(cestovateľsko-ekonomický miniblog)

Náhly presun z Bogoty do Štokholmu je slušný kultúrny šok. Obe mestá mám rád, ale sú diametrálne odlišné a ľudia v nich vnímajú veľa vecí inak - napríklad slobodu.

Bezpečnosť

Štokholm je bezpečnejší ako Bogotá - na uliciach sa môžete bez problémov prechádzať s navigáciou v mobile, čo je v Bogoté celkom nepredstaviteľné (robia to len turisti, ktorí nevedia ako veci fungujú).
Kolumbijčania sú na rozdiel od Európanov ostražitejší, čím zase výrazne znižujú pravdepodobnosť, že budú obeťou krádeže alebo fyzického útoku.

Image for post
Image for post

Ceny a platenie

Švédsko je výrazne drahšie ako Kolumbia (za 20 minút na Lime kolobežke som zaplatil cca 8 eur, čo je asi 10x viac ako zvyknem platiť v Bogote, za pivo Corona som platil 7x viac ako v Bogote alebo inými slovami jedno pivo v Štokholme stojí toľko koľko v Bogote 2 gramy kokaínu).
Lacná pouličná forma stravovania v Štokholme prakticky neexistuje. Reštaurácie v Štokholme sú drahé, našťastie vďaka aplikácií The Fork, môžete navštevovať také, ktoré ponúkajú až 50% zľavu.

Image for post
Image for post

Švédsko je výstavná skriňa 'cashless society'. Keď platíte hotovosťou, tak vyzeráte fakt divne. Kartou zaplatíte na verejných toaletách, v šatni, v taxíku, úplne všade. Najdesivejšie je, že množstvo podnikov a reštaurácii v Švédsku už prestalo akceptovať hotovosť (!)
Pár takých sme osobne navštívili.
Švédska vláda a banky majú kompletné informácie o tom, kedy a kde ste išli na hajzel, aké máte stravovacie návyky či ktorý erotický klub ste navštívili.
Bohužiaľ odmietanie hotovosti v Švédsku vôbec neznamená, že by začali akceptovať krypto.

Image for post
Image for post

V Švédsku sa majú 'všetci dobre'

V Švédsku nie sú veľmi chudobní ľudia - buď tu všetci zarábajú slušné peniaze alebo naopak čerpajú štátnu podporu z čoho slušne žijú. Väčšina Švédov je s týmto OK a zrejme nechce v svojej krajine vidieť chudobných ľudí.

Problém je, že keď ľudia v krajine buď veľa zarábajú alebo sú naopak slušne podporovaní štátom, tak obvykle nemajú žiadnu ekonomickú motiváciu akceptovať málo platenú prácu. Nikto vás za málo peňazí neodvezie z letiska Skavsta do centra Štokholmu. Na letisku som nevidel žiadne taxíky, ani Uber (stál cca 150 eur a aj tak bol nedostupný), len obrovské fronty ľudí čakajúcich na autobusy. Toto je v Bogoté nepredstaviteľné. Z letiska v Bogote existuje minimálne 7 spôsobov dopravy do mesta (z čoho minimálne Uber, Cabify, Beat sú prudko nelegálne, ale nikto to nerieši).

V Štokholme sa poskytovať služby za málo peňazí nikomu neoplatí (a okrem toho je možné, že je to prudko preregulované a ľudia sú potom demotivovaní čokoľvek robiť - obzvlášť ak majú istotu štátnej podpory).

Image for post
Image for post

Osobne mi príde morálnejšie, keď chudobní a menej produktívni ľudia poskytujú tým bohatším akékoľvek služby (kľudne aj predaj vody na ulici alebo čistenie topánok) ako keď im tí bohatší nedobrovoľne prispievajú na sociálne dávky.
Švédi sa očividne rozhodli pre tento druhý model. Mne sa páči ten prvý - s rozvinutým a rozmanitým pouličným predajom, vďaka ktorému dokážu aj tí najchudobnejší prežiť aj bez štátnej podpory.

Politická korektnosť

V Latinskej Amerike je podobne ako na Slovensku, katolícka a teda patriarchálna spoločnosť (čo spôsobuje nerovnosť mužov a žien). V poslednom období tieto krajiny zažívajú liberalizáciu. Rôzne rasy si tam ale spoločne nažívajú (aj keď častokrát v gated communities). Je tam ale menší rasizmus ako v USA, kde proti nemu aktívne bojujú (moja kamarátka sa kvôli veľkému rasizmu v USA presťahovala do Panamy).

V Štokholme je veľké množstvo imigrantov z celého sveta, ktorí pozitívne zvyšujú jeho diverzitu.
Švédsko politickú korektnosť posunulo do ďalšieho levelu - v reštauráciách a podnikoch sú často obojpohlavné záchody, v obchodoch predávajú moslimky so šatkou na hlave (čo si napríklad v Tescu v Žiline stále nedokážem predstaviť :-).
Trochu absurdné mi už príde, že na väčšine billboardoch je približne rovnaké zastúpenie bielych a čiernych, čo obzvlášť pri reklame na Shakespeareového Hamleta, ktorý je čierny, vyzerá dosť zvláštne.

Záver

To, v ktorom meste či krajine sa budete cítiť lepšie, závisí čisto od vašich subjektívnych preferencií.

Ak chcete bezpečný, stabilne fungujúci štát s pravidlami, ktoré sa vynucujú a dodržujú, tak Švédsko je isto dobrá voľba.

Naopak, ak máte radi spoločnosť so všetkými klimatickými pásmami, kde štát síce moc nefunguje, ale vďaka tomu tam výborne funguje voľný trh s dobrou kvalitou a nízkymi cenami, s veľkou variabilitou, aj keď vyššou kriminalitou, tak odporúčam Kolumbiu.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store