Historický precedens: EET vs. Paralelní Polis

Akceptuje štát paralelnú krypto ekonomiku?

Nedávne vyhlásenie Paralelní Polis k EET predstavuje v kontexte kryptomien a paralelnej krypto ekonomiky v Českej republike historický precedens.
Nejde len o zachovanie konzistentnosti Bendovho manifesta Paralelní Polis a základneho konceptu rovnomenného Holešovického “freedom think tanku”, ktorý v oboch prípadoch odkazuje na nevyhnutnosť existencie paralelnej ekonomiky v slobodnej spoločnosti.
Ide v prvom rade o historický okamih, kedy nová paralelná krypto ekonomika prežívajúca obrovský technologický a spoločenský rozmach je priamo konfrontovaná s diktátom štátu a jeho jedinej akceptovanej, regulovanej a kontrolovanej ekonomiky.

Najbližšie mesiace uvidíme či Česká Republika dokáže akceptovať vznikajúcu paralelnú krypto ekonomiku alebo začne novodobý hon na čarodejnice. Ten totiž bude veľmi bolestivý a spôsobí kriminalizáciu obrovského množstva slobodne a dobrovoľne obchodujúcich ľudí v paralelnej krypto ekonomike.

Paralelní Polis svojím vyhlásením voči EET si uvedomuje existenciu a nevyhnutnosť paralelnej krypto ekonomiky, ktorá je:

  • obrovská (k 2.12.2016 cca 12.5 miliardy USD)
Image for post
Image for post
Zoznam mien krajín, ktorých kapitalizácia je menšia ako Bitcoinu (to znamená súčasná hodnota všetkých bitcoinov je vyššia ako hodnota celkovej štátnej meny využívaných v týchto krajínach)
  • globálna (a na celom svete likvidnejšia ako väčšina národných mien)
  • spoľahlivá (vďaka silným reputačným modelom a “escrow” sprostredkovateľským službám)
  • decentralizovaná (decentralizované kryptomeny ako Bitcoin, decentralizované trhovisko OpenBazaar)
  • anonymná (anonymné kryptomeny ako monero, zcash či zcoin, anonymizačné siete ako Tor/I2P)

Je nutné si uvedomiť, že kvôli posledným dvom dôvodom je paralelná krypto ekonomika technicky neregulovateľná, nezastaviteľná a nevypnuteľná. Akékoľvek legislatívne prekážky zo strany štátu dokážu rast paralelnej krypto ekonomiky len spomaliť, no nie zastaviť.

Štáty doteraz existenciu tejto ekonomiky buď prehliadali alebo marginalizovali. V situácii, kedy ekonomickou diktatúrou dotlačení podnikatelia (zákaz hotovosti nad istú sumu, obrovské daňové a odvodové zaťaženie a v neposlednom rade EET) vidia reálne finančné oslobodenie v kryptomenách a v situácii, kedy v najbližších rokoch sa veľká časť offshore medzinárodnej ekonomiky presunie do paralelnej krypto ekonomiky, štáty stále podliehajú ilúzii, že túto novú paralelnú krypto ekonomiku dokážu regulovať či nebodaj úplne zastaviť. Ich obavy sú samozrejme opodstatnené — bitcoin a iné kryptomeny totiž predstavujú reálnu hrozbu pre štátne “budiž” peniaze, ohrozujú štátny monopol ich tvorby a znemožňujú štátu kontrolu a intervencie do krypto ekonomiky.

Tento trend sa prejavuje už teraz a v budúcnosti bude ešte intenzívnejší. A to vo forme:

  • agresívnej démonizácie kryptomien zo strany štátov a centrálnych bánk (rétorika diktátorskych krajín ako aj rétorika EU/USA je v tomto prípade rovnaká — kryptomeny sú nebezpečné, lebo ich používajú cyber zločinci, teroristi, mafie, podobne sa kryptomeny používajú na obchádzanie rôznych štátnych regulácií či taxácie)
  • pokusov o plnú kontrolu nad rozhraním medzi fiat peniazmi a kryptomenami (striktná regulácia bitcoinových zmenární či ich úplný zákaz, vyžadovanie osobných či iných identifikačných údajov pri akejkoľvek konverzii fiat peňazí do sveta kryptomien alebo naopak)
  • vzrastajúceho bojkotovania a kriminalizácie ľudí za používanie kryptomien či umožňovanie platieb v kryptomenách (napríklad banková skupina Raiffeisenbank a jej dcéry blokujú platby svojich klientov do bitcoinových zmenární)

Štátna démonizácia kryptomien totiž môže mať úplne opačný efekt — po tom ako Venezuelská vláda spustila tvrdú anti-bitcoin propagandu, dopyt po bitcoine vo Venezuele sa iba zvýšil.

