List podnikateľom v čase pandémie

To, čo reálne v štáte aj na jeho hraniciach momentálne prebieha už s bojom proti COVID-19 nemá veľa spoločného. Nabralo to atribúty štátnej “svätej” vojny s arbitrárne zvolenými číslami obmedzení a zákazov — na koľko hodín môžete ísť bez testu do zahraničia, a kedy už musíte ísť do štátnej karantény, akú bezpečnú vzdialenosť musíte udržovať v nákupných centrách, kostoloch, reštauráciách, aké maximálne množstvo z vás môže sedieť pri jednom stole. Sme svedkami intenzívneho “virtue signallingu” politikov voči svojim ovečkám:

“Všetky (častokrát úplne nezmyselné) obmedzenia sú preto, lebo nám skutočne záleží na vašom zdraví a zdraví celej krajiny!”.

Neveria tomu už ani samotní politici, ale rozohrané divadielko “záchrany sveta” už musia dohrať dokonca.

V súčasnej pandemickej kríze si politici doslova z prsta cucajú najrôznejšie arbitrárne limity najrôznejších príkazov a zákazov, ktoré následne vynucujú na všetkých svojich občanov. A samozrejme v rôznych krajinách veľakrát úplne iné.

Politici každej krajiny sú úplne inovatívni v zavádzaní najrôznejších anti-COVID19 opatrení — v Paname zakázali predaj alkoholu, lebo karantény spôsobujú riziko domáceho násilia, do Dánska sa môžete vrátiť iba vtedy, keď im vydokladujete svoj minimálne 6 mesačný vzťah, spoločnými fotografiami so svojím partnerom a na Slovensku máte zase jedinečnú možnosť si vyskúšať štátnu karanténu.

Čo je potrebné si ale v tejto situácii neustále pripomínať je, že na akejkoľvek regulácii, zákaze alebo obmedzení sa dá takmer vždy zarobiť, pretože vytvára nové, predtým nečakané, biznis príležitostí.

Je to spôsob ako anti-fragilne ťažiť z diktatúry:

Čím vo väčšej diktatúre žijeme, tým je väčší trhový dopyt po všetkom, čo dokáže zmierniť jej dôsledky v živote ľudí.

A presne o tom budem teraz písať s cieľom nasadiť chrobáka do hlavy pár podnikateľom.

Image for post
Image for post
Zdroj obrázka: THE 10 AREAS IN WHICH YOU CAN START A BUSINESS AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Vytvárajte a poskytujte pracovné a nájomné zmluvy tým, ktorí ich potrebujú

Bohužiaľ situácia, kedy ako občan EÚ ste sa mohli slobodne pohybovať a žiť v ľubovoľnej krajine EÚ bez nahlásenia svojho trvalého alebo prechodného pobytu, už pár mesiacov neplatí.

Celá súčasná “hraničná politika” nielenže nedáva žiadny zmysel (napríklad ľudia s negatívnym testom na COVID-19 musia ísť do (štátnej) karantény a ľudia, ktorí prídu do krajiny na 48 hodín a môžu robiť prakticky všetko, žiadne testovanie nepotrebujú), ale má dokonca úplne opačný efekt (ľudia, ktorí sa chceli vyhnúť štátnej karanténe a čakali na spustenie štátnej špehovacej e-Karanténa aplikácie, sa veľa dní koncentrovali na jednom mieste na hraniciach, čo je presný opak toho, čo je cieľom karantény).

Na to, aby ste sa ako Slovák vrátili do ČR, kde dlhodobo alebo len krátkodobo žijete, tak tam potrebujete mať trvalý alebo prechodný pobyt alebo minimálne vydokladovať pracovný pomer v ČR spolu s nájomnom zmluvou (na tento vážny problém poukázal tiež Ondrej Dostál).

Milé české konzultačné firmy,
tisícky Slovákov (a množstvo ďalších cudzincov) má tento problém a sú vám ochotní radi zaplatiť za akékoľvek pracovné potvrdenia a nájomné zmluvy. Všetko samozrejme v súlade so zákonom. S platnosťou na pár mesiacov — do ukončenia COVID19 štátnej “náboženskej” vojny.

Pre Vás to bude formalita a reálne týmto ľudom pomôžete, vysporiadať sa s nezmyselnou byrokraciou, ktorá je na hraniciach vyžadovaná.

