Príručka globálneho oportunistu

Ako a kam sa najlepšie decentralizovať

Pavol Luptak
13 min readDec 8, 2021

Aplikovať teóriu vlajok (“flag theory”) do praxe je méta všetkých permanentných cestovateľov s cieľom maximálne sa oslobodiť sa od jedného systému a mať čo najpríjemnejší, najlacnejší a hlavne slobodný život bez byrokratov a nezmyselných povinností.

Keďže Slovensko už dávno nie je miesto, kde sa ľahko a slobodne podniká a kde pomaly, ale isto, nastupuje cenzúra a plošne vynucovanie najrôznejších povinnosti, kde za bezobetný trestný čin s nulovou škodlivosťou pre spoločnosť, skončíte na 20 rokov vo väzení, začal som pred pár rokmi zasadzovať vlajky mimo Európy. Prepol som sa do plne cestovateľského módu digitálneho nomáda tráviaceho čas medzi Latinskou Amerikou, Európou a sem tam Afrikou a Áziou. Za tento čas som prišiel na množstvo užitočných informácií, ktoré mi v procese odstrihnutia sa od systému pomohli a s ktorými sa v nasledujúcom článku rád podelím.

1 Občianstvo

Ak dokážete čítať tento text, pravdepodobne ste jeden z mála ľudí na svete, ktorí mali to šťastie, že sa narodili v Európe, konkrétne na Slovensku alebo v Čechách a teda máte slovenský alebo český pas, s ktorým sa dostanete do takmer všetkých krajín sveta. Nie všetci mali to šťastie sa “správne” narodiť a vďaka svojmu “zlému pasu” budú zrejme do konca života diskriminovaní vízovou politikou vyspelých krajín.

Aj napriek tomu, že EÚ je regulačné peklo s vysokými daňami, európsky pas patrí stále medzi najlepší na svete (čo sa už nedá povedať napríklad o americkom).

Mať druhý pas/občianstvo je vždy dobrý nápad (obzvlášť, ak chcete mať právnu ochranu iného štátu). Hneď ako budete mať príležitosť získať druhý pas, tak ju určite využite. Druhý slovenský alebo český pas je tiež dobrý nápad, obzvlášť ak veľa cestujete a jeden pas ste museli nechať na ambasáde, kde vám vybavujú víza alebo na hoteli. Nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť.

Na Slovensku je v pláne nová legislatíva, ktorá vám umožňuje získať druhé občianstvo iného štátu, ak tam žijete / máte trvalý pobyt viac ako 5 rokov — bez toho, aby ste stratili slovenské občianstvo. V čase písania tohto článku ale ešte nebola schválená.

Ak ste americký občan, tak druhý pas je doslova “must”, ak nechcete byť dokonca svojho života daňový otrok USA (keďže daňová povinnosť v USA je viazaná s vaším občianstvom).

Druhé občianstvo / pas vám ale od platenia daní nepomôže — tie totiž platíte tam, kde máte daňovú rezidenciu.

2 Trvalý pobyt

Najlepší trvalý pobyt je mať v krajine, kde nemáte žiadne povinnosti z toho vyplývajúce, kde je teritoriálna (alebo žiadna) taxácia a kde dokážete daňovú rezidenciu ľahko získať. Automaticky tým vypadnú všetky krajiny Európy, kde nie je teritoriálna taxácia (čo znamená, že miestny etát si uzurpuje dane z vášho celosvetového príjmu) a kde máte množstvo povinností spojených s trvalým pobytom (branná povinnosť, povinnosť zdravotných a sociálnych odvodov atď). Na obrázku nižšie môžete vidieť rozdelenie krajín podľa spôsobu zdaňovania - trvalú rezidenciu chcete v tých bledomodrých.

Ružové krajiny sú krajiny, kde daňová povinnosť je spojená s vaším občianstvom, tmavo modré s vašou rezidenciou, kde platíte dane z celosvetových príjmov, slabo modré sú krajiny s teritoriálnou taxáciou (platíte dane len z lokálnych príjmov)

Teritoriálnych krajín je stále relatívne veľa (napríklad v Strednej Amerike), ale prakticky všetky vyžadujú relatívne veľkú investíciu na získanie trvalého pobytu (Panama kúpu nehnuteľnosti za 200 000 USD, Uruguaj za 380 000 USD, Costa Rica 200 000 USD). Množstvo krajín, napríklad Uruguaj explicitne rozlišuje medzi trvalou rezidenciou (ktorú je možné získať triviálne) a fiškálnou, teda daňovou rezidenciou (kde je nutná hore uvedená investícia alebo iné relatívne ťažko splniteľné podmienky).

