správ prestane byť vhodný mechanizmus na ovládnutie spoločnosti ako sa to bohužiaľ deje teraz.”

Zhrnutie

  1. Primárny problém nie je v šírení falošných správ a mediálnej manipulácii más. Problém je v tom, že manipulované masy majú v súčasnom politickom systéme právo rozhodovať o vašej budúcnosti.
  2. Najlepší spôsob na hľadanie pravdivých informácií predstavuje decentralizovaný slobodný trh a prirodzená trhová potreba po pravdivých informáciách. V budúcnosti tento problém dokážu elegantne riešiť súkromné nezávisle informačné ratingové agentúry, ktorých jediná devíza na trhu bude ich vlastná reputácia.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store