Organizujte 48-hodinové výlety na Slovensko/Česko z opačného pohraničia

Milí vlastníci ubytovacích zariadení na pohraničí,
vďaka súčasným pandemickým opatreniam máte skvelú príležitosť spustiť marketingové kampane na 48-hodinové výlety z pohraničia. Pre všetkých Slovákov/Čechov, ktorí si chcú spraviť 48-hodinový výlet v susednej krajine a po zobudení sa do tejto krajiny opäť vrátiť.

Napríklad ja chcem ísť v piatok na Slovensko a veľmi by som ocenil, keby som po 48-hodinách mohol prespať na českom pohraničí a hneď v pondelok vyraziť opäť na Slovensko na ďalších 48 hodín. Mám tam rodinu a kolegov, a do štátneho koncentračného tábora fakt netúžim ísť (definícia koncentračného tábora — miesto, kde nedobrovoľne koncentrujú ľudí).

Ja a množstvo ďalších ľudí sú ochotných platiť za jednoduchú ubytovaciu permanentku, ktorá v súlade so zákonom im umožní na Slovensku zotrvávať 48 hodín nekonečne dlhú dobu a každé dva dni zotrvávať v peknom ubytovaní na pohraničí.

Poskytujte nevytrackovateľné VoIP čísla za krypto

Nikdy v živote ma nekontaktovalo také množstvo ľudí ohľadom anonymných a nevystupovateľných VoIP čísel ako akurát teraz. V rámci zákonom vynucovaných karantén a iných špehovacích opatrení, ľudia majú momentálne historicky najväčšie obavy, že informácie o ich súkromí (napríklad polohe) budú zneužité. Veľa mojich kamarátov, keď prekračuje hranice (alebo len cestuje mimo svoje mesto), tak má úplne vypnuté telefóny, lebo majú reálne obavy zo štátneho špehovania.

Milí českí a slovenskí poskytovatelia VoIP čísel,
vaše VoIP čísla vďaka riziku trackovania tradičných SIM kariet, môžu zažiť nový “boom”. Využite to a začnite v rámci vašej “privacy kampane” opäť marketovať a predávať VoIP čísla svojim klientom. A začnite za ne akceptovať krypto platby (
hushed.com to robí už dávno, dokonca aj s českými a slovenskými číslami).
Ukazujte a vysvetľujte svojim klientom, ako dokážu cez wifi alebo cez anonymne zakúpené dátové SIM karty (
české alebo zahraničné eSIM) zdvíhať a vykonávať hovory na vaše VoIP čísla, ktoré nie sú previazené s ich reálnou polohou ako je to v prípade ich SIM kariet. Prípadne ako si na ne môžu presmerovať svoje české alebo slovenské mobilné číslo a cez VoIP (prepisovanie “caller ID”) volať z neho. A teda ako sa vyhnúť štátnemu špehovaniu.

Organizujte koordinované odvozy po hranice pre všetkých, čo nemajú vlastné auto

Množstvo ľudí nemá auto a v situácii, kedy nefunguje oficiálna doprava medzi Slovenskom a Čechmi (a inými krajinami), tak veľa ľudí nie sú schopní navštíviť susednú krajinu, kde majú napríklad svoju rodinu a blízkych.

Milí prepravcovia ľudí,
to, že cezhraničnú dopravu máte zakázanú, neznamená, že nemôžete ľudí dopraviť až na hranice s druhou krajinou, cez ktoré pešo prejdú a nastúpia do auta iného lokálneho dopravcu, ktorý ich v rámci krajiny dopraví tam, kde potrebujú.

Ideálne to môže byť aj služba zdieľanej ekonomiky — doprava v aute iného človeka (predpokladám, že služby ako BlaBlaCar by aj v čase pandémie medzihranične fungovať mohli).

Množstvo ľudí potrebujú cez hranice previesť veľké veci (napríklad práčku či chladničku), ktorých posielanie cez kuriérne služby je komplikované alebo drahé, a nechcú kvôli tomu autom prekračovať hranice. Služby zdieľanej ekonomiky by tento problém na hraniciach dokázali elegantne vyriešiť.

Záver

Milí podnikatelia,
vnímajte súčasnú ako obrovskú príležitosť pomôcť všetkým ľuďom, ktorí majú úplne nový druh problémov, ktoré potrebujú teraz riešiť — ako vycestovať a vrátiť sa späť do svojej krajiny, ako sa stretnúť so svojimi známymi a rodinami a pritom neskončiť v štátnom koncentračnom tábore, či ako nebyť trackovaný štátom.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store