Z krajín, ktoré majú teritoriálnu taxáciu (čo okrem iného znamená 0% daň z krypto získaného mimo Paraguaja), kde je možné získať trvalý pobyt najjednoduchšie, vychádza najlepšie Paraguaj.

Podmienky na získanie trvalej rezidencie v Paraguaji sa môžu v budúcnosti zmeniť a preto odporúčam získať trvalú rezidenciu v Paraguaji čo najskôr (podobne ako sa zmenili tento rok podmienky na získanie trvalého pobytu v Paname, kde je nevyhnutná kúpa nehnuteľnosti v hodnote 200 000 USD). Totiž, ak vám už za istých podmienok trvalú rezidenciu pridelia, tak vám ju po zmene podmienok, nemôžu len tak zobrať.

3 Daňová rezidencia

Občianstvo alebo trvalý pobyt iného štátu vám nijako nemusí pomôcť, ak reálne žijete na Slovensku alebo v ČR. Taktiež je nevýhodou, ak v takejto krajine máte stredisko záujmov (kedy k týmto situáciám dochádza. nájdete v metodickom pokyne Finančnej správy plus druhý dokument). Na Slovensku sa to po poslednej novelizácii vyostrilo, takže nestačí na Slovensku nežiť väčšinu času, ale nemali by ste tam mať ani stredisko životných záujmov. Metodický pokyn je veľmi gumený, prakticky vždy zneužiteľný voči vám. Preto odporúčam na Slovensku reálne nežiť, nemať tam trvalý pobyt, byť odhlásený z daňového úradu, neposielať si na slovenské účty väčší obnos, nepoužívať slovenské platobné karty či SIM karty a byť schopný vždy vydokladovať, že žijete v inej krajine (pomocou leteniek, nájomných zmlúv atď).

Nemať daňovú rezidenciu sa legálne nedá.

Ak by ste boli v situácii, že reálne nikde nežijete viac ako pol roka, nikde nemáte stredisko záujmov, tak právo na vašu daňovú rezidenciu si uzurpuje vydavateľ vášho pasu. A to nechcete. Preto je dôležité mať trvalý pobyt v inej krajine (disponovať lokálnym občianskym preukazom), mať v danej krajine bankový účet, vodičský preukaz, “proof of address” (alebo nájomnú zmluvu) — vydokladovateľné stredisko záujmov.

Daňovému otroctvu sa nedá vyhnúť, ale máte možnosť slobodne si vybrať otrokára.

A niektorí majú výrazne lepšie podmienky ako vydavatelia vášho pasu.

Ak nežijete nikde viac ako 6 mesiacov, nemáte nikde stredisko záujmov s výnimkou Paraguaja (kde máte trvalý pobyt, vodičský preukaz, bankový účet, vydokladovateľné stredisko záujmov), tak vaša daňová rezidencia je v Paraguaji. V tomto prípade vám srdečne gratulujem k najmenej nenásytnému daňovému otrokárovi (fyzické osoby v Paraguaji platia 10% daň z lokálnych paraguajských príjmov a 0% zo zahraničných).

4 Offshore firma

Ak si chcete založiť firmu v zahraničí, je potrebné si položiť nasledujúce dve otázky:

Kde sú vaši klienti? Kde je miesto vykonania vašich služieb?

Ak máte klientov v EÚ alebo v USA, tak sa pripravte na veľké množstvo byrokracie spojené s podnikaním v týchto krajinách — a to nezávisle od toho, či máte firmu v EU/USA alebo niekde úplne inde.

