Vakcinovať sa?

Dnes som sa zaočkoval.

Rozhodnutie som dlho analyzoval, videl som hodiny antivaxerských (aj vaxerských) videí, ktoré mi množstvo ľudí posielalo (ďakujem za to všetkým — cením si to a všetky videá som si pozrel).

Väčšina boli bullshity, bohužiaľ reálne existujú relevantné štúdie prepojenia vakcín na myokarditídu (pri druhej dávke pod 30 rokov), viac informácií tu:

https://www.timesofisrael.com/israel-reports-link-between-pfizer-2nd-shot-and-heart-problem-in-males-under-30/

A ďalšie potenciálne (ešte nepreskúmané) kontraindikácie:

https://odysee.com/@DarkHorsePodcastClips:b/pfizer-data-reveal-where-do-the-lipid:c

To, že som sa nakoniec zaočkoval, bol výsledok normálnej analýzy rizík.

Robím ju dennodenne a robil som ju, aj keď som sa ako cestovateľ vakcinoval na hepatitídu A/B, žltú zimnicu, brušný týfus či meningitídu. Všetky tieto vakcíny majú podobné (ak nie horšie) kontraindikácie.

Analyzoval som pravdepodobnosť ťažkého priebehu COVID-19 (prípadne smrti) ľudí v mojom veku, pravdepodobnosť, ako veľmi ma vakcína dokáže v súčasnej dobe ochrániť, ako aj pravdepodobnosť potenciálnych kontraindikácii, ktoré z prípadného očkovania môžem mať.

Neanalyzoval som potenciálne kontraindikácie vakcín v ďalekej budúcnosti, keďže ich zatiaľ nikto nevie. To ale neznamená, že sa nemôžem rozhodnúť teraz čisto na základe dostupných údajov, ktoré máme momentálne k dispozícii. Tu by som podotkol, že v prípade viac ako 99% všetkých mojich kľúčových rozhodnutí, ktoré teraz robím, neviem, aké budú mať potenciálne negatívne dôsledky v ďalekej budúcnosti. A predsa ich robím (možno ma v budúcnosti za to, že “unášam” produktívnych a šikovných ľudí do Paraguaja obvinia z vlastizrady).

Výsledok mojej analýzy bol, že sa mám zaočkovať.

Pre mladších ľudí/deti výsledok tejto analýzy rizík pravdepodobne vyjde úplne inak. A teda aj samotné rozhodnutie sa očkovať alebo nie môže byť úplne iné.

Argument, že som predsa zdravý a relatívne mladý a teda COVID-19 ľahko prekonám, beriem.

Znamená ale tiež, že som predsa zdravý a relatívne mladý na to, aby som s ľahkosťou prekonal aj prípadné kontraindikácie očkovania (momentálne žiadne nemám), ktoré má neporovnateľne nižšiu (prakticky neskorelovateľnú) mortalitu ľudí v mojom veku ako COVID-19 (aj keď aj toto číslo je dosť malé).

Podobne beriem argument, že nepoznáme všetky možné kontraindikácie. Toto je určite relevantný argument. Tu je potrebné podotknúť, že máme očkovaných takmer 2 miliardy ľudí (čo je už takmer jedna tretina celého obyvateľstva) a 800 miliónov ľudí oboma vakcínami (čo je viac ako 10% celkovej populácie sveta). To je dostatočne veľa, aby sa minimálne v krátkom časovom intervale prejavili všetky možné kontraindikácie, ktoré sa v danom čase dokážu prejaviť.

Niektorí moji kamaráti berú nové experimentálne drogy (viac informácii na erowid.org). Neexistuje prakticky žiadna nová droga, ktorá by bola tak dobre otestovaná na tak masovej populácii, ako sú súčasné vakcíny.

