Prečo som prestal veriť v reformu štátu

Toto je moja “kryptoanarchistická” reakcia na Mišov Trubanov blog Prečo som prestal veriť v libertariánske náboženstvo. Odporúčam prečítať aj reakciu Juraja Bednára Prečo som libertarián.

Plne funkčná kryptoanarchia

Dôvod, prečo som sa stal libertarián, bol čisto technokratický. Pred skoro desiatimi rokmi som prakticky vôbec nerozumel ekonómii, voluntaryizmu, praxeológii, centrálnemu bankovníctvu či peniazom ako takým.

Rozumel som ale technológiám. Vedel som ako je možné docieliť anonymitu využitím “onion routingu”, ako anonymne platiť a napriek tomu dôveryhodne obchodovať. Od začiatku som sledoval a pochopil Bitcoin a vzostup iných decentralizovaných technológií. Po prečítaní sekcie “Cryptoanarchy” z Timothy C May Cyphernomicronu som si uvedomil, že existuje úplne iný svet, o ktorom som nikdy predtým netušil. Svet, kde sa kvôli anonymite nedajú vynucovať zákony “zhora”. Kde platí len to, na čom sa ľudia navzájom dohodli. Svet, kde všetci dobrovoľne interagujú bez nezmyselných štátnych intervencií. Svet, kde technológie ako reputačné agentúry a “escrow services” umožňujú úplne anonymným ľudom si navzájom veriť a obchodovať.

Objavil som svet, ktorý reálne existuje a v ktorom je podstatne viac slobody ako v našej spoločnosti.

Svet, ktorý s každou novou kryptomenou a s každou novou decentralizovanou technológiou (zvyšujúcou robustnosť ďalšej zdieľanej ekonomiky voči tomu, aby ju štát zákazal), neustále rastie a rozkvitá.

Až keď som videl funkčnú implementáciu anarchie v kryptopriestore poskytujúcej podstatne viac individuálnej slobody ako súčasný systém, začal som sa zaujímať o libertarianizmus, Rakúsku ekonomickú školu, peňažný systém či intervencionizmus.

Libertariánom som sa stal po nekonečných kritických diskusiách, konfrontáciach, rokoch intenzívneho skúmania štátu a jeho používaných nástrojov. Bez toho, aby som sa chcel akokoľvek vyvyšovať, si myslím, že viem podstatne lepšie ako funguje štát a jeho mechanizmy ako drvivá vačšina demokratických voličov, ktorých stretávam. Tieto znalosti ma posúvajú do vysokého stupňa úplného skepticizmu, aby som dokázal veriť v akúkoľvek reformu štátu, ktorá prinesie signifikantne viac slobody. A bohužiaľ sme svedkami úplneho opaku. Štáty “počúvajú” hlas väčšiny ľudí preferujúcich istoty pred slobodou, vedúci k diktatúre v najrôznejších formách.

Nerešpektovanie autonómnosti

Chápem, že ľudia okolo Slovensko.digital a Progresívne Slovensko sú zanietení, nadšení a chcú politickou cestou zmeniť svet k lepšiemu. Chápem, že množstvo iných ľudí im v tom chce pomôcť a podliehajú rovnakému nadšeniu. Plne rešpektujem, že majú právo na vlastnú komunitu, vlastné pravidlá a vynucovanie týchto pravidiel medzi svojmi členmi a priaznivcami.

Morálny problém vidím ale v tom, že sa rozhodli meniť spoločnosť politickou cestou a nezostávajú už len pri dobrovoľnom občianskom združení.

Politická cesta = nápady tak neskutočne dobré, že musia byť povinné. A samozrejme zaplatené z vreciek aj tých, ktorí o týchto skvelých nápadoch pochybujú, prípadne sa s nimi vôbec nestotožňujú.

Myšlienky bezštátnej spoločnosti (ktorú Mišo odsúdil do jaskyne) sa prvýkrát v histórii dokážu vďaka technológiám skutočne naplniť. Prvýkrát v histórii môžeme vďaka kryptomenám, decentralizácii a šifrovaniu slobodne obchodovať, interagovať, komunikovať, bez toho, aby to demokratická väčšina či jej volení zástupcovia museli schvaľovať alebo mať možnosť o tom akokoľvek rozhodovať.

Ako technokrat neverím v reformu centralizovaného monopolizovaného štátu. V súčasnej dobe peer-to-peer technológií, ktoré umožňujú komukoľvek na svete s kýmkoľvek dôveryhodne obchodovať a používať neštátne peniaze, v dobe blockchainu a decentralizovaného súkromného práva, zdieľanej ekonomiky, dobrovoľného crowdfundingu, ako aj nemožnosti toto celé už zastaviť kvôli účinnej anonymizácii, mne osobne príde úplne absurdné a nepochopiteľné snažiť sa o reformu štátu a udržovať “status quo” prekonanej centralizovanej a monopolizovanej paradigmy.

Morálny problém teda vidím v tom, že politické hnutie “Progresívne Slovensko” podobne ako akákoľvek iná politická strana moju nedôveru v reformu štátu nerešpektuje. Čo znamená, že v okamihu ako sa strana Progresívne Slovensko dostane do parlamentu, tak naďalej:

  • budem nútený produkty mojej práce (dane) odovzdávať na zlepšovanie centralizovaného a monopolizovaného štátu, ktorému neverím a nikdy veriť nebudem (libertariáni na rozdiel od iných náboženstiev reprezentovanými cirkvami na Slovensku bohužiaľ dane platiť musia)
  • bude pokračovať kriminalizácia ľudí, ktorí slobodne a dobrovoľne obchodujú (na kryptomarketoch, používajúcich kryptomeny) a odmietajú z toho platiť výpalné štátu, podobne naďalej bude pokračovať kriminalizácia ľudí za množstvo ďalších bezobetných trestných činov.

Naďalej ľudia, ktorí neveria v súčasný politický systém a jeho centrálne plánovanie, majúc predstavu inej, slobodnejšej spoločnosti, nevyžadujúcej súhlas zmanipulovanej väčšiny, budú pod hrozbou násilia prispievať na “progresívne zlepšovanie” prekonaného štátu.

Kedže Progresívne Slovensko podobne ako akákoľvek iná politická strana nezmení doterajšiu štátnu centralizovanú a monopolizovanú paradigmu, tak neprinesie skutočnú slobodu. Dvojitá krádež peňazí politikmi bude nahradená len efektívnejšou redistribúciou nakradnutých peňazí (čo samozrejme netvrdím, že nie je cesta z krátkodobého hľadiska).

Bohužiaľ nikomu nejde o skutočnú ekonomickú alebo individuálnu slobodu, nikto nechce rušiť dane alebo ich prudko znižovať. Mať možnosť disponovať peniazmi občanmi je nevyhnutnosť pre všetky politické frakcie. Súčasní politici sa líšia len v subjektívnych názoroch na redistribúciu nakradnutých peňazí, nikto ale nerieši charakter samotnej krádeže a jej minimalizáciu na nevyhnutnú možnú mieru.

Libertarián som preto, lebo neverím v masy. Verím v človeka. Keď budú naplnené jeho slobody, myslím, že o masy sa už starať netreba. A verím, že sú to práve technológie, ktoré jeho individuálnu a ekonomickú slobodu dokážu skutočne naplniť. Nie politici a politické strany.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store