Moja názorová evolúcia alebo prečo treba legalizovať drogy a očkovanie musí byť dobrovoľné.

Do svojich 18-tich som bol striktne proti akýmkoľvek drogám. Prvé poriadne pivo a trávu som vyskúšal až keď som prišiel na vysokú školu. Uvedomujúc si všetky negatívne dôsledky, ktoré drogy prinášajú, vôbec som nerozumel, prečo ľudia vôbec berú drogy.
Ich kriminalizáciu som pokladal za správnu a prišlo mi správne, že štát tento problém berie vážne a snaží sa drogy vymýtiť z našej spoločnosti.

Začal som sa stretávať s rôznymi ľuďmi, ktorí brali rôzne drogy. Často to boli umelci, intelektuáli, úspešní podnikatelia, dosť silné osobnosti, ktoré výrazne menili svet.
Uvedomil som si, že všetkým týmto ľuďom hrozí v našom štáte kriminalizácia. Ak sa ocitnú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste s nesprávnymi látkami, tak sa ľahko môžu ocitnúť vo väzení alebo mať vážne problémy so zákonom. Spoznal som viacero super ľudí, ktorí za prechovávanie drog dostali od štátu podmienku. Prišlo mi to neuveriteľne nespravodlivé.

Začal som si uvedomovať, že riešenie tohto problému by mohla byť dekriminalizácia. Ľudia nemôžu byť kriminálne stíhaní za to, čo robia so svojím telom a čo si do neho dávajú.

Začal som sa zaujímať o rôzne drogy, ich škodlivé efekty a kontraindikácie a uvažovať nad tým, ktoré drogy sú nebezpečné a je potrebné, aby boli naďalej zakázané. A naopak, ktoré až také nebezpečné nie sú, a mohli by byť dekriminalizované.

Medzi tým som si získal viac informácií o dlhodobej a úplne neúspešnej vojne prakticky všetkých štátov proti drogám. Ktorá nielenže nejde vyhrať, ale neustále prináša nové a nové nevinné obete.
Pozrel som si video od Miltona Friedmana, kde vysvetľuje, že je lepšia spoločnosť v ktorej sa ľudia dobrovoľne predávkujú ako spoločnosť, v ktorej v rámci ‘collateral damage’ vojny proti drogám a drogovým gangom umiera obrovské množstvo nevinných ľudí nedobrovoľne.

Uvedomil som si, že akékoľvek drogy bez toho, aby s tým štát dokázal čokoľvek robiť, ide objednať z kryptomarketov a zaplatiť kryptomenami. A ako kryptoanarchista viem, že to fakt technicky zakázať nejde.

Pozrel som si video Rona Paula - Prečo treba legalizovať heroín a uvedomil si, že v rámci slobody by sme mali rešpektovať akékoľvek obojstranné biznis vzťahy a to aj vzťah medzi drogovým dílerom a konzumentom.

Okrem konzumentov, som spoznal aj pár dílerov drog, a uvedomil som si, že nie sú to vôbec menej čestní ľudia ako bežní predajcovia alkoholu alebo tabaku. Podobne ako predajcovia alkoholu alebo tabaku len napĺňajú ľudské túžby a ich klienti za ich služby platia dobrovoľne (čo sa nedá povedať napríklad o službách, ktoré nám poskytujú politici).
S tým rozdielom, že im za poskytovania týchto 'dobrovoľných' služieb hrozí až niekoľkoročné väzenie.

Posledná fáza môjho vývoja v oblasti vnímania drog, bola fáza voluntaryizmu, do ktorej som sa dostal zhruba v svojich 30-tich rokoch, čomu predchádzala asi dvojročná fáza minarchizmu a intenzívneho uvažovania nad tým, ako by mohla vyzerať čo najviac spravodlivá a slobodná spoločnosť rešpektujúca slobodu a dobrovoľné rozhodnutia ľudí.

