Tradičné hovory sú otravné, rešpekt druhej strane prejavuje tým, že komunikujete šifrovane

Komunikačný štandard v roku 2020

Upozornenie: Ide o pozorovanie mojej osobnej bubliny, ktorá rešpektuje čas a súkromie iných ľudí

Doby, kedy sme sa tešili nad nelimitovanými hlasovými paušálmi a hodiny volali iným ľuďom sú dávno preč. Ľudia sú zahltení informáciami, množstvo z nich (vrátane mňa) má vypnuté všetky notifikácie a telefón nonstop prepnutý v režime “nerušiť”.

Tradičné hovory, ktoré vyžadujú, aby ste okamžite zareagovali, začínajú byť pre množstvo ľudí skutočne otravné. Drvivú väčšinu vecí je možné vybaviť totiž neinteraktívnou komunikáciou — textovými alebo hlasovými správami, na ktoré druhá strana zareaguje vtedy, keď má čas. Každý deň pozriem zoznam neprijatých tradičných hovorov a som prekvapený, že takmer polovica sa týka spamu (predavači s teplou vodou), ktorým naspäť ani nezavolám. Špeciálny indikátor spamu je, keď vám niekto volá z pevnej linky — to je v mojom prípade otravný spam skoro vždy.

Naopak rešpekt druhej strane prejavujete, keď s ňou komunikujete šifrovane (cez Signal alebo Threema). Ak chce niekto so mnou riešiť akékoľvek citlivé veci a volá mi cez GSM/Facebook Messenger/WhatsApp, tak ho pokladám za vrcholne nezodpovedného ohrozujúc komunikáciu nás oboch.

Image for post
Image for post

Komunikačný štandard v roku 2020:

  1. Pokým nejde o urgentnú záležitosť, tak použite klasickú e-mailovú komunikáciu. Šifrovať e-maily v súčasnej dobe je ľahké a jednoduché (použite Protonmail alebo Tutanota, ktoré natívne podporujú PGP štandard) alebo si zakúpte S/MIME certifikát a použite ten (S/MIME je podporovaný všetkými modernými emailovými klientami).
    Ak niekomu pošlete email, tak mu určite nevolajte, že ste mu práve poslali email — ak je to dôležité a hrozí, že by mu to padlo do spamu, tak mu pošlite dodatočnú Signal/Threema správu.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store