Inštitucionalizované zbavovanie sa individuálnej morálnej zodpovednosti

Jedna z najnemorálnejších vecí, ktorú štát v minulosti robil a súčasný moderný štát stále robí

Úvod

  • A tiež moj starší článok Fetiše národne orientovaných štátov, kde som sa trochu venoval téme, prečo vojakov zabíjajúcich vo vojnách nevinných ľudí adorujeme ako veteránov a poskytujeme im rôzne privilégia namiesto toho, aby sme sa na nich dívali ako na masových vrahov.

Desivé otázky bez odpovedí

  • Prečo drvivá väčšina normalizačnej exekutívy (členovia polície, Štbáci), ktorí mučili a zabíjali nevinných ľudí v 50-tych rokoch neboli nikdy potrestaní?
  • Prečo pohraničiari, ktorí strieľali počas ČSSR do nevinných ľudí snažiacich sa utiecť na Západ (išlo o takmer tisíc obetí), nielenže neboli nikdy potrestaní, ale teraz dostávajú výsluhový dôchodok z peňazí daňových poplatníkov?
  • Prečo vojaci, ktorí bojovali vo vyslovene nezmyselných vojnách (a tento fakt bol oficiálne akceptovaný daným štátom, napr. vojna vo Vietname zo strany USA) sú vnímaní ako vojnoví hrdinovia, veteráni, ktorí sa tešia špeciálnemu postaveniu a špeciálnych štátnych privilégií?
  • Prečo Štbákov, pohraničiarov, veteránov zodpovedných za vraždy nevnímame ako masových vrahov, ale v horšom prípade ich ignorujeme, v lepšom prípade privilegizujeme aj napriek tomu, že sme si ako spoločnosť vedomá ich strašidelných činov?

Nebezpečnosť alebo nevyhnutnosť retroaktivity v prípade trestných činov proti ľudskosti?

Inštitucionalizované zbavovanie sa individuálnej morálnej zodpovednosti je jedna z najnemorálnejších vecí, ktorú štát v minulosti robil a súčasný moderný štát stále robí.

Čo Norimberský proces?

Kde sú hranice osobnej zodpovednosti?

A čo sú zločiny proti ľudskosti?

Zločin proti ľudskosti je podľa mňa akékoľvek nespravodlivé skracovanie ľudského života.

Zamestnanci veľkej organizácii ako štát predsa nemôžu niesť za veci osobnú morálnu zodpovednosť!

Strach zo spoločnosti, v ktorej by ľudia primárne nasledovali svoju morálku, nie zákony

Môj primárny rozhodovací mechanizmus je moja vnútorná morálka, aby som za žiadnych okolností nikomu neubližoval.

Osobne by som radšej žil v spoločnosti, kde ľudia reflektujú svoju vlastnú morálku, nech je akákoľvek ako v spoločnosti, kde sú hlúpe a absurdné zákony kriminalizujúce nevinných ľudí, ktoré všetci slepo nasledujú.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking