Pôvod útlaku a misia Liberation.Travel

Pred tromi dňami sme v Liberation.Travel spustili paraguajské trvalé pobyty, kontaktovalo nás už 50 ľudí, ktorí nad zrušením trvalého pobytu zo Slovenska/ČR reálne uvažujú. Objavilo sa aj množstvo takých, ktorí túto službu pokladajú dokonca za nemorálnu alebo vyzývajú nás, aby sme menili veci k lepšiemu “na Slovensku”, nie “unášali” občanov do Paraguaja či Panamy.

V následujúcom článku sa pokúsim vysvetliť, čo je misia Liberation.Travel a prečo to robíme z presvedčenia a chceme ľuďom reálne pomôcť sa oslobodiť.

Pôvod útlaku

Útlak vzniká, keď ste v jednostranne nedobrovoľnom vzťahu a z rôznych dôvodov (napríklad finančných) neviete z daného vzťahu odísť.

Jedno či ide o týranú manželku, ktorá kvôli finančnej či existenčnej závislosti od svojho manžela, nedokáže od neho odísť. Či podnikateľa, ktorý kvôli tomu, že si to nevie dovoliť, nedokáže ísť podnikať do inej slobodnejšej krajiny a preto musí znášať lokálnu tyraniu byrokratov vo forme nezmyselných regulácii a vysokých daní svojho panovníka.

Manžel tyran či miestny panovník si tyraniu môžu dlhodobo dovoliť len kvôli tomu, že sú si vedomí, že je ťažké, drahé či inak komplikované od nich odísť.

To, že podnikatelia na Slovensku si doslova nechajú skákať po hlave a bez reptania akceptujú akúkoľvek úradnícku halucináciu vo forme ďalšej nezmyselnej povinnosti alebo novej dani, je spôsobené tým, že pre väčšinu z nich je odísť podnikať do zahraničia drahé a zložité.

To, že osoby s trvalou rezidenciou na Slovensku, akceptujú brannú povinnosť, povinné zdravotné a sociálne odvody či povinnosť účasti na vynucovaných kolektivistických akciách ako sčítanie obyvateľstva alebo plošné testovanie, je spôsobené tým, náklady na zrušenie trvalého pobytu a získanie nového trvalého pobytu v slobodnejšej krajine je drahý, byrokratický a komplikovaný proces. Väčšina ľudí na to jednoducho fakt nemá nervy.

Zdroj https://blog.radissonblu.com/wp-content/uploads/2014/11/escape-room.jpg

Misia Liberation.Travel

Poslaním Liberation.Travel je znižovať náklady na odchod (“exit costs”), tak aby si odchod dokázalo dovoliť najväčšie množstvo ľudí, pre ktorých je ekonomická a osobná sloboda dôležitá.

Neznamená to, že sa úplne zbavíte panovníka — v súčasnom svete, ktorý je rozparcelovaný na autoritatívne štáty je to bohužiaľ už nemožné. Môžete prejsť ale k takému, ktorý sa k vám bude správať jednoducho lepšie. Toto je možné spraviť pre akýkoľvek aspekt vášho života. Ak sa vám niečo nepáči jednoducho, hlasujte nohami a odíďte k tým, ktorí sa k vám správajú lepšie.

Odchod ako ultimátne riešenie

O dôležitosti “odchodu”, keď ste s čímkoľvek nespokojný som sa už vyjadroval detailnejšie v článku Výčitka voličovi: Sila hlasu a sila odchodu — Keď váš odchod dokáže zmeniť spoločnosť viac ako váš hlas.

Argumentovať, že využívať všetky globálne legálne možnosti na minimalizovanie útlaku zo strany štátu je nemorálne je absurdné.
Morálka totiž v prípade štátu, ktorý svojim monopolom na násilie kriminalizuje ľudí za neustále nové bezobetné trestné činy, neexistuje.
Pre štát existuje len legálnosť, teda zákon.

Podobne ako odchod zákazníkov by mal byť pre firmu vnímaný ako varovný signál, že niečo nie je v poriadku, tak odchod rezidentov z krajiny by mal byť štátom vnímaný ako signál, že svojich rezidentov (obzvlášť daňových) nevníma ako dobrých klientov a neposkytuje im za dané výpalné adekvátne služby. Ale práve naopak, zahlcuje ich extra povinnosťami, ktoré u konkurencie neexistujú.

V Liberation.Travel veríme v silu odchodu ako riešenia na minimalizáciu útlaku. A radi vás dovedieme k tým, ktorí sa k vám budú správať lepšie.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking