Polárna žiara pre Juraja

Presne pred týždňom sme sa v Reykjavíckej Harpe na festivali Icelandic Music Airwaves stretli s Jurajom. Jediní Slováci na festivale. Juraj nás s nadšením pozval na pivo a rozprávali sme sa o včerajšom výbornom koncerte Mercury Rev. Mne prišiel trochu menej kvalitný zvuk, ale Jurajovi sa to páčilo a pokladal to za výborný koncert. Obaja sme sa tešili na večerné koncerty Sin Fang a Hjaltalín.

Otvoril som mobilnú aplikáciu Icelandic Airwaves a Juraj mi z rukáva vysypal všetky Islandské kapely, ktoré dnes večer musíme vidieť. Posledné dva dni sme si vymieňali dlhé SMS správy s názvami kapiel, ktoré jednoducho treba vidieť. Juraj mi s nadšením rozprával, ako sa včera v Reykjavíku zúčastnil špeciálneho novinárského stretnutia, kde bola aj Björk v maske, a kedže veľmi nekomunikuje s neznámymi ľudmi, poprosil jej priateľa, aby jej povedal, že na Pohode bola úplne super. Že jej to doteraz nemal čas povedať a veľmi by chcel.

S Jurajom nás spájali dve intenzívne veci — hudba a sloboda.

Navštívili sme spolu desiatky koncertov vo Viedni — v Aréne, Flexe, Fluc, Chelsea, Szene, B72, aj v Bratislave. Ja som chodil autom s mojimi koncertnými kamarátmi Komikom, Sovom a Dominom. Juraj sám, postavil sa k zvukárovi alebo nakoniec davu, vybral si zelené jablko a každým zahryznutím si užíval koncert, ktorý sa pred nami odohrával. Mali sme spoločný fetiš špeciálne pre malé kapelky a lokálnu Bratislavskú scénu.

Sloboda bola naša ďalšia láska. Juraj ma pár krát kontaktoval napísať odborný článok do .Týždňa týkajúci sa obmedzovania (digitálnej) slobody. Boli to len stručné zamyslenia, ale vždy to bolo vypublikované a ja som bol rád, že sa Týždeň slobode venuje.

Juraja som vnímal ako najpozítivnejšieho bloggera a spisovateľa, akého slovenský Internet mal. Nechápal som ako niekto môže toľko lásky, pochopenia a súčasne nadšenia a optimizmu zmestiť do jedného blogu o akejkoľvek citlivej alebo kontroverznej téme. Obdivoval som ho, lebo sám som si pri tom uvedomoval svoje negatívne emócie a príliš kritické vnímanie sveta.

Na konci víkendu bola v Reykjavíku jasná obloha. Polárna žiara Aurora Borealis, ktorú som videl prvýkrát v živote.

Juraj ju pozoroval z okna nemocnice.

Image for post
Image for post

V pondelok 9.11.2015 sme mali letieť spoločne z Reykjavíku do Kodane. Juraj v lietadle už nebol. Zostal v krajine škriatkov, ktorú tak miloval.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store