Ak predmet vašej činnosti je preukázateľne vykonaný výhradne na území EÚ, tak nemá veľký zmysel na podnikanie používať firmu založenú mimo EÚ (ak si teda nechcete založiť jej organizačnú zložku alebo lokálnu dcérsku firmu). Musíte totiž platiť dane v krajine, kde je predmet vašej činnosti a prípadne aj zrážkové dane (ak vaša zahraničná firma sídli v krajine, ktorá nemá s krajinou, kde podnikáte, podpísanú zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia). Ak máte nádejný startup a všetko, čo zarobíte chcete najbližších pár rokov investovať naspäť do firmy, tak vám odporúčam založiť estónsku firmu. Je tam síce vysoká 20% daň zo zisku, ale tá sa aplikuje iba na zisk, ktorý si chcete z firmy vybrať. Čo znamená, že ak peniaze zostanú vo firme, tak si ľubovoľne do budúcnosti dokážete znižovať daňový základ (čo napríklad na Slovensku alebo ČR nie je možné). Ak naopak chcete EÚ firmu s najnižšími daňami, tak si založte cyperskú firmu (12.5%), bulharskú firmu (10%) alebo maďarskú firmu, kde za istých okolností môžete platiť 9% daň zo zisku. Mať slovenskú firmu obvykle nedáva žiadny zmysel (mám historicky tri a už by som žiadnu na Slovensku nikdy nezaložil).

Ak predmetom vašej činnosti sú služby, ktoré preukázateľné nie sú vykonané na území EÚ, ale sú fakturované EÚ zákazníkom, tak v tomto prípade má zmysel založiť si firmu v krajine, kde sú buď nižšie alebo žiadne dane (teda krajiny, ktoré majú teritoriálnu taxáciu) a súčasne majú podpísanú s krajinou EÚ, kde máte klientov, zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia. Taká krajina je napríklad USA (napríklad US Wyoming firma) alebo Panama. USA ma podpísanú zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia so všetkými krajinami EÚ, Panama napríklad s Českou republikou. Založiť firmu v USA alebo v Paname obvykle nie je žiadny problém. Problém je týmto firmám otvoriť bankový účet (viď ďalšia kapitola). Ak vyžadujete bankový účet, tak je lepšie firmu založiť v EÚ alebo napríklad v Gruzínsku (kde za istých okolností môžete platiť daň zo zisku 1–5%, ľahko si tam otvoríte bankový účet pre firmu, súčasne Gruzínsko podpísalo zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia skoro so všetkými krajinami EÚ vrátane ČR a Slovenska). Nutné tiež podotknúť, že keď objem vašich služieb presiahne istú hodnotu, tak je potrebné sa zaregistrovať na daňovom úrade krajiny, kde máte klientov.

Potrebujete bankový účet alebo dokážete byť crypto only?

Ako som už spomínal, otvoriť firemný bankový účet je obvykle ťažšie ako založiť zahraničnú firmu. Banky sú neuveriteľne preregulované, všetko logujú a reportujú a pokým si to ako firma môžete dovoliť, tak NEPOUŽÍVAJTE bankový účet (ide totiž tiež o najväčšie riziko z hľadiska ochrany súkromia vašich finančných transakcií).

Existuje nespočetne veľa stable coinov, vďaka čomu sa dokážete vyhnúť volatilite kryptomien (prípadne môžete použiť “hedging”). A tiež veľa služieb, ktorá vám umožňuje zostať kompatibilný s “fiat” svetom a naďalej pohodlne platiť faktúry vašich dodávateľov bankovým prevodom (napríklad Simplecoin.eu). Už aj výplaty zamestnancov dokážete vyplácať bez problémov v anonymnom Lightningu.

Ak si teda môžete dovoliť fungovať bez bankových účtov, tak sa vám množstvo krajín, odkiaľ môžete podnikať, výrazne zväčšuje. Môžete si totiž založiť firmu v krajine s teritoriálnou taxáciou, pre ktorú je otvoriť bankový účet ťažké, ba až nemožné. Napríklad US Wyoming firma (kvôli FATCA vám bankový účet pre americkú firmu takmer nikde neotvoria) či Panamska firma (otvorenie firemného bankového účtu v Paname bežne trvá 6 mesiacov). Pri oboch firmách si samozrejme treba dať špeciálne pozor, aby ste nimi nepodnikali na území, kde ste si túto firmu vytvorili — ak teda chcete využívať benefity teritoriálneho zdaňovania. A samozrejme, nemali by ste mať potom daňovú rezidenciu na Slovensku alebo v Čechách, lebo sa na vás môžu vzťahovať CFC pravidlá (povinnosť daniť príjem z vašej akejkoľvek zahraničnej firmy, kde máte minimálne 10% podiel, platíte efektívnu daň menej ako 10% a váš príjem/zisk je tam viac ako 100 000 USD ročne).

Ak ste neamerický vlastník US LLC firmy. nepodnikáte v USA a nespolupracujete v USA s nikým, kto je závislý len od vášho biznisu, tak vaša USA firma neplatí žiadne dane.