Neberiem argument, že automaticky vakcináciou chránim ostatných (ktorým sa množstvo ľudí chváli na sociálnych sieťach), keďže COVID-19 môžu prenášať aj vakcinovaní. Ak uvažujete o vakcinácii, tak uvažujte primárne v kontexte seba, nie v kontexte ostatných. Keďže vy sám ste pre seba vždy najdôležitejší.

Samozrejme, že z dlhodobého hľadiska nemôžeme nič 100% tvrdiť — dlhodobé efekty sa môžu (a nemusia) prejaviť. Mimochodom rovnako nepoznáme dlhodobý efekt COVID-19.

Keďže efekt všetkých vakcín trvá rádovo pár mesiacov, je potrebné si uvedomiť, že naša analýza rízík sa týka rozhodovania v relatívne krátkom čase, napríklad rok — takže otázku, ktorú si momentálne kladieme, znie:

“Je pravdepodobnejšie, že mi najbližší rok vakcína pomôže a COVID-19 menej uškodí? Alebo je pravdepodobnejšie, že mi vakcína viac uškodí ako COVID-19, ktorý môžem a nemusím dostať?

Ja som aktívny človek, ktorý nonstop cestuje po celom svete (väčšinu času trávim v “čiernych krajinách” Latinskej Ameriky), takže si myslím, že za súčasného pandemického mi vakcína viac pomôže ako mi môže COVID-19 uškodiť. Situácia samozrejme môže byť o rok úplne iná a ďalšia vakcinácia nemusí dávať žiadny zmysel.

Dôležité je, aby si každý dokázal spraviť takúto analýzu rizík. A dobrovoľne sa rozhodol, či sa zaočkuje alebo nie.

Skutočne každý môže mať iný rizikový profil.

A samozrejme je nemorálne ľudí do čohokoľvek nútiť (vrátane očkovania).

Ešte dôležitá vec, ktorú si podľa mňa veľa ľudí nevšíma a je potrebné mať na zreteli:

Očkovanie, teda neočkovanie, sa masívne politicky zneužíva v demokratickom systéme, kde populizmus je najlepšia politická stratégia. Najúspešnejších politikov v demokracii zaujímali, zaujímajú a vždy budú zaujímať masy (a lojálnosť más). Minority sú obvykle irelevantné. Preto sa populistická politika ťažko robí na získavaní lojálnosti od minorít —užívateľov drog, LGBT komunít, podnikateľoch atď, obzvlášť ak sa s nimi väčšinový demokratický volič nestotožňuje.

Väčšina Slovákov sa neočkuje (buď majú antivaxerský prístup alebo to vôbec neriešia). Je potrebné si uvedomiť, že “neočkovanie” je politická téma a tmel, ktorý spája väčšinovú spoločnosť na Slovensku. Väčšine politikov na Slovensku je toto úplne jasne a cielene využívajú tento tmel na získavanie politických preferencií. Ak by väčšina ľudí na Slovensku pokladali očkovanie za dobrý nápad, tak som presvedčený, že názor populistických politikov sa prudko zmení tak, aby reflektoval názorové presvedčenie väčšiny.

Momentálne populistická stratégia na Slovensku je “neočkovať sa”.

Nekonzistentný, zato populisticky dokonalý príklad vidíme napríklad u Matoviča, ktorý objednal dva milióny Sputnikov, aby ukázal ako “chráni slovenský národ”. Očividne očkovanie medzi jeho potenciálnymi voličmi nie je dostatočne populárna téma, takže sa odmietol verejne zaočkovať a očkovanie prestal propagovať (nehľadajte za tým fakt nič hlbšie, ide o voličov).

Úspešní populistickí politici vždy reflektujú preferencie väčšinovej spoločnosti (preto sa Matovič a ďalší vrcholoví politici teraz neočkujú a heroínovy díler Kollár zakazuje trávu).

Preto ignorujte politikov (odporúčam v celom vašom živote) a spravte si individuálnu analýzu rizík a podľa jej výsledku sa zaočkujte (alebo nie).

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking