Smutný dokument V Lúčoch slnka o tragédii severokórejského štátu zanecháva silný dojem. Človek si po jeho vzhliadnutí uvedomí, že miera štátnej diktatúry a zasahovania štátu do života ľudí závisí od množstva nariadení, ktoré 'sú v spoločnosti povinné' a ktoré ale pri hlbšej analýze nedávajú racionálny zmysel.

V Severnej Kórei predstavuje Kim Čong súčasť kórejskej rodiny, sebarealizácie a pracovného života či vzdelávacieho procesu, duchovného vodcu štátu, ktorý dosiahol formu náboženstva.

Vytrvalou indoktrináciou ukradol a stále kradne milióny životov kórejských detí, usmrtil ľudskú individualitu Kórejčanov a zdegeneroval ju na neustálu adoráciu najvyššieho a najvážnejšieho vodcu.

Image for post
Image for post

Štátna diktatúra je však v rôznej forme prítomná na celom svete. Jej úplná absencia neexistuje. Spoločnosti sa líšia len mierou zásahov zo strany štátu. Jeho manipulačných a indoktrinačných techník, ktoré sú schopné ešte akceptovať a ktoré už nie. Brainwashing v Rusku je menej nápadný ako v Severnej Kórei. Brainwashing v EÚ je zase dobre zamaskovaný do vznešených ideálov spoločnej 'demokratickej únie' či kolektivistickej fiškálnej politiky, ktorej nikto dobre nerozumie natoľko, aby si uvedomil podstatu centralizovanej finančnej diktatúry superštátu. Obavy z terorizmu (ktorý je na ústupe) zasahujú výrazne do našej ekonomickej aj osobnej slobody. Strach je to, čo upevňuje diktatúru a umožňuje jej neustále nabobtávanie. Strach kórejského ľudu z amerických a japonských veľkostatkárov, či strach Európanov z terorizmu a utečencov.

Obzrite sa okolo seba a zamyslite sa sa nad milión štátnymi zákazmi a príkazmi. Ich racionálnym opodstatnením.
Začnite povinným školstvom, vízovou a colnou politikou, nezmyselnou štátnou byrokraciu, ktorá sa dotýka vašich detí či vašej firmy, zamyslite sa nad ‘bezpečnostnými' reguláciami, ktoré vznikli ako 'ochrana’ voči organizovanému zločinu či terorizmu.

Hľadajte diery v oficiálnych štátnych vysvetleniach nevyhnutnosti týchto zákazov a príkazov.

Podkopávajte ich.

Hľadajte paralelné alternatívy.

A hlavne - vytvárajte ich.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store