Základy operačnej bezpečnosti na demonštráciách

Lekcia z totalitných krajín

Aj napriek tomu, že osobne na protesty a demonštrácie nechodím, pár mojich kamarátov — novinárov sa dnes ocitlo na dosť nepríjemnej demonštrácii. V nasledujúcom článku stručne vysvetlím, čoho je technicky polícia schopná (čo neznamená, že tieto možnosti vždy využíva) a ako sa voči tomu brániť. Cieľom článku nie je pomáhať žiadnej extrémistickej skupine, ale ochrániť súkromie každého jednotlivca, a to na akejkoľvek demonštrácii na svete.

Zber mobilných čísel, deanonymizácia osôb, identifikácia hlavných koordinátorov

Častokrát sa IMSI catcher používa s GSM/3G/4G jammermi, ktoré na demonštrácii zarušia pásmo a znemožnia demonštrujúcim efektívne navzájom komunikovať (tu zase netreba podliehať konšpiráciám, že každá demonštrácia, kde nefungujú hovory/správy, je “jammovaná” — niekedy je fakt len veľmi preťažená).

Ako sa brániť voči deanonymizácii a jammingu?

Na detekciu podvrhnutých IMSI catcherov zo strany štátnej moci alebo tretej strany existujú dve Android aplikácie — SnoopSnitch (Google Play, F-Droid) a AIMSICD (F-Droid). Demonštračné video si môžete pozrieť tu.

Proti jammingu alebo preťaženiu mobilnej siete používajte decentralizované meshed komunikačné nástroje. Napríklad Bridgefy alebo Briar (dostupne v Google Play ako aj Apple Appstore). Uvedené nástroje využívajú technológiu Bluetooth (alebo WiFi direct) a v prípade, že ich používa viac ľudí na malom priestranstve (napríklad miesto demonštrácií), tak fungujú dosť dobre. V prípade rušenej alebo preťaženej mobilnej sieti vám síce nebude fungovať live video streaming z demonštrácie, minimálne dokážete ale medzi sebou všetci efektívne a rýchlo komunikovať. A to bez toho, aby ste boli odpočúvaní IMSI catcherom.

Niekedy vypadnú len mobilné dáta, ale klasické SMS stále fungujú. V tomto prípade odporúčam mať nainštalovanú a sfunkčnenú aplikáciu Silence, ktorá umožňuje cez tradičný SMS kanál posielať end-to-end šifrované správy.

Nová verzia Signal podporuje tiež retušovanie (blurring) tvári, takže dokážete robiť fotografie z demonštrácií bez toho, aby ste ohrozili súkromie demonštrujúcich ľudí.

Užitočné informácie o tom, ako sa pripraviť na protest či demonštráciu a v bezpečí ich prežiť vám umožní aplikácie iProtest — Your Protest Guide (pre Google Play alebo Apple AppStore).

Na Android existujú tiež aplikácie, ktoré umožňujú nahrávanie videa na pozadí (aby ste nebudili pozornosť). Za zmienku stoja aplikácie Background Video Recorder či Background Video Recorder Ultimate.

Správne smartfón aplikácie vám dokážu nielen ochrániť súkromie, ale niekedy aj zachrániť život.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store