Je vaše subjektívne vnímanie spoločenských pravidiel konzistentné s vašim názorom na jej usporiadenie?

Tento článok vznikol ako reakcia na nekonečné diskusie na sociálnych sieťach, kde množstvo ľudí prezentuje svoj “jasný” názor na “správne” a “morálne” usporiadenie spoločnosti, ktorý je prudko nekonzistentný s tým, ako samotní ľudia vo finále vnímajú subjektívne spoločenské pravidlá v prípade, že sú aplikované na nich samých alebo ich blízkych.

Teheránske tabu: rozpor v kolektívnom a subjektívnom vnímaní spoločnosti

Film Teheránske tabu ma donútil opäť sa zamyslieť nad týmto zjavným rozporom, ktorý neexistuje len v najschizofrenickejšej spoločnosti na svete ako je Irán, ale aj v našich končinách. Irán je krajina, kde väčšina ľudí vedie dvojaký život — verejný, ktorý je veľmi striktný, vzorný, v súlade s Islamom a súkromný, kde sú tajne porušované rôzne spoločenské tabu (ľudia si inštalujú a používajú TV satelity, predávajú a kupujú porno, berú drogy, organizujú divoké párty, atď). V Iráne je jasne vytvorený názor toho, “čo sa má a očakáva verejne v spoločnosti” a toho, “čo naopak si môžu dovoliť robiť len v súkromnom živote, do ktorého štát nevidí”.
Tieto dva názory nie sú vôbec konzistentné a za odhalenie ‘nemorálnosti’ zo súkromného života, hrozí Iránčanom trest a častokrát aj dlhoročné väzenie.

Jeden z negatívnych dôsledkov nášho “kolektivistického” štátneho vzdelávania je, že sme si všetci vybudovali schopnosť myslieť a rozhodovať za ‘kolektív’. Sme presvedčení o tom, že (najlepšie) vieme, čo je dobré pre (demokratickú) spoločnosť. Vieme, čo ju ochráni pred kolapsom, vďaka čomu môže naďalej prosperovať. Máme predstavy ako v nej zachovať spravodlivosť a zabezpečiť, aby vždy zvíťazil “verejný záujem” (na toto slovné spojenie som osobne veľmi alergický, lebo “verejný záujem” je prakticky vždy zneužívaný ako zámienka všetkých autoritatívnych štátov na zavádzanie diktátorských zákonov). Mimochodom “verejného záujmu” je plná EÚ (otvorte si napríklad GDPR direktívu).
Pokročilou poruchou “kedy najlepšie viete, čo je dobré pre spoločnosť a verejné blaho” trpia obzvlášť politici. Takmer nikdy nie sú ale tieto ich názory konzistentné s ich subjektívnymi individuálnymi názormi, obzvlášť, keď ide o ich osobné záujmy alebo záujmy ich blízkych.
Obvykle všetci, ktorí vytvárajú, prezentujú či nebodaj vynucujú tento “správny kolektivistický názor” na spoločnosť, sa pokladajú prirodzene za tých “inteligentnejších”, “uvedomelejších” ako je väčšina spoločnosti, ktorí sú naopak tí “nezodpovední”, ktorí sa “nevedia dobre rozhodovať”. Trpia tým nielen Čínania, ktorí pokladajú demokraciu za neakceptovateľný systém, pretože je neprípustné, aby nejaký hlúpy a nevzdelaný čínsky vidiečan rozhodovol o ich budúcnosti (a radšej toto prenechajú inteligentnejším straníckym súdruhom), ale aj demokratickí intelektuáli, ktorí sú o svojej inteligencii a uvedomelosti skalopevne presvedčení s jasným sociálnym plánom pre tých “menej inteligentných a uvedomelých”, ktorí sa “nevedia dobre rozhodovať”. Častokrát zvyknú hovoriť, že všetky tie pravidlá, zákony, vynucovania nemajú primárne kvôli sebe, ale hlavne kvôli tým ostatným — “menej chápavým a menej uvedomelým masám” (krásna ukážka, je slovenská Ústava, ktorá explicitne zakazuje vytváranie referenda v oblasti “daní” či “štátneho rozpočtu”).