Zrazu som sa prestal zamýšľať nad tým, ktoré drogy sú veľmi škodlivé, ktoré naopak menej, ktoré treba dekriminalizovať a ktoré povoliť len na lekársky predpis. Tieto úvahy mi začali pripadať úplne nezmyselné.

Uvedomil som si, že nikto na svete nemá právo násilím intervenovať do tela dospelých ľudí a rozhodovať o tom, čo si dospelí ľudia môžu do neho dávať alebo nie. Ak štát nekriminalizuje ľudí, ktorí by si dali piercing do oka, prečo by mal kriminalizovať ľudí, ktorí si dávajú heroín do žily?
Aj napriek tomu, že na heroíne je silná závislosť, aplikovať násilie a kriminalizovať ľudí, ktorí ho berú, je ako dokopať vlastné dieťa, ktoré sa na niekoľko dní vďaka svojej hlúposti stratilo a opäť našlo.

Kriminalizovať ľudí, ktorí napĺňajú dobrovoľne túžby iných ľudí (sex, drogy,..) a ktorí ohrozujú primárne sami seba, je len verejná a bolestivá demonštrácia ich nesvojprávnosti a nepríčetnosti.

Nerozumiem, prečo priemerný volič, ktorý je celý život ponorený v liehu, by mal akokoľvek rozhodovať o kriminalizovaní častokrát podstatne inteligentnejších ľudí (konzument a díler), ktorí sú v dobrovoľnom biznis vzťahu.

Hovorili mi, že môj liberálny pohľad na drogy sa prudko zmení, keď budem mať deti.
Mám ich už dve a nič sa nezmenilo.
Podobne ako im budem vysvetľovať, aby nepili alkohol, tak im budem vysvetľovať, aby nebrali iné drogy. Alebo ak sa niekedy ocitnú v takejto situácii, nech používajú rozum a zachovajú sa čo najviac zodpovedne. Majú len jedno telo a dlhý život so zdravým telom je lepší ako ten krátky s chorým.

Všetky moje doterajšie argumenty, prečo treba dekriminalizovať a legalizovať drogy sa zredukovali na dva:

Prečo treba dekriminalizovať drogy:

Každý má plné právo na svoje vlastné telo a teda má aj maximálnu slobodu, čo si do neho dá.

Prečo treba legalizovať drogy:

Akékoľvek obojstranne dobrovoľné (biznis aj iné) vzťahy treba rešpektovať, ak nedochádza k poškodeniu práv ostatných. Štátna vojna proti drogám historicky nikdy nefungovala.

Uvedomil som si, že etatistický argument - drogy nemôžu byť legalizované, lebo kto sa potom postará o všetkých tých feťákov a predávkovaných ľudí a zase na to doplatí štát a naše zdravotníctvo, je mylný, lebo chyba je v kolektivistickom zdravotnom systéme a poistení, ktoré nezohľadňuje či je niekto závislý na drogách alebo nie a náklady na jeho liečenie nedobrovoľne externalizuje na všetkých ostatných poistencov alebo daňových poplatníkov.

Niekto môže argumentovať, že drogy rozbíjajú rodiny a preto musí existovať akási spoločenská zodpovednosť.
Rodiny masívne rozbíja aj alkohol, hazard, náboženský fanatizmus a najviac to, že sa partneri nedokážu už ďalej sexuálne alebo inak napĺňať.
Otázka do akej miery by mal za toto niesť zodpovednosť štát a zakazovať za peniaze nás všetkých všetky tieto veci.

Na webe Čierna Labuť vyšiel rozhovor s Rišom Ďuranom o očkovaní - o tom, že si myslí, že očkovanie by malo byť dobrovoľne (v polovici krajín EÚ povinné očkovanie nie je a nikdy nebolo povinné a nemajú s tým problém).