5 Bankový účet

Hneď na začiatku by som chcel ešte raz zdôrazniť, že:

Používať bankový účet je z hľadiska ochrany súkromia vašich finančných transakcií riziková vec.

Takže najlepší bankový účet je žiadny bankový účet (podobne ako najlepšia regulácia je žiadna regulácia).

Vyžadovať od všetkých platby v kryptomenách sa bohužiaľ nie vždy dá (preto sa snažte “okryptiť” čo najväčšie množstvo ľudí).

Ak máte to šťastie, že ste už paraguajský rezident, tak neváhajte si otvoriť bankový účet v Paraguaji. Paraguaj na rozdiel od väčšiny krajín nepodpísal špehovaciu CRS legislatívu a informácie o bankových účtoch svojich rezidentov nikam neposiela. Paraguajské banky ale môžu mať problém, ak máte výhradne zahraničný príjem (v tom prípade máte obvykle nižšie limity, vydajú vám len debetnú, nie kreditnú kartu atď). Lepšie riešenie (funkčné do septembra 2023, kedy Gruzínsko začne vynucovať CRS) je otvoriť si ako fyzická osoba bankový účet v Gruzínsku (ideálne v TBC Bank alebo Bank of Georgia). Otvoríte si ho doslova na počkanie na pas (od budúceho roka budeme v Liberation.Travel ponúkať otvorenie bankového účtu v Gruzínsku na “diaľku”). Následne môžete faktúry vystavovať ako paraguajské fyzické osoby - daňoví rezidenti Paraguaja s bankovým účtom v Gruzínsku. V tomto prípade platíte daň zo zisku len 10% a peniaze vám úspešne pristanú na vašom USD alebo EUR účte v Gruzínsku. K bankovému učtu (gruzínskemu aj paraguajskému) máte k dispozícii VISA, MasterCard a dokonca aj AMEX platobné karty (tu je potrebné zabezpečiť, aby práca, ktorá bola vykonaná vami ako paraguajskými rezidentom, nebola vykonaná na území Slovenska alebo ČR, inak tam ešte hrozia zrážkové dane 35%). Pri veľkých objemoch je možné požiadať o privátneho bankéra (tzv. SOLO program). Za zmienku možno stojí spomenúť ešte najväčšiu gruzínsku krypto burzu Cryptal, kde sa ako paraguajskí rezidenti jednoducho zaregistrujete, ľahko si vymeníte krypto za gruzínske lari alebo doláre a dobijete na svoje gruzínske debetné karty a to všetko bez poplatku. Nutné poznamenať, že burza Cryptal kvôli tomu, že sídli v Gruzínsku, ktoré nepodpísalo CRS, tak nikomu nič nereportuje. Na rozdiel od väčšiny KYC krypto búrz, kde máte otvorený účet.

CRS nepodpísalo ani USA, ktoré aktívne presadzuje, aby ho podpísali iné krajiny. Znamená to, že ak nie ste rezident, ani občan USA, tak najvyššiu mieru ochrany vášho finančného súkromia pred vašou európskou krajinou budete mať paradoxne v americkej banke. Bankový účet si môžete otvoriť napríklad v Puerto Rico (tzv. US territory), ktoré má na rozdiel od ostatných amerických štátov, špeciálne daňové podmienky (ak ste Američan).

6 Medzinárodné zdravotné poistenie

Hneď ako sa vymaníte z vynucovaného oligopolu zdravotných poisťovní vo vašej krajine, tak je dobré stať sa dobrovoľným klientom medzinárodnej zdravotnej poisťovne. Výber medzinárodného zdravotného poistenia sa viac podobá výberu havarijného poistenia vášho nového auta ako povinnému zdravotnému poisteniu, ktoré ste doteraz mali. Vyberáte si pokrytie v krajinách, v ktorých chcete mať zdravotnú starostlivosť (ak sa rozhodnete aj pre USA, tak cena sa obvykle zdvojnásobí), výšku poistného plnenia, spoluúčasť, do ktorej si všetko hradíte sami (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia cena poisteného), to, či chcete mať pokryté len náklady bezprostredne počas pobytu v nemocnici (inpatient) alebo aj náklady týkajúce sa vyšetrení ako rontgen, MRI pri jednorazových návštevách nemocnice (outpatient). Želáte si mať v cene aj preplatenie zubárskych úkonov alebo pravidelné gynekologické vyšetrenia? Čím lepší program si vyklikáte, tým viac budete platiť. Ceny zdravotného poistenia sa môžu hýbať od 50 do 1000 USD mesačne. Samozrejme prudko závisia aj od vášho veku (čím ste starší, tým to budete mať logicky drahšie). Ak ste flexibilný, tak môžete si platiť len inpatient lacnejšie poistenie a zuby si nechať spraviť v Paraguaji (v najlepšej zubnej klinike), laserové operácie očí v ČR alebo na Slovensku, kompletne zdravotné vyšetrenie v Kuala Lumpur alebo Bangkoku s perfektným prístupom a najlepšou cenou. Najmä v prípade urgentných vyšetrení a operácii nečakajte niekoľko mesiacov na radu na Slovensku.

