Inštitucionalizovaná deportácia

Vyzerá, že téma "nelegálnych imigrantov" je citlivá téma a veľa ľudí (dokonca aj libertariánov) na ňu reaguje dosť podráždene.

V prvom rade si myslím, že každý má právo diskriminovať kohokoľvek kvôli čomkoľvek. A deportovať ho zo svojho pozemku.

Pokladám ale za nemorálne, aby na plošnú diskrimináciu a deportáciu zo strany štátu prispievali všetci nedobrovoľne (množstvo ľudí by prítomnosť nelegálnych imigrantov na svojich súkromných pozemkoch či v súkromných firmách ocenilo, no nemajú teraz takú možnosť, lebo štát ich na hraniciach rovno otočí).

O tom, či sa imigranti v danej krajine presadia alebo naopak nie, by mali rozhodovať samotní ľudia v krajine, nie politici. Ak si nenájdu prácu, tak pochopia, že život v danej krajine je ťažký a vrátia sa domov. A povedia aj ostatným, že život v cudzej krajine nie je pre všetkých. Podobne ako sa v minulosti množstvo Slovákov po "pracovných pokusoch" v USA vracalo naspäť domov.

Napriek tomu, že všetci sme iní, inak produktívni, inak bohatí, tak je podľa mňa prejav civilizovanej spoločnosti, aby sme dali ľuďom rovnosť šancí.
Šancu sa presadiť - svojou prácou a poskytovaním hodnôt pre ostatných. A buď sa im to podarí alebo nie.

Deportovaním ich o túto šancu pripravíme.

Argument, že keď je niekto z cudziny vysoko kvalifikovaný, tak môže prejsť tradičným procesom získania víz, neobstojí. Šancu na lepší život si zaslúžia aj ľudia, ktorí nie sú vysoko kvalifikovaní. V našej spoločnosti ale potrebujeme ako soľ lacných a menej kvalifikovaných ľudí - na starostlivosť o deti, dôchodcov, upratovanie, masáže atď. Z lacných, menej kvalifikovaných imigrantov dokáže benefitovať celá spoločnosť (samozrejme nemôžu byť diskriminovaní minimálnou mzdou diktovanou zo strany štátu, ktorá im znemožní sa zamestnať).

Inštitucionalizované deportovanie ľudí zo štátu je novodobý fenomén. V minulosti ľudia neustále cestovali za lepším životom.

Je necivilizované, ak človeka, ktorý príde do Európy za lepším životom (podobne ako v minulosti prišli naši predkovia), deportujeme rovno na hraniciach, bez toho, aby sme mu dali šancu sa v danej krajine presadiť.

Na druhej strane je nemorálne, aby za peniaze všetkých, štát imigrantov nielen deportoval, ale akokoľvek podporoval.

Akákoľvek podpora imigrantov musí byť dobrovoľná, buď od charity alebo ich potenciálnych zamestnávateľov.

Chápem, že politické rozhodnutia len reflektujú mentalitu väčšiny, ak je homofóbna či xenofóbna, tak samotná politika štátu je rovnako homofóbna či xenofóbna. Podobne chápem, že v súčasny welfare štát na toto nie je pripravený.

Nič to nemení ale na fakte, že ide o necivilizovanú plošnú nedobrovoľnú diskrimináciu, ktorá sa ešte donedávna týkala napríklad žien.

Každý by sa mal dobrovoľné rozhodnúť, či imigranta na svojim pozemku ubytuje, dá mu prácu alebo nie.

Aj napriek tomu, že množstvo ľudí to nespraví, verím, že sa nájdu takí, ktorí im dajú dôležitú životnú šancu.

Ktorú im teraz inštitucionalizovaná deportácia berie.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store