Štátna regulácia bitcoin zmenární a bankomatov naopak zvyšuje dopyt po anonymnej možnosti výmeny kryptomien, napríklad použitím decentralizovanej bitcoinovej zmenárne bitsquare. Podobne sa dá očakávať reálny “comeback” vekslákov do ulíc, ktorí ale v tomto prípade budú predávať či nakupovať kryptomeny.

Vážené dámy, vážení páni,
rútime sa do plne decentralizovanej peer-to-peer paralelnej krypto ekonomiky, v ktorej ľudia na celom svete prvýkrát v histórii dokážu navzájom spoľahlivo, bezpečne a anonymne obchodovať, a platiť za svoje poskytované služby či produkty kryptomenami. Tiež prvýkrát v histórii vďaka anonymizácii a decentralizácii dokážu ľudia realizovať vzájomne obchody priamo - bez potreby prostredníka, ktorý by dokázal do tohto vzťahu intervenovať alebo si ho bol vedomý.

Vo Venezuele je to práve paralelná krypto ekonomika (nie štát!), ktorá reálne zachraňuje životy a pomáha chudobným v krypto ekonomike slobodne podnikať a poskytovať ostatným hodnoty — a to bez potreby byrokratickej živnosti, splnenia nezmyselných regulácii, vedenia nákladného účtovníctva či používania systému EET.
To, že veľké množstvo ľudí v Čechách alebo na Slovensku nepodniká, nesúvisí častokrát s tým, že by boli menej šikovní alebo pracovití, ale s tým, že títo ľudia majú strach z byrokracie a z vysokých nákladov, ktoré momentálne štátom regulovane podnikanie predstavuje.

Image for post
Image for post

Pán Babiš,

možno si to neuvedomujete, ale v tomto prípade nečelíte partičke “hackerov” z Paralelní Polis či “provokatérov” zo Ztohoven.
Vašim oponentom je celosvetová paralelná krypto ekonomika, ktorá nečaká na vaše dovolenie, a ani si ho nepýta.

Čím násilnejšie vy a vaši ľudia voči nej zakročíte, tým väčšiu reklamu kryptomenám spravíte. Bitcoin si totiž milióny svojich používateľov na celom svete na rozdiel od EET získal dobrovoľne. Váš EET je bohužiaľ ‘tak dobrý ‘, že musí byť povinný.

Násilným zastavením Paralelného Polisu a démonizáciou kryptomien spustíte mediálnu lavínu. Bitcoin a kryptomeny sa stanú v Čechách populárnejšie ako kedykoľvek predtým. EET sa zapíše v hlavách ľudí ako násilím presadzovaná technológia ekonomickej diktatúry. Podobne ako teraz obchodníci, ktorí nechcú priznať príjem, tak nevystavujú pokladničné bločky, nebudú ani registrovať platby vo vašom EET systéme. Vašim inštitucionalizovaným bonzovaním morálne rozložíte spoločnosť. Vytvoríte jej dystopickú verziu plnú tajných bonzákov. Vzhľadom na vašu minulosť myslím, že presne viete o čom hovorím.

Násilným zastavením Paralelní Polis, stovky ľudí v Prahe a tisícky v Čechách kryptomeny neprestane používať. Práve naopak — paralelná krypto ekonomika zosilnie a presunie sa do undergroundu, kde si ľudia navzájom veria a ktorých vaše inštitucionalizované nemorálne bonzovanie nezlomí.

A čo je najdôležitejšie — násilným zastavením Paralelní Polis vytvoríte historicky nebezpečný precedens — vyhlásite otvorenú vojnu paralelnej krypto ekonomike, ktorú nedokážete nikdy vyhrať a ktorá bude štátny rozpočet stáť obrovské peniaze. Nežite v presvedčení a ani ho nešírte, že bojom proti paralelnej krypto ekonomike bežným ľudom pomáhate. Práve naopak — znemožníte im využívať dobrovoľný výmenný obchodný mechanizmus, ktorý tu bol od nepamäti, ktorý si štát pred pár tisíc rokmi uzurpol a ktorý krypto technológie vracajú ľuďom späť.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store