Vdaka za reakciu. S tym predpokladom suhlasim, s tym, ze v sucasnej dobe prevysuju pozitivne vlastnosti nacionalizmu, nie. Podla mna jednozacne prevazuju tie negativne (vojny, genocidy, xenofobnost apod).

Dopisal som tam odstavec do zaveru:

“Konštrukt národa a jeho fetiše môžeme vnímať ako modernú náhradu pôvodnej kmeňovej štuktúry o ktorej môžeme tvrdiť, že bola prirodzená (ľudia majú evolučnú potrebu sa združovať, nasledovať a adorovať vodcov). Táto potreba v kontexte globálnej spoločnosti nielenže už nedáva zmysel, ale na ľudskú spoločnosť má úplne opačný zhubný efekt. Sme svedkami toho, kedy nacionalizmus spôsobuje genocídy, vojny či xenofóbiu a jeho “pozitívny” stmeľovací efekt z tohto hľadiska zanedbateľný.”

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store