Vyprofilovaný firemný názor ako konkurenčná marketingová výhoda a nástroj na získanie 'správnych' zákazníkov

Obvykle, ak chcete ako firma maximalizovať množstvo svojich klientov, je vhodné vystupovať čo najviac neutrálne a politicky korektne.
Nový biznis totiž môže 'kvapnúť' od hocikadiaľ. Aj napriek tomu, že takmer každý slovenský podnikateľ má jasný politický názor, jeho firma zvyčajne tento názor verejne neprezentuje.

Na jednej strane je to dobré, lebo motivácia firiem zarábať peniaze a mať najviac klientov tlačí proti ich diskriminácii. Preto si myslím, že akékoľvek štátne antidiskriminačné pravidlá pri podnikaní nedávajú zmysel, lebo byť protrhový znamená nediskriminovať.

Na druhej strane byť za každú cenu politicky a nábožensky korektný sa môže vypomstiť (nedávny škandál Lidl), pretože tým pôsobíte ako firma trochu alibisticky, nemastne a nevýrazne a hlavne oportunisticky (riešite len biznis a nič iné vás nezaujíma).
Firma totiž reprezentuje názory jej majiteľov a i zamestnancov. Poznať ich môže byť niekedy z marketingového hľadiska konkurenčná výhoda. Alebo naopak nevýhoda.

Ja osobne mám rád firmy, ktoré majú 'vlastný názor', sú vyprofilované, otvorene sa zastávajú napríklad utečencov, otvorene vystupujú proti rasizmu, fašizmu, korupcii, štátu atď.

Firma okrem toho, že vytvára hodnoty pre ľudí a zisk, je totiž istým spôsobom verejné médium. Vďaka svojmu vyprofilovanému názoru môže získavať nových klientov a udržovať tých starých. Ale samozrejme môže ich aj ľahko stratiť.

Osobne by som napríklad uvítal, keby napríklad viac IT firiem na Slovensku verejne vystupovalo proti cenzúre Internetu či proti korupcii štátnych IT projektov. Ale toto samozrejme zostáva plne v kompetencii samotných firiem a ich biznis stratégie.

Chápem všetky riziká s tým spojené (strata istých štátnych zákazok, respektíve nezískanie nových).
Na druhej strane je to vyslanie jasného signálu - 'ide o vážnu vec a nie je nám ľahostajná'. Čo je minimálne dobrý marketing, keď už nič iné. A tiež motivácia pre ostatných sa k vám pridať.

Mať vlastný vyprofilovaný názor v prostredí firiem, ktoré kvôli politickej korektnosti žiadny názor nemajú, môže byť aj konkurenčná výhoda:

Možno nejakých klientov, ktorí sa s vašimi názormi nestotožňujú, stratíte, ale naopak množstvo nových názorovo podobných zase získate. Z vlastných skúseností môžem povedať, že pri službovej firme sa lepšie dlhodobo pracuje so zákazníkmi, ktorí sú vám podobní.

Neváhajte preto ako firma vyjadriť svoj vlastný názor. Čo sa vám nepáči a čo naopak podporujete.

Nájdite si tým cestu k 'správnym' zákazníkom.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store