Na Facebook stránke Prečo ľuďom hrabe vyšla prudko negatívna reakcia na jeho článok.
Nie som lekár, chemik ani biológ. Neviem posúdiť, v ktorých veciach sa Rišo mýlil a v ktorých nie.

Ako voluntaryista to ale ani nepotrebujem vedieť.

Viem, že nútiť dospelého človeka pod hrozbou násilia do čohokoľvek je nemorálne. A to aj v situácii, že by to vážne mohlo ohroziť jeho vlastný život.

Lenže tu nejde o ohrozenie života dospelého! Ale o ohrozenie života nevinných detí, ktoré len doplatia na hlúposť svojich rodičov! Len pred mesiacom zomrel 1.5 ročný chlapec v Nemecku na detskú obrnu len preto, že bol nezaočkovaný!

Bohužiaľ (a súčasne našťastie) zdravie dieťaťa je plne v rukách rodiča. On rozhoduje nielen o jeho očkovaní, ale o tom, ako zdravo sa bude stravovať, ako veľmi sa bude hýbať, aké získa vzdelanie, čo môže drasticky ovplyvniť jeho ďalší život apod.

Zdravie a život dieťaťa podstatne viac závisí od jeho správneho stravovania ako od toho, či je alebo nie je očkované. Donútime rodičov, aby svojím deťom dávali len skutočne ‘zdravé jedlo’ certifikované štátom? Je zdravé jedlo zdravé skutočne pre všetky deti? (toto je nejednoznačné aj pri vakcinácii).

Obrovské množstvo detí sú obeťami svojich rodičov, ktorí si semtam vypijú alebo majú zlú náladu vďaka čomu ich nevinné deti veľmi trpia. Spustíme štátny program na bonzovanie a špehovanie takýchto rodičov s cieľom ich kriminalizovať pri najbližšej negatívnej interakcii s ich deťmi?

Prečo nie?

Do akej miery je intervencia štátu do akéhokoľvek rozhodovania rodičov ešte prípustná a do akej už nie?

To, že štát nedokáže efektívne donútiť rodičov do správneho stravovania svojich detí ale neznamená, neznamená, že by ich nemal donútiť do povinného očkovania! (lebo je to technicky podstatne jednoduchšie).

Myslime na naše deti a chráňme ich najlepšie ak vieme!

Tu je nutné zdôrazniť čisto psychologický efekt povinného očkovania (a štátneho donucovania) na ktorý sa často zabúda.

Šíreniu akýchkoľvek antivakcinačných konšpiracií podľa mňa jednoznačne pomáha to, že je to povinné a nedobrovoľné, čo množstvo ľudí vníma samo o sebe ako štátne spiknutie. A na základe toho čisto principiálne nenechajú svoje deti zaočkovať.

Myslím si, že podstatne viac matiek na Modrom koníkovi by schvaľovalo očkovanie pre svoje deti, keby bolo dobrovoľné a marketovalo sa ako niečo, čo jej dieťa skutočne potrebuje a čo jej dieťa ochráni. Ak je niečo už povinné, tak to už žiadny pozitívny marketing nepotrebuje. A vytvára to automaticky len zbytočný priestor pre konšpirácie. V polovici štátoch EÚ, kde je očkovanie dobrovoľné, je množstvo zaočkovaných ľudí rovnaké alebo vyššie ako v štátoch, kde je povinné. Preto lebo na očkovanie sa používa pozitívny marketing a ľudia to pokladajú za správnu vec pre svoje deti. A tí ostatní majú možnosť voľby.

Ako rigidný voluntaryista si myslím, že očkovanie by malo byť dobrovoľné. Podobne ako čokoľvek v našom živote.

V tomto prípade dávam Rišovi za pravdu.

Veľmi dobre si vedomujem, že človek, ktorý nemení názory, tak istým spôsobom stagnuje.

Som preto zvedavý, či niekedy prestanem byť rigidný voluntaryista a začnem schvaľovať používania štátneho násilia za ‘istých’ okolností.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store