Semeniště zla, promluvil ministr Chovanec o internetu. Nazrála prý doba, abychom s ním něco dělali

Ide o moje osobné stanovisko, stanovisko Paralelní Polis k dispozícii tu.

Minister vnútra Milan Chovanec (ČSSD) ako aj množstvo západných európskych politikov (napríklad David Cameron) podliehajú v dôsledku svojej technickej nevedomosti ilúzii, že je možné vybudovať neanonymný Internet a zabezpečiť, aby všetci jeho používatelia boli „štátom overení“ vďaka čomu bude možné nadobro vyplieniť „semenište hnutí propagujúcich zlo“.

Stať sa vládcom nad Internetom a jeho obsahom je vysnívená méta nejedného svetového diktátora. Každý z nich má na to podobný, ak nie rovnaký dôvod ako pán Minister — “bezpečnejší Internet bez hnutí propagujúcich zlo”.

Kedže si myslím, že pán Chovanec pred svojim populistickým prehlásením nekonzultoval technickú realizovateľnosť svojich politických vízií s odbornou verejnosťou, rad by som poukázal na nebezpečnosť tohto aj iných podobných politických prehlásení týkajucích sa proklamovanej nevyhnutnosti štátnej kontroly nad Internetom.

Predtým ako sa zamyslíme nad morálnymi dôvodmi či politici vôbec majú právo celoplošne občanov pripraviť o možnosť ich anonymnej či šifrovanej komunikácie, zamyslime sa, či

je vôbec technicky možné kontrolovať Internet a znemožňovať anonymitu?

NIE.

(Bez drastických zásahov do súkromia ľudí, zákazu šifrovania a monitorovania akejkoľvek komunikácie).

Najsofistikovanejšie spôsoby štátnej kontroly nad Internetom existujú v Číne, Severnej Kórey či v rôznych arabských štátoch. Napriek tomu:

1. Vo všetkých týchto krajinách funguje anonymizačná sieť Tor (aktivistami obľúbena distribúcia je Tails).

2. V niektorých sú blokované prístupy na tzv. adresárové uzly („directory nodes“). Toto obmedzenie je možné obísť používaním neverejných Tor premostení (tzv. „Bridge relay nodes“).

3. V niektorých krajinách je blokovaná Tor komunikácia (ktorá sa normálne tvári ako „https“) pomocou DPI alebo aplikačných firewallov. Toto je možné obísť steganografiou — vkladaním citlivého obsahu do bežnej verejnej komunikácie) pomocou obfsproxy3. Vývojari Toru aktívne pracujú tiež na sofistikovanejšom spôsobe obfuskácie obfs4.

Nutne podotknúť, že na trh prichádzajú stále nové a nové zariadenia využívajúce rôzne anonymizačné technológie (alebo VPN) umožňujúce ich používať okamžite bez technických znalostí (napríklad SafePlug, ktorý stoji len $49).

Momentálne v každej diktátorske krajine na svete je možné obísť štátne centrálne vynucované kontroly Internetu a to aj napriek tomu, že by si ich diktátori želali opak.

Kedže prakticky nezakázateľné anonymizačné siete v súčasnej dobe používajú nielen aktivisti a novinári v diktátorských krajinách, ale aj kriminálnici a teroristi, stojí za zamyslenie, či

dá sa zaviesť efektívna kontrola prístupu k Internetu?

NIE.

Obeťou štátneho špehovania a kontroly sa stanú najbežnejší ľudia, ktorí anonymizačné siete používať nebudú. Akékoľvek informácie o nich zbierané sa stanú predmetom zneužitia a korupcie. Položme si otázku — “existuje politik, ktorému dôverujete dostatočne na to, aby ste sa dobrovoľne zbavili práva na svoje anonymné príspevky?”.

Ak ste odpovedali áno, tak vedzte, že obrovské množstvo skúsených používateľov Internetu má úplne opačný názor.

Akékoľvek pokusy štátu zákazovať Internetovú anonymitu a vynucovať štátom pridelený identifikátor vždy pri prístupe do Internetu, nielenže je technicky ťažko realizovateľné, ale malo by to drastický dopad na Internetové súkromie všetkých obyvateľov štátu. Ocitlo by sa totiž v rukách nedôveryhodných skorumpovaných politikov a ich štátneho aparátu.

Uvažovanie „keď nerobím nič zlé, nemám čo skrývať” je chybné a veľmi krátkozraké, kedže štátom zbierané informácie môžu byť o vás zneužité ďalšou politickou garnitúrou s ktorou už vôbec sympatizovať nemusíte.

Internetová anonymita tiež umožňuje dosiahnúť a demonštrovať existenciu alternatívnej decentralizovanej spoločnosti ku štátu v ktorej neexistuje možnosť centrálne riadiť a vynucovať pravidlá, kde obojstranné dohody sú vynucované formou vzájomnych kontraktov.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store