Okrem “kolektívneho” vnímania spoločnosti nám našťastie zostalo prirodzené individuálne subjektívne vnímanie sveta, kedy sme konfrontovaní s našimi osobnými záujmami či záujmami našej rodiny a blízkych. V tomto vnímaní očakávame logicky najviac slobody a najmenej obmedzení.

Test vnútornej konzistentnosti

Na nasledujúcom teste si môžete overiť konzistentnosť svojeho ‘kolektívneho’ vnímania spoločnosti so svojimi individuálnymi subjektívnymi názormi:

1. Branná povinnosť, vojenská pripravenosť štátu

Kolektívny pohľad:
Myslíte si, že branná povinnosť mladých ľudí je nevyhnutná, nakoľko nie všetci majú možnosť emigrovať z daného napadnutého územia. Preto štát musí mať vycvičených ľudí schopných postaviť sa agresorovi na odpor.

Individuálny subjektívny pohľad:
Ste ochotný poslať do vojny svoje vlastné deti? Ste ochotný využitím “brannej povinnosti” zvyšovať ich pripravenosť na prípadny vojenský zásah spolu spolu s pravdepodobnosťou ich vlastnej smrti? Alebo naopak, ak by sa Vás to osobne dotýkalo, išlo by o závažny vojenský konflikt a bolo by to technicky možné, uvažovali by ste o emigrácii do zahraničia?

2. Platenie daní

Kolektívny pohľad:
Ste presvedčený o tom, že dane je nevyhnutné platiť, lebo inak nič by nefungovalo. Nemali by sme verejnú infraštruktúru, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie (stále tá istá otázka, že kto by staval cesty?). A samozrejme neplatiči daní musia byť postihovaní a kriminalizovaní.

Individuálny subjektívny pohľad:
Za súčasných okolností (vláda SMERu, Babiša,.. ) by som dane určite neplatil a ak platil, určite nie polovicu z môjho celkového príjmu, čo platím teraz.
(samozrejme, v “ideálnej” spoločnosti by som nemal problém platiť akékoľvek dane).

Najväčši kontrast medzi týmito dvomi pohľadmi vidno v štatistike offshore spoločností v daňových rajoch, kde najväčšie množstvo z nich vlastnia buď priamo politici alebo ľudia na nich napojených. To znamená presne tí, ktorí “oficiálne” proti daňovým rajom “bojujú”. Toto je inak schizofrénia hodná Iránskeho štátu.

3. Legalizácia drog

Kolektívny pohľad:
Úplnú legalizáciu drog si samozrejme nemôžeme dovoliť. Ohrozili by sme tým obrovské množstvo nevinných, neuvedomelých a nesvojprávnych ľudí. Všetci díleri a narkomani by mali sedieť v base.

Individuálny subjektívny pohľad:
Ja drogy síce neberiem, ale kolegovia si sem tam zafajčia marišku. Ok, tak niekedy si dajú aj kokaín. Ale sú v pohode. Neviem si vôbec predstaviť, že by mali ísť za to do väzenia.

Výsledok testu a záver

Ak ste v bode 1–3 stotožnili aspoň s jedným popísaným kolektívnym a súčasne individuálnym subjektívnym pohľadom, tak ste zjavne nekonzistentný vo vašom kolektívnom a individuálnom vnímaní usporiadania spoločnosti.

To najlepšie, ako túto mentálnu deformáciu prekonať je úplne prestať vnímať svet z pohľadu “kolektívu”. Uvedomte si, že za veľký heterogénny kolektív nedokážete rozhodovať bez násilnej intervencie .

Pozerajte sa na svet vlastnou optikou seba a svojho blízkeho okolia.

Uvažujte nad tým, aké zákony, pravidlá a zásahy do vašej slobody ste ochotný akceptovať na sebe a svojich blízkych.

Buďte konzistentní a nenúťte ostatných robiť veci, ktoré síce pokladáte dôležité pre spoločnosť, ale sami by ste ich nedokázali v plnej miere splniť (posielanie vlastných detí do vojny, platenie vysokých daní,..).

Nenúťte tiež ostatných znášať dôsledkych činov, ktoré vy by ste ochotný znášať neboli (kriminalizácia vašich blízkych za predaj či prechovávanie drog).

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store