Komentár Daga Daniša: Nezmysel

Nasledujúci článok je mojou reakciou na komentár Daga Daniša: Cenzúra internetu? Nezmysel.

Dag Daniš:Akcia je však namierená výlučne na online hazardné hry a stávkové agentúry, ktoré na Slovensku fungujú mimo zákona. Načierno. Napríklad internetový PokerStars či bet-at-home.”

Vysvetlenie:
Zakazované (teda cenzurované) online hazardné hry a stávkove agentúry nefungujú na Slovensku, ale v zahraničí. Na Slovensku nemajú licenciu, podobne ako milión ďalších online zahraničných služieb, ktoré sú vďaka Internetu dostupné aj na Slovensku. Keby fungovali na Slovensku, tak ich dá daňový úrad dole okamžite a to bez potreby plošnej cenzúry Internetu.

Dag Daniš:Zákon umožní takýto online hazard na domácom trhu „vypnúť“, resp. blokovať. Čo je dobrá správa.”

Vysvetlenie:
Zákon blokuje zahraničné hry a stávkové agentúry, ktoré nemajú na Slovensku licenciu. Ak by mal byť zákon dôsledný, tak by mal vypnúť kompletne všetky online svetové služby, ktoré podobne ako uvedený hazard na Slovensku nemajú licenciu. A dobrá správa to určite nie je, lebo ide o nebezpečný precedens.

Dag Daniš: Hazardné hry by totiž mali byť regulované. Podľa slovenských pravidiel. A zdaňované. Tu, na Slovensku, kde od ľudí vyťahujú stovky tisíc eur. Kto na domáce podmienky nepristúpi, mal by byť zablokovaný.

Vysvetlenie:
V tom prípade treba zablokovať všetky svetové online služby, ktoré na Slovensku nemajú licenciu a adresujú slovenských používateľov. Sme v 21. storočí globálneho internetu a treba akceptovať, že máme globálny trh na akékoľvek online služby vrátane online hazardu.
Zákon zavádza reguláciu podnikatelského prostredia prostredníctvom obmedzenia prístupu na celosvetové webové stránky. Obmedzenie Internetového prístupu, tzn. cenzúry s potenciálom budúceho zneužitia predstavuje podstatne závažnejší problém než neregulácia online hazardných hier.

Dag Daniš: Americká vláda žiadala, aby PokerStars rešpektovala americké zákony a pravidlá hry. A hlavne — aby platila primerané dane aj v Spojených štátoch.

Otázka: Prečo slovenská vláda (podobne ako tá americká) cielene nejde po “firmách”, ktoré podľa nej porušujú zákon, ale namiesto toho zavádza plošné blokovanie Internetu na Slovensku?
Plošné blokovanie Internetu (=cenzúra) by totiž v USA kvôli prvému článku ich Ústavy neprešlo(!)

Dag Daniš: Po roku 2006 väčšina vyspelejších západných krajín pristúpila k regulácii online hazardu a k vymáhaniu špeciálnych daní.

Odpoveď: Napríklad v USA to robia adresne — voči konkrétnym firmám, a nie plošnou cenzúrou Internetu za peniaze všetkých daňových poplatníkov.

Dag Daniš: Kto kričí, že je to „cenzúra slobodného internetu“, ten je mimo obrazu. Blokovať na webe nezákonný biznis je to isté, ako blokovať detské porno alebo návody na výrobu bomby.

Odpoveď: V prvom rade na Slovensku sa detské porno alebo návody na výroby bomby plošne neblokujú. Vlastné blacklisty niektorí internetoví poskytovatelia používajú, ale je to ich dobrovoľné rozhodnutie a keď sa to ich zákazníkom nepáči, majú možnosť odísť k inému internetovému poskytovateľovi. V prípade blokovania nelicencovaného online hazardu ide prvýkrát v histórii slovenského Internetu o plošné blokovanie — cenzúru.

Dag Daniš: Možné je aj to, že pohoršení internetoví aktivisti zámerne zavádzajú. Lebo patria k tým, ktorí na neregulovanom online biznise zarábajú. Prípadne sú závislí na online „hrách“. A potrebujú pomoc.

Odpoveď: Dovolím si tvrdiť, že nielen to, že som v tejto situácii úplne nezaujatý, pretože

  • nezarábam na neregulovanom online biznise
  • nie som internetový prevádzkovateľ, ktorý kvôli zákonu bude mať navýšené náklady
  • nie som nijako závislý na online hrách (a v živote som ich nehral)

ale paradoxne na uvedenom schválenom zákone týkajúcom sa cenzúry Internetu dokážem ako bezpečnostný konzultant ešte aj benefitovať — napríklad predajom VPN riešení alebo konzultáciami pre klientov, ktorí budú chcieť uvedenú cenzúru obísť.

Takže aj napriek osobnému benefitu, ktorý zo schválenej cenzúry dokážem mať, ju pokladám za neefektívnu, nemorálnu a technicky ťažko vynucovateľnú, a trvám na všetkých bodoch uvedených na stránke Internet bez cenzúry.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store