Kryptopredsudky a kryptofámy

Behom posledných pár dní som sa od relatívne inteligentných ľudí stretol s nasledujúcimi tromi scestnými názormi na adresu kryptoanarchistov, prípadne ľudí, ktorí zbohatli na kryptomenách:

1. ‘Kryptoanarchisti (prípadne ľudia, čo zainvestovali do bitcoinu) veľmi zbohatli a svoje peniaze si nezarobili čestnou prácou ako napríklad ja’.

Napriek rešpektu k ‘čestnej práci’, v spoločnosti (našťastie) nezarábajú tí, ktorí ‘čestne’ pracujú, ale tí, ktorí vytvárajú hodnoty pre ostatných. Alebo vlastnia niečo, čo má pre ostatných vysokú hodnotu. To isté sa dá povedať aj o ľuďoch, ktorí pred veľa rokmi zariskovali a nakúpili bitcoin alebo ho vlastnoručne vyťažili a do dnešnej doby ho držali. V súčasnej dobe má bitcoin totiž pre množstvo ďalších ľudí takú veľkú hodnotu, že radi zaňho dobrovoľne zaplatia túto vysokú sumu.

Ďalší argument môže znieť:

Títo ľudia predsa nič reálne nespravili! Nezaslúžia si teraz z ničoho toľko veľa peňazí!

Množstvo kryptoanarchistov, ktorých osobne poznám sú veľmi produktívni ľudia, ktorí reálne vytvárajú veľkú hodnotu pre spoločnosť vo forme rôznych decentralizovaných projektov, šifrovanej komunikácie, krypto zmenární či krypto peňaženiek atď. Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že Satoshi tým, že vytvoril bitcoin, vytvoril tiež obrovskú hodnotu pre celú spoločnosť a svoj milión bitcoinov si určite zaslúži.

V poriadku, ale čo ľudia, ktorí takto produktívni neboli a nie sú, ale len v správnom čase nakúpili lacné bitcoiny? Akú hodnotu pre spoločnosť vytvorili oni, ak svoje bitcoiny len dlhodobo držia?

Toto sú presne tí ľudia, ktorí dali bitcoinu reálnu hodnotu. A toto sú tiež ľudia, vďaka ktorým hodnota bitcoinu rastie. Vďaka čomu ostatní produktívni kryptoanarchisti a kryptoinvestori môžu reálne z takto zhodnotenej kryptomeny žiť a venovať sa svojím krypto projektom, ktoré zlepšujú svet.

Bitcoinových holderov si predstavte ako ľudí, ktorí v minulosti zariskovali a zainvestovali do neznámej firmy, ktorá sa neskôr stala veľmi úspešná — kúpili jej akcie v časoch, kedy skutočne nikto nevedel, že úspešná bude. Sú to presne títo ľudia, ktorí boli nevyhnutní k tomu, aby sa táto úspešná firma mohla v budúcnosti úspešne rozbehnúť. A mohla následne ponúkať služby, ktoré reálne zlepšujú život množstvu ľudí.

Podobne ako bitcoin, ktorí zachránil množstvo ľudí na Cypre pred štátnou rabovačkou bankových účtov, vo Venezuele a Zimbabwe pred štátnou hyperinfláciou. Vo veľa krajinách, kde ľudia nemajú bankové účty alebo banky majú príliš veľké poplatky, umožnil ľudom rýchle a bezpečné presuny peňazí.

Nebyť ľudí, ktorí na začiatku zainvestovali do bitcoinu, tak nič z toho by dnes neexistovalo. A preto si teraz prirodzene zaslúžia akcie (a zhodnotený bitcoiny), ktoré majú napríklad 100x vyššiu hodnotu ako mali na začiatku.

Vďaka bitcoinu nezbohatli len ich držitelia. Bitcoin a krypto technológie podobne ako Internet vytvárajú hodnotu pre celý svet a bohatnú všetci. Aj keď väčšina populácie to ešte nepocítila.

2. ‘Kryptoanarchisti nechcú len slobodu, ale aby ostatní na nich manuálne robili. Nepoznám žiadneho kryptoanarchistu, ktorý manuálne pracuje.’

