Tradičné hovory sú otravné, rešpekt druhej strane prejavuje tým, že komunikujete šifrovane

Komunikačný štandard v roku 2020

Upozornenie: Ide o pozorovanie mojej osobnej bubliny, ktorá rešpektuje čas a súkromie iných ľudí

Doby, kedy sme sa tešili nad nelimitovanými hlasovými paušálmi a hodiny volali iným ľuďom sú dávno preč. Ľudia sú zahltení informáciami, množstvo z nich (vrátane mňa) má vypnuté všetky notifikácie a telefón nonstop prepnutý v režime “nerušiť”.

Tradičné hovory, ktoré vyžadujú, aby ste okamžite zareagovali, začínajú byť pre množstvo ľudí skutočne otravné. Drvivú väčšinu vecí je možné vybaviť totiž neinteraktívnou komunikáciou — textovými alebo hlasovými správami, na ktoré druhá strana zareaguje vtedy, keď má čas. Každý deň pozriem zoznam neprijatých tradičných hovorov a som prekvapený, že takmer polovica sa týka spamu (predavači s teplou vodou), ktorým naspäť ani nezavolám. Špeciálny indikátor spamu je, keď vám niekto volá z pevnej linky — to je v mojom prípade otravný spam skoro vždy.

Naopak rešpekt druhej strane prejavujete, keď s ňou komunikujete šifrovane (cez Signal alebo Threema). Ak chce niekto so mnou riešiť akékoľvek citlivé veci a volá mi cez GSM/Facebook Messenger/WhatsApp, tak ho pokladám za vrcholne nezodpovedného ohrozujúc komunikáciu nás oboch.

Komunikačný štandard v roku 2020:

  1. Pokým nejde o urgentnú záležitosť, tak použite klasickú e-mailovú komunikáciu. Šifrovať e-maily v súčasnej dobe je ľahké a jednoduché (použite Protonmail alebo Tutanota, ktoré natívne podporujú PGP štandard) alebo si zakúpte S/MIME certifikát a použite ten (S/MIME je podporovaný všetkými modernými emailovými klientami).
    Ak niekomu pošlete email, tak mu určite nevolajte, že ste mu práve poslali email — ak je to dôležité a hrozí, že by mu to padlo do spamu, tak mu pošlite dodatočnú Signal/Threema správu.
  2. Pokým ide o urgentnejšiu vec, na ktorú chcete odpoveď behom jedného dňa, tak mu pošlite Signal alebo Threema textovú alebo hlasovú správu.
  3. Pokým skutočne vyžadujete interaktívny živý rozhovor s druhou stranou, tak sa jej slušne opýtajte, kedy jej to časovo vyhovuje.
    Navrhnite a pošlite jej viacero termínov cez Doodle. Prípadne použite sofistikovanejší nástroj ako Calendly alebo nejakú z jeho alternatív. Cez Zapier dokážete Calendly či iný nástroj prepojiť prakticky akýmikoľvek vašimi komunikačnými nástrojmi, ktoré nie sú priamo podporované.
  4. Až pokým ide o najurgentnejšiu vec, na ktorú potrebujete odpoveď okamžite, tak volajte. Neohrozujte druhú stranu, rešpektujte jej súkromie a preferujte šifrované hovory (Signal, Threema). Možno vám to druhá strana nezodvihne hneď, ale zavolá vám vtedy, keď najbližšie bude môcť.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store