Prečo zákaz a cenzúra konšpirácií škodí

Pozrel som si pár konšpiračných videí (chcel som konečne vidieť ako vyzerajú tie nanočipy, ktorými budeme všetci očipovaní :), pokecal s pár pravovernými konšpirátormi a uvedomil som si jednu zásadnú vec, ktorá podľa mňa súčasnú situáciu so šírením konšpirácií evidentne zhoršuje:

Zákaz a cenzúra (nielen) konšpiračného obsahu nielen škodí, ale naopak, zvyšuje jeho atraktivitu

Image for post
Image for post

Nie som si istý, že proaktívny antikonšpiračný prístup Facebooku, Google či iných sociálnych sietí vedúci k masívnemu mazaniu a cenzurovaniu konšpiračného obsahu reálne funguje. V očiach konšpirátorov to totiž len potvrdzuje “celosvetové sprisahanie” veľkých korporácií, ktoré logicky musia vymazať všetko, čo je 100% pravdivé, lebo inak by mohla “nebezpečná pravda vyplávať na povrch”.

Konšpirátorske weby dokonca počítajú s tým, že “veľký cenzor ide po nich” a sami na svoj web napíšu, že “toto video tu bolo odstránené, ale stále si ho môžete stiahnuť tu. A spravte to, čo najrýchlejšie, lebo ho rýchlo dajú dole”.

Ak Facebook filtruje vyhľadávanie anti-vakcinačných videí, tak bežní konšpirátori v tom automaticky vidia sprisahanie farmaceutických spoločností napojených na Facebook a Billa Gatesa a len sa utvrdia v tom, že majú pravdu a všetky vakcíny sú zlé.

Staré pravidlo “zakázané ovocie najlepšie chutí” bohužiaľ stále platí, takže zákaz akýchkoľvek videí (a špeciálne tých konšpirátorskych) zvyšuje ich atraktivitu a vytvára tlak na konšpirátorov ešte viac dané video či obsah šíriť (lebo vedia, že ho určite niekto v blízkej dobe zakáže). Tým, ktorí majú radšej vedecké štúdie namiesto porekadiel, odporúčam paper Stephen Worchel, Susan E Arnold: The effects of censorship and attractiveness of the censor on attitude change:

Results indicated that regardless of the attractiveness of the censor, censorship caused the audience to change their attitudes toward the position to be advocated by the communication and to increase their desire to hear that communication.

Je potrebné si uvedomiť, že konšpirácie nešíri len úzka skupina profesionálov platených ruskou (či inou) vládou, ale obrovský akceleračný efekt konšpirácií je práve vďaka najbežnejším ľuďom, ktorí im naletia a ktorí majú potom obrovskú potrebu túto “utajovanú, svätú pravdu” šíriť ďalej.

Pri stále ťažko kontrolovateľnom Internete sa boj s konšpirátormi nedá vyhrať — vždy to budú nekonečné preteky medzi konšpirátormi (kde väčšina tomu reálne úprimne verí a odhodlane šíri ďalej) a bojovníkmi proti nim (ktorí majú obrovskú potrebu stáť vždy na strane pravdy).

Klasická asymetrická informačná vojna, kedy náklady na šírenie konšpirácií sú obvykle nižšie ako na boj s nimi.

V situácii, kedy proti konšpiráciám všetky sociálne siete aktívne bojujú — sťahujú a mažú konšpiračný obsah a napriek tomu polka ľudí na Slovensku (ale aj v iných krajinách) im reálne verí, si myslím, že akékoľvek zákazy obsahu a cenzúra konšpirácii na sociálnych sieťach naopak škodia.

Myslím si, že podstatne lepší by bol Internet, kde by sa väčšine informáciám nedalo “by-default” veriť (administrátori toto dobre vedia a vždy, keď nejakú aplikáciu stiahnu z Internetu, tak spravia pred inštaláciou SHA256/PGP verifikačný “checksum”).

Necenzurované a neregulované konšpirácie by sa totiž v otvorenej spoločnosti stali verejný balast, ktorý by vďaka všade prítomnosti a mainstreamovosti ľudia prestali brať vážne. Podobne ako miestnym ľuďom v Kolumbii nedáva zmysel užívať všade dostupný a super lacný kokaín, lebo je to “low-class drug” spojená s mafiami a prelievaním krvi.

Ak by bol na sociálnych sieťach či YouTube dostupný akýkoľvek konšpiračný obsah, tak by, po prvé, stratil na atraktivite a po druhé, by ľudia pochopili, že sa skutočne na Internete nedá ničomu veriť a musia sa podľa toho zariadiť.

Problém s konšpiráciami tiež pretrváva, pretože veríme, že dokážeme s nimi centrálne bojovať — na úrovni štátov, Facebooku a iných sociálnych sietí a to bez toho, aby sme koncových používateľov obťažovali s ich vlastným overovaním obsahu. Bez proaktívneho prístupu internetových používateľov sa boj s konšpiráciami nedá vyhrať. Podobne ako si bežní ľudia dokážu (relatívne dobre) vybrať svoje budúce auto alebo dom, tak si musia byť rovnako schopní vyberať aj dôveryhodné informácie. A môžu na to využiť rôzne mechanizmy, ktoré už teraz existujú alebo v budúcnosti budú existovať (reputačné weby, informačné ratingové agentúry, atď).

A Facebook či Google by na tomto všetkom mohli ešte extra zarobiť — spustením extra verifikačnej služby na overovanie dôveryhodnosti (vo forme napríklad mesačného paušálu). Každý, kto by si uvedenú službu zaplatil by sa mohol okamžite dozvedieť, či dané video alebo článok je hoax alebo naopak je postavená na pravdivých zdrojoch. Ľudia by si za túto službu platili radi, podobne ako si radi platia za Netflix alebo Spotify, pretože fakt nemajú čas overovať pravdivosť akéhokoľvek videa alebo článku.

Ale to je nemorálne! Pravdivé informácie musia byť pre všetkých zadarmo!

Samozrejme, že nemusia. Treba sa vymaniť z novodobého internetového socializmu a uvedomiť si, že overovanie informácií niečo stojí a potreba zaplatiť tých, ktorí toto overovanie realizujú, bude v budúcnosti len narastať.

Verím, že pravdivé informácie, za ktoré bude nutné zaplatiť alebo inak získať nejakou námahou z dôveryhodných reputovaných zdrojov sa stanú časom atraktívnejšie ako konšpirácie, ktorých atraktívnosť je postavená na tom, že sú cenzurované a zakazované.

Samozrejme, komukoľvek, kto si myslí, že overené pravdivé informácie musia byť pre všetkých zadarmo, nikto nebráni overovať ich zadarmo, prípadne si založiť neziskovú organizáciu na overovanie informácii a vybudovať si reputáciu. Konkurencia vytvorí tlak na to, aby overovanie informácií bolo kvalitné a pravdivé. A kto ich bude overovať zle, tak skrachuje a stratí zákazníkov. Som presvedčený o tom, že ani najväčší konšpirátori nebudú chcieť platiť za nepravdivé informácie.

Moje staršie relevantné články:

Keď voliči podliehajú “Fake news” — mediálna manipulácia ako hrozba pre spoločnosť (A čo na to slobodná trhová spoločnosť?)

Cenzúra sociálnych sietí ako rovnovážny ekonomicko-spoločenský stav (Nevyhnutnosť decentralizácie na vybudovanie a prevádzku necenzurovateľných médií)

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store