Kryptoanarchisti vytvárajú pre spoločnosť hodnotu tým, že sú produktívni alebo disponujú niečim, čo je veľmi cenné pre ostatných. Preto logicky nemusia manuálne pracovať — manuálne pracujúcich si ale radi zaplatia. Manuálne pracujúci určite na kryptoanarchistov nedoplácajú, nakoľko dostanú za svoju prácu od nich férovo zaplatené a ide o dobrovoľný vzťah. Toto sa nedá povedať ale napríklad o štátnych zamestnancoch na ktorých nedobrovoľne doplácame všetci.

3. ‘Ak kryptoanarchisti (prípadne ľudia, čo zainvestovali do kryptomien) veľmi zbohatnú, štát / masa môže prísť k nim a zobrať si, čo im “patrí”.’

Kryptoanarchisti nezískali svoje bohatstvo tým, že by ho niekomu nedobrovoľne zobrali (na rozdiel od politikov či politicky spriaznených firiem korumpujúcich štát).

Kryptoanarchisti a kryptoinvestori v správnom čase investovali do technológie, ktorá vytvorila a v budúcnosti ešte vytvorí obrovskú hodnotu.

Ak štát alebo masa použije akékoľvek násilné prostriedky na to, aby získali svoj podiel z tejto hodnoty, ktorá im nepatrí, som presvedčený o tom, že týmto ľuďom nebude stáť nič v ceste, aby rýchlo a bezpečne emigrovali do krajín, kde ich nikto nebude poznať a budú sa cítiť bezpečne.

Osobne som zainvestoval do anonymnej kryptomeny nie preto, lebo som chcel primárne zbohatnúť, ale preto, aby som produkty svojej práce v budúcnosti dokázal dostatočne dobre ochrániť pred štátom, ktorý má momentálne neobmedzené právomoci a ktoré, ako sme svedkami, podliehajú neustálému zneužívaniu. Štát Vám môže zhabať vaše nehnuteľnosti, zmraziť osobné aj firemné bankové účty, fyzicky zobrať akýkoľvek hnuteľný majetok vrátane zlata. Fakt, že to takto vníma okrem mňa množstvo iných ľudí na svete, ktorí sa rozhodli spraviť to isté, spôsobil, že hodnota tejto kryptomeny narástla, čo je samozrejme benefit navyše.

Je potrebné podotknúť, že každý toto mohol v minulosti spraviť a stále samozrejme môže zainvestovať do kryptomien.
Osobne som prvýkrát hovoril verejne o bitcoine vo svojej prezentácií Cryptoanarchy, 20 years since Cryptoanarchist Manifesto už v roku 2012, keď bitcoin nemal prakticky žiadnu hodnotu. Podobne prvý mediálny výstup o bitcoine na Slovensku som mal už v roku 2013.
Odvtedy o bitcoine a kryptomenách pravidelne informujem v tisíckach mojich príspevkov na sociálnych sieťach.

Ak ma dlhodobo sledujete, tak nemôžete kryptomeny a kryptotechnológie v mojich príspevkoch prehliadnuť. Ak ste sa napriek tomu rozhodli do kryptomien nezainvestovať a teda nezariskovať, je to vaše dobrovoľné rozhodnutie. Nešírte prosím ale kryptofámy o ľuďoch, ktorí to spravili a na kryptomenách rozprávkovo zbohatli.

Títo ľudia totiž reálne zariskovali. A investovali do niečoho, čomu verili. Svojim podielom kryptomeny výrazne podporili.
A preto si svoj súčasný kryptomajetok morálne plne zaslúžia.

A úplne nakoniec malá elitárska poznámka:

Bitcoin je libertariánsky projekt. Jeho tvorca ako aj prví jeho používatelia a vlastníci boli ľudia, čo milujú slobodu a vidia budúcnosť v decentralizácii. Ako vyznávač slobody, pokladám za dobré, že akurát títo slobodomyseľní ľudia zbohatli a získali tým relevantnú mediálnu či biznisovú moc.

Niektorí ľudia môžu nadobudnúť dojem, že kvôli tejto novej vznikajúcej majetkovej asymetrii prichádza nová info-krypto-elita. To s určitosťou neviem povedať.
Viem ale, že táto, na rozdiel od predchádzajúcej, disponuje znalosťami ako súčasnú politicky stagnujúcu spoločnosť posunúť dopredu.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store