Kedysi som používal SafetyWing, potom som prešiel do IMGlobal, teraz som v Allianz Care, kde si rozširujem svoje poistenie aj na “outpatient” náklady (platím doteraz 110 EUR/mesačne a zrejme sa mi to teraz trochu navýši). Mnohí kamaráti sú poistení napríklad v Cigne.

Pred pár dňami vyšiel výborný článok pre digitálnych nomádov, ktorý porovnáva viacero najväčších medzinárodných zdravotných poisťovní. Verím, že keď ste zvládli výber najlepšieho havarijného poistenia pre svoje auto, zvládnete aj výber najlepšieho zdravotného poistenia pre seba.

7 Mobilný operátor

Ak chcete najviac gigabajtov za najnižšiu cenu, a to prakticky vo všetkých krajinách svete, tak nič lepšie ako Google Fi nenájdete. Ak ste skupinka štyroch a viac kamarátov, ktorí chcú požiadať o Google Fi, máte k dispozícii akúkoľvek americkú poštovú adresu (stačí Zasilkovasluzba.com alebo Shipito.com), tak môžete mať najvyšší program Unlimited Plus už za $50 za mesiac (nekonečne veľa dát s FUP limitom 22 GB a nekonečne veľa SMS bez limitu). Ak nechcete hovory a extra dátové SIM karty navyše k vášmu paušálu, tak môžete si zvoliť program Simple Unlimited už za $30 na mesiac. Google si vyhradzuje právo vám tento paušál zrušiť, pokým nie ste aspoň nejaký čas v USA. Osobne som s tým zatiaľ nemal žiadny problém (a USA som nenavštívil minimálne 5 rokov).

Ak chcete anonymnú eSIM kartu s dátami, tak dobre vychádza momentálne Silent.link, kde si môžete zaobstarať anonymnú eSIM s predplatnými dátami až 2.2 GB za $9. Platiť môžete napríklad Bitcoin Lightningom ale aj Monerom. V minulosti som robil porovnanie viacerých anonymných dátových eSIM kariet, ale ceny dát tam vychádzali vyššie ako Silent.link.

Ak chcete žiť iba v EÚ, tak sa vám Google Fi zrejme nevyplatí a v tomto prípade bude postačovať zrejme váš slovenský alebo český mobilný operátor, ktorý má dobré podmienky na dáta a hovory v celej EÚ.

8 Miesto, kde si užívate život

Kritéria na to, kde je “dobrý život” sú prudko subjektívne a individuálne.

Pre mňa je to veľká osobná sloboda, čo znamená sloboda prejavu, žiadna cenzúra, žiadne nezmyselné obmedzenia, žiadne alebo minimálne tresty za drogy, atď. Ekonomická sloboda je v krajine, kde si “užívam život” až druhoradá, keďže firmu mám v inej krajine a klientov ešte v úplnej inej krajine.

Na druhom mieste je to bezpečnosť. Venezuela je síce super lacná, ale žiť tam nechcete. Podobný pocit mám aj z Hondurasu (s výnimkou Roatanu), El Salvadoru či Mexika, kde sa tiež bezpečnostná situácia zhoršila (Mexiko je ale ústretové k ľuďom, ktorí sa nechcú očkovať ani testovať na COVID-19, lebo nič z toho pri vstupe nevyžaduje).

Na tretom mieste je cena. EÚ a už ani Slovensko a ČR nepatria medzi krajiny, ktoré sú lacné. Bratislava (a Praha) za posledné roky dosť zdražela a kvalita služieb (a jedla) sa výrazne nezlepšila. V EÚ a špeciálne v strednej Európe musíte čeliť momentálne rôznym pandemickým obmedzeniam (až lockdownom), ktorým sa môžete vyhnúť, keď sa presťahujete na druhý koniec planéty, kde je akurát leto a teplo.

Medzi moje obľúbené krajiny v Európe patrí Portugalsko (špeciálne Madeira), juh Talianska či Čierna Hora (keď chcete more a dobré ceny). Lacný a komfortný život s dobrými službami a kvalitným jedlom môžete viesť v Ľvove, Kijeve, Sarajeve či Belehrade. Nedám dopustiť tiež na Gruzínsko, kde sa život za posledných pár rokov výrazne zlepšil a život v Tbilisi alebo Batumi je skvelý. Mimochodom moja obľúbená krajina na život je dokonca aj Česko (ale nechcete tam podnikať, platiť dane, ani interagovať s úradníkmi).

Aby ste si užívali týchto výhod, tak je dôležité, aby ste v žiadnej krajine, kde si užívate život, nežili viac ako 6 mesiacov do roka.

Inak sa ľahko môžete stať jej daňový rezident (a verím, že nechcete podporovať štátnu korupciu).

Skvelý a lacný život môžete mať aj v juhovýchodnej Ázii (Thajsko, Malajzia), treba si dávať ale pozor (napríklad na to, čo poviete), keďže ide o totalitné krajiny. Ako expati sa môžete príjemne cítiť aj na Filipínach, aj keď osobne som prestal navštevovať diktátorské krajiny (okrem Filipín som tam zaradil bohužiaľ aj moje obľúbené Turecko).

Moja srdcová záležitosť je samozrejme Latinská Amerika. Ak chcete bezpečnú krajinu s krásnou dovolenkou pri mori, tak vyskúšajte Panamu alebo Uruguaj. Oba krajiny sú ale drahé. Ak chcete niečo lacnejšie a stále relatívne bezpečné, tak skúste Nicaraguu. Naopak, ak chcete lacnú krajinu so skvelým jedlom a kvalitnými službami, tak odporúčam Paraguaj (teda presnejšie Asunción) alebo Argentínu, kde vďaka obrovskej inflácií si môžete dopriať momentálne super jedlo a služby za 2 až 3x nižšie ceny ako na Slovensku. Ak máte paraguajskú cédulu, tak v Paraguaji môžete zotrvať ako rezident ľubovoľne veľa času a ľahko sa s ňou presuniete tiež do Brazílie, Uruguaja, Argentíny, či iných krajín Mercosur.

Buenos Aires, Argentína — táto krajina môže byť výborná na život, ak máte príjem zo zahraničia. Jej rezidenti, ktorí dostávajú výplatu v znehodnotených pesos, sú bohužiaľ obeťami inflačného experimentu.

9 Digitálny majetok

Digitálny nomád nepotrebuje hnuteľný majetok, lebo si ho nemôže zobrať ľahko so sebou. Stačí mu digitálny. Ten má nesporne veľa výhod — je decentralizovaný, odolný voči zhabaniu akýmkoľvek štátom, nedá sa devalvovať a ľahko a lacno sa presúva.

Nehnuteľnosti, zlato, peniaze v banke — to všetko vám štáty pri zmene legislatívy alebo režimu dokážu zobrať alebo znehodnotiť infláciou.

Používanie kryptomien je pre digitálnych nomádov nevyhnutné.

Bitcoin v Argentíne človeka vyslovene zachráni (po tom ako mu dôjde USD/EUR hotovosť), keďže mu umožní získať lacné inflačné pesos.

Pri cestovaní odporúčam mať viacero hardvérových peňaženiek, používať silné heslové frázy (tzv. “hidden wallets”) a cestovať len s takou peňaženkou, ktorú si môžete dovoliť stratiť (a obnoviť najbližšie zo seedu).

Keďže štátne peniaze sú v najbližších rokoch odsúdené na zánik, tak odporúčam v nich máte len toľko úspor, koľko ste ochotní stratiť. Zvyšok samozrejme v Bitcoine.

Záver

Život digitálneho nomáda decentralizovaný vo veľa krajinách nemusí byť pre každého.

Ak je vo vašom živote ale dôležitá sloboda, ste globálny a flexibilný, tak to môže byť najlepší spôsob, ako ho naplniť.

Môžete ho mať nielen slobodnejší, ale aj zaujímavejší a pestrejší